PRŪSIJOS KUNIGAIKŠTIS
ALBRECHTAS BRANDENBURGIETIS  

Į pradžiąLeidinio informacijaPaieška
Albrechtas Brandenburgietis

1490 - 1568

Prūsijos kunigaikštis,
Karaliaučiaus universiteto įkūrėjas,
lietuvių reformatų globėjas.

Raižinys iš Acta Borussica...
Srück 5.
Königsberg;
Leipzig, 1730.

Į pradžiąLeidinio informacijaPaieška