Laimutis TELKSNYS

Į pradžiąInformacijaPaieška


Profesorius (informatika), habilituotas daktaras (informatika), Atpažinimo procesų skyriaus ir UNESCO katedros Informatika humanitarams vedėjas Matematikos ir informatikos institute. Sukūrė originalią teoriją ir konstruktyvius metodus atsitiktinių procesų savybių staigių ir lėtų pasikeitimų atpažinimui. Sukonstravo, kartu su kitais, specializuotas skaičiavimo mašinas stochastinių procesų analizei bei rašto ženklų atpažinimui.

Mokslinius tyrimus tęsia nagrinėdamas atsitiktinių procesų analizės ir atpažinimo problemas, spręsdamas kompiuterizuotų multimedia sistemų kūrimo klausimus kultūros paveldo išsaugojimo ir skleidimo reikalams.

Skaito paskaitų kursus Vytauto Didžiojo universitete: Procesų analizė ir atpažinimas; Atsitiktinių signalų atpažinimas. Vadovauja doktorantų, magistrantų ir bakalaurantų darbams. Doktorantūros komitetų narys.

Pateikė pranešimų tarptautiniuose moksliniuose kongresuose, simpoziumuose, seminaruose Belgijoje, Čekijoje, Japonijoje, JAV, Lietuvoje, Norvegijoje, Olandijoje, Prancūzijoje, Slovakijoje, Slovėnijoje, Suomijoje, Švedijoje, Vokietijoje.

Paskelbė 128 mokslinius straipsnius. Padarė 6 išradimus.

Mokslinių žurnalų Informatica, Informacinės technologijos ir valdymas, Elektronika ir elektrotechnika redakcinių kolegijų narys.

Lietuvos mokslų akademijos ir Lietuvos mokslo tarybos narys.

Apdovanotas dviem akademiko S. Vavilovo premijomis už sukurtus skaičiavimo technikos prietaisus moksliniams tyrimams automatizuoti ir dviem Lietuvos Valstybinėmis premijomis už rašto ženklų atpažinimo automatą bei nestacionarių atsitiktinių procesų teorijos ir metodų sukūrimą.


Į pradžiąInformacijaPaieška