Justinas MARCINKEVIČIUS

Į pradžiąInformacijaPaieška


"Kada nors knygos atėjimas pas žmogų bus prilygintas dieviškosios ugnies pagrobimui – nes kuo gi mes ginamės nuo tamsos ir smurto žvėrių, jei ne knyga, kuo šildom sugrubusią sielą, kieno, jei ne knygos šviesa mus vedė ir veda pasaulio ir pačių širdies labirintais".


Justinas MARCINKEVIČIUS: Dienoraštis be datų, 1981

Justinas MARCINKEVIČIUS (1930) poetas, dramaturgas, vertėjas, Lietuvos Mokslų Akademijos tikrasis narys. Daugelio knygų autorius. Populiarios jo poemos "Kraujas ir pelenai", (1960), "Siena" (1965), "Pažinimo medis" (1979), eilėraščių knygos "Duoną raikančios rankos" (1963), "Mediniai tiltai" (1966), "Liepsnojantis krūmas" (1968), "Gyvenimo švelnus prisiglaudimas" (1978), "Būk ir palaimink" (1980), "Vienintelė žemė" (1984), "Prie rugių ir prie ugnies" (1993). 1981 – 1983 m. išleisti Justino Marcinkevičiaus RAŠTAI. Lietuvos ir kitų šalių teatruose apie porą dešimtmečių buvo vaidinama visa draminė trilogija arba jos dalys: "Mindaugas" (1968), "Mažvydas" (1977), "Katedra" (1971). Žinomos esė knygos: "Dienoraštis be datų" (1981), "Tekančios upės vienybė" (1994). Justino Marcinkevičiaus kūrybos atskiromis knygomis išėjo vokiečių, rusų, anglų, bulgarų, vengrų, norvegų, estų, rumunų, serbų, latvių, slovakų, armėnų, čekų, uzbekų, gruzinų, moldavų, kirgizų, ukrainiečių ir kitomis kalbomis. Eilėraščių ciklai skelbti italų, prancūzų, ispanų, suomių ir kt. antologijose, žurnaluose, almanachuose.

Pagrindinė poeto tema – Lietuva, jos istorija ir dabartis, gamta ir kultūra, žmogus tėvynėje ir pasaulyje, jo egzistencinė problematika: laimė, pareiga, kančia, baimė, ištikimybė, dora, gerumas...

J. Marcinkevičius išvertė į lietuvių kalbą A. Puškino, M. Lermontovo, S. Jesenino, A. Mickevičiaus ir kt. kūrybos, taip pat suomių tautos epą "Kalevala".

Justino Marcinkevičiaus kūryba du kartus atžymėta Lietuvos valstybine premija, visuomeninė veikla - Lietuvos Santarvės premija (1994).


Į pradžiąInformacijaPaieška