Ingė LUKŠAITĖ

Į pradžiąInformacijaPaieška


Ingė LUKŠAITĖ, humanitarinių mokslų daktarė, docentė, Lietuvos istorijos instituto Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos skyriaus vyresnioji mokslinė bendradarbė. Tyrimų kryptys: Lietuvos kultūros istorija XV – XVII a., reformacijos Lietuvos istorija (XVI – XVII a.). Keletos knygų ir apie 50 mokslinių straipsnių autorė.

Ingė LUKŠAITĖ gimė 1940 02 02 Kaune, kultūros istorikė. 1962 baigė Vilniaus universitetą, istorijos specialybę. 1962-64 Vilniaus raj. Trakų Vokės aštuonmetės mokyklos mokytoja. 1964-67 MA Istorijos instituto aspirantė, 1967-80 šio instituto jaunesnioji mokslinė bendradarbė, nuo 1980 iki šiol - vyresnioji mokslinė bendradarbė. Istorijos mokslų kandidatė (1972), nostrifikuota (1993) humanitarinių mokslų daktarė. 1988-90 Lietuvos dailės akademijoje dėstė Lietuvos kultūros istoriją. Leidinių "Knygotyra" (nuo 1992), "Liaudies kūryba" bei serijos "Senoji lietuvių literatūra" redakcijos kolegijos narė. Dalyvavo respublikinėse, tarptautinėse bei užsienio istorikų, knygotyrininkų ir bibliotekininkų konferencijose. Nagrinėja Lietuvos XVI- XVII a. kultūrą, knygos ir bibliotekų istoriją. Parašė knygas: "Lietuvių kalba reformaciniame judėjime XVII a." (1970), "Radikalioji reformacijos kryptis Lietuvoje" (1980), "Lietuvos kultūros istorijos bruožai" (su Juozu Jurginiu, 1981), "Lietuvos istorija" (su kitais, 1988). Sudarė straipsnių rinkinį "Lietuvos pedagoginės minties raida XVI-XVII a. kultūros veikėjų raštuose" (1991). Parengė publikacijų rinkinį "Lietuvos publicistai valstiečių klausimu XVI a. pabaigoje - XVII a. pirmoje pusėje" (1976), Andriaus Volano "Rinktinius raštus" (1996). Paskelbė apie 50 mokslinių straipsnių, iš kurių 8 knygotyriniai. 1997 apdovanota Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino 5-ojo laipsnio ordinu.


Į pradžiąInformacijaPaieška