Nerutė KLIGIENĖ

Į pradžiąInformacijaPaieška


1967 m. baigė Vilniaus universiteto matematikos specialybę, 1973 m. apgynė matematikos mokslų daktarės disertaciją, dirba Matematikos ir informatikos institute, Atpažinimo procesų skyriuje vyresniąja moksline bendradarbe. Jos mokslinio darbo sritis yra atsitiktinių sekų statistinė analizė, parametrų pokyčio radimo problemos. Yra   paskelbusi daugiau kaip 70 mokslinių straipsnių, daro pranešimus tarptautinėse konferencijose. Dėsto matematinę statistiką ir atsitiktinių sekų statistinę analizę Vilniaus Gedimino technikos universitete, vadovėlio "Įvadas į atsitiktinių sekų statistinę analizę" autorė.

Nuo 1996 m. įsijungė į UNESCO katedros Informatika humanitarams veiklą kurdama ir vadovaudama  kultūriniams projektams Internete ir CD. 

 MULTIMEDIJOS PRODUKTAI

NAUJAUSIOS MOKSLINĖS PUBLIKACIJOS

N. Kligienė. My Faults and Experience in Creating a CD-ROM. International Summer School Digital Preservation of Medieval Manuscripts and Early Printed Books. July 26 - August 13, 1999, Sofia, Bulgaria, 24 – 27.

N. Kligienė. Testing for Nonstationarity of the Long Range Dependent Time Series. 7th Vilnius Conference on Probability Theory 22nd European Meeting of Statisticians. Abstracts, Vilnius, August 12-18,1998, 273 – 274.

N. Kligienė. An Uncertainity in Choosing Model for Nearly Nonstationary Process. PRAGUE STOCHASTICS’98 Proceedings of the Joint Sesion of 6th Prague Symposium on Asymptotic Statistics and 13 Prague Conference on Information Theory, 1998, v. 1, 307 – 310.

Nerutė Kligienė. Įvadas į atsitiktinių sekų statistinę analizę. Vadovėlis aukštųjų mokyklų studentams, VGTU leidykla “Technika”,  1998, 140 pp.

N. Kligienė. Book Review Learning Statistics through Playing Cards by T.R. Knapp. Statistics in Medicine, v. 16, No 13, 1997, p. 1543 – 1550

N. Kligienė. Nearly Nonstationary ARMA Process: Second Order Properties. Informatica, v. 8, No 4, 1997, p. 477 – 494.


Į pradžiąInformacijaPaieška