M. Mažvydo pirmosios lietuviškos knygos 450 metų jubiliejaus emblema

 

Domas KAUNAS

Į pradžiąLeidinio informacijaPaieška


Žemaitis, užaugęs Mažojoje Lietuvoje. Knygotyrininkas. Baigė Vilniaus universitetą (1975), jame dėsto, Komunikacijos fakulteto Knygotyros katedros vedėjas, profesorius (1993).1992-1995  Lietuvos  bibliotekininkų draugijos pirmininkas, nuo 1989 - Lietuvos knygos draugijos pirm. pavaduotojas, 1993-95 Martyno Mažvydo bibliofilų klubo pirmininkas, nuo 1993 Tarptautinio knygų leidimo projekto “Bibliotheca Baltica” nacionalinės tarybos narys, nuo 1995 Pirmosios lietuviškos knygos 450 metų sukakties minėjimo valstybinės komisijos  sekretorius, LIETUVIŠKOS KNYGOS METŲ atsakingasis redaktorius, 1978-1990 mokslo darbų “Knygotyra” atsakingasis sekretorius, nuo 1990 atsakingasis redaktorius. Knygotyros enciklopedinio žodyno (1997) redaktorių kolegijos pirmininkas. Lietuvos MA narys ekspertas (1996).

Daugiausia dirba knygos istorijos srityje. Paskelbė apie 100 mokslinių publikacijų lietuvių ir užsienio kalbomis. Išleido knygas: “Iš lietuvių knygos istorijos: Klaipėdos krašto lietuvių knyga iki 1919 m.” (1986), “Mažosios Lietuvos spaustuvės 1524-1940 metais” (1987), “Mažosios Lietuvos bibliotekos (iki 1940 metų)” (1987), “Lietuvių periodikos pirmtakas” (1991), “Mažosios Lietuvos knygynai” (1992), “Donelaičio žemės knygiai” (1993), “Aušrininkas: tautinio atgimimo spaudos kūrėjas Jurgis Mikšas” (1996); “Mažosios Lietuvos knyga: lietuviškos knygos raida 1547-1940” (1996); “Klaipėdiškė” (1997); monografijos “Lietuviškoji knyga” (1996) bendraautoris. Sudarė ir parengė Mažosios Lietuvos lietuviškos poezijos antologiją “Kaip ąžuols drūts prie Nemunėlio” (1986). Už Mažosios Lietuvos lietuviškos spaudos. istorijos darbus Domui Kaunui buvo paskirta 1994 metų Lietuvos Respublikos mokslo premija. 1995 Domo Kauno rankraštis “Mažosios Lietuvos knyga. 1547-1940” apdovanotas Mažosios Lietuvos fondo (Kanada) dr. Vydūno premija. Jis yra Ievos Simonaitytės literatūrinės premijos laureatas (1998).

Adresai ryšiams:
darbo: Universiteto 3, LT-2734 Vilnius, LIETUVA
Tel.: (370 2) 769 368, 768 953
Faks.: (370 2) 768 957

namų: M. Marcinkevičiaus 7 - 34, LT-2021 Vilnius, LIETUVA
Tel.: (370 2) 796 298


Į pradžiąLeidinio informacijaPaieška