M. Mažvydo pirmosios lietuviškos knygos 450 metų jubiliejaus emblema

Levas VLADIMIROVAS

 

Į turinįPapildoma informacijaPaieška


Levas VladimirovasLevas VLADIMIROVAS [1912 02 27 Telšiuose], bibliotekininkas, knygotyrininkas, kultūros istorikas, Lietuvių Bibliotekininkų Draugijos Garbės narys (1993). 1932 – 1936 Kauno universitete studijavo anglų ir vokiečių kalbas bei pedagogiką, 1937 – 1940 Kauno ir Vilniaus universitetuose ekonomiką, 1946 m. ją baigė. Antrojo pasaulinio karo dalyvis. 1945 – 1948 m. Valstybinio plano komisijos švietimo, kultūros ir mokslo skyriaus viršininkas. 1948 – 1993 (su 1964 – 1970 pertrauka), 1952 – 1964 Bibliotekininkystės, 1970 – 1973 Bibliotekininkystės ir mokslinės informacijos, 1973 – 1987 Mokslinės informacijos katedros vedėjas. Istorijos mokslų kandidatas (1965), nostr. socialinių mokslų daktaras (1993), profesorius (1980). 1948 – 1964 Vilniaus universiteto mokslinės bibliotekos, 1964 – 1970 SNO D. Hameršeldo bibliotekos (Niujorke) direktorius. 1966 – 1977 dalyvavo Tarptautinės bibliotekų asociacijos federacijos darbe: buvo šios organizacijos bibliotekininkų rengimo sekcijos sekretorius (1970 – 1973), vadovas (1973 – 1977). Vilniaus universitete dėstė bibliotekų, knygos istoriją, JAV bibliotekas ir kitas disciplinas. Vadovavo daugiau kaip 10 kandidatinių disertacijų, kelis dešimtmečius buvo mokslo darbų ("Bibliotekininkystė ir bibliografija", "Knygotyra"), Knygų rūmų leidinių atsakinguoju redaktoriumi ar redkolegijos nariu. L. Vladimirovas paskelbė daugiau kaip 350 mokslinių straipsnių Lietuvoje ir užsienyje. Pagrindinės mokslo tiriamosios veiklos kryptys: mokslo ir kultūros, knygos ir bibliotekininkystės veiklos istorija, bibliotekinės ir informacinės veiklos modernizavimas, bibliotekų kadrų rengimas. Svarbesni darbai: "Pranciškus Skoryna – Vilniaus spaudos pradininkas" (1958), "Vilniaus universiteto istorija" (1976 – 1979, t. 1 – 3, vienas iš autorių), "Knygos istorija" (1979, perdirbtas leidimas rusų kalba 1988), "Ivanas Fiodorovas kultūros raidoje" (1983), "Pranciškus Skoryna: Pirmasis Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės spaustuvininkas" (1992).


Į turinįPapildoma informacijaPaieška