Algimantas TAŠKŪNAS

Į pradžiąInformacijaPaieška


Algimantas Patricijus Taškūnas  gimė Alytuje 1929 m. Į Australiją atvyko 1949. Dieną dirbdamas studijavo naktimis ir baigė tris Australijos universitetus. Paskutiniuosius 25 metus dirbo administratoriumi Vakarų Australijos Universitete (1969-72 m.) ir Tasmanijos universitete (1972-94 m.). Dėstė vadybos, ekonominių santykių ir vokiečių kalbos disciplinas. Iki šiol tebedirba pedagoginį darbą, laisvalaikiu redaguoja: Baltic News (1975-90 m.), pietų pusrutulyje labiausiai skaitomą Baltijos periodiką anglų kalba,  bei  Lithuanian Papers (leidžiamą nuo1987 m.), Tasmanijos universiteto Lietuvos Studijų Sambūrio leidžiamą žurnalą.

1991 buvo apdovanotas Australijos medaliu - Order of Australia Medal (OAM). Vedęs, turi dvi dukras ir du sūnus.

Elektroninio pašto adresas: A.Taskunas@utas.edu.au 
Pašto adresas: Al Taškūnas, Post Office Box 777, Sandy Bay, Tasmania,
7006, Australia.

 Daugiau apie A. Taškūną skaitykite:

Kun. Vaclovas Aliulis, MIC. Pasaka apie Australiją ir jos lietuvius - DIENOVIDIS, 1997.10.10-16, Nr. 37


Į pradžiąInformacijaPaieška