Vytautas JUOZAPAITIS

Į pradžiąLeidinio informacijaPaieška


Vytautas JUOZAPAITIS gimė 1936 m. gruodžio mėn. 3 d. Šiaulių valsčiuje, Dausiškių apylinkėje, Pikuolių kaime. Baigė Šiaulių muzikos mokyklą (1957), Vilniaus konservatoriją ir įgijo choro dirigento (1962) ir kompozitoriaus (1969) diplomus. Dirbo Šiaulių pedagoginio instituto dėstytoju, Radijo ir televizijos komiteto muzikos redaktoriumi ir garso režisieriumi. Įkūrė ir vadovavo "Armonikos" ansambliui (1969 – 1978), "Laduto" ansambliui. Šiuo metu – kūrybinis darbuotojas.

Svarbesnieji kūriniai:
Trys simfonijos (1971, 1974, 1978).
Dvi oratorijos: "Žemė. Žmogus. Tėvynė", žodžiai J. Mačiukevičiaus (1980),
"Tu, ąžuole, tu, vėtralauži", žodžiai A. Žukausko, J. Marcinkevičiaus ir S. Gedos (1985).
"Lietuviški šokiai" simfoniniam orkestrui (1977).
Siuita pučiamųjų orkestrui "Kadujo" (1969) ir Uvertiūra (1973).
Koncertas styginiams (1994).
Koncertas fleitai, obojui, violončelei ir klavesinui (1982).
Sekstetas liaudies instrumentams (1982).
Šeši styginių kvartetai (1966, 1972, 1975, 1979, 1985, 1992).
Sonata birbynei solo (1976).
Sonata smuikui solo (1978).
Sonata keturioms voltornoms (1981).
Sonata obojui ir smuikui (1985).
Sonata akordeonui solo (1993).
Dvylika preliudų ir fugų ciklas fortepijonui (1983).
Vokaliniai ciklai balsui ir fortepijonui: "Gyvulėlių skraidymas", žodžiai S. Gedos (1968).
"Nuostabus dalykas - gyvent! žodžiai  M. D. Andajaus (1969).
"Keturios akvarelės", žodžiai. S. Nėries (1976).
"Žvelgiu į dangų", žodžiai  J. Barzdaičio (1979).
"Prisikėlė tėvynė", žodžiai S. Birgelio (1992).
"Mano senelio pasakos", žodžiai J. Erlicko (1995).
Chorinių dainų ciklas "Dangus toksai aukštas", žodžiai J. Marcinkevičiaus (1982).
Opera "Čičinskas", libr. A. Verbos (1992).
A. Baranausko "Artojų giesmės šventos" (1994).
M. Mažvydo Katekizmo "PRADESTYSE giesmes šventas" (1996).
Dainos, šokiai, instrumentinės pjesės įvairiems ansambliams,
liaudies dainų harmonizacijos, muzika vaikams.

Į pradžiąLeidinio informacijaPaieška