Žibartas Juozas JACKŪNAS

Į pradžiąLeidinio informacijaPaieška


 

Gimė 1940 m. kovo mėn. 20 d. Vilniuje.1958-1963 m. studijavo Vilniaus pedagoginiame institute (VPI) ir įgijo lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo specialybę. 1965-68 m. - VPI Filosofijos katedros asistentas, 1968-71 - VU Filosofijos katedros aspirantas, 1971-72 - VPI Filosofijos katedros vyr. dėstytojas. 1973-87 m.- Respublikinės mokslinės techninės bibliotekos, Lietuvos informacijos instituto vyr. mokslinis bendradarbis, skyriaus vedėjas, 1988-89 m. - Filosofijos, sociologijos ir teisės instituto vyr. mokslinis bendradarbis, 1989-91 m. - Pedagogikos instituto sektoriaus vedėjas, nuo 1992 metų - direktorius. Humanitarinių mokslų daktaras. Lietuvos mokslo tarybos narys (1992-93). Paskelbė apie 150 mokslinių straipsnių, parengė dešimt knygų. Moka rusų, anglų ir prancūzų kalbas.


Į pradžiąLeidinio informacijaPaieška