Pirmosios lietuviškos knygos 450 metų sukakties minėjimo

BIBLIOGRAFIJA

Knygos sukakties programa ir valstybinės komisijos veikla

Į pradžiąLeidinio informacijaPaieška


69
Adomavičienė, Ieva
Pirmoji lietuviška knyga UNESCO žymių datų kalendoriuje / Ieva Adomavičienė // Tėviškės aidai. - Melbourne, 1996, geg. 14, p. 4.
70
Adomavičienė, Ieva
Pirmoji lietuviška knyga UNESCO žymių datų kalendoriuje / Ieva Adomavičienė // Tėviškės žiburiai. - Mississauga, 1996, kovo 26.
71
Brazauskas, Algirdas
Lietuviškos knygos ir jos bičiulių šventė : [Lietuvos Respublikos Prezidento A. Brazausko žodis pirmosios lietuviškos knygos 450-mečio proga] // Vokietijos LB valdybos informacijos. - Lampertheim, 1997, Nr. 1, p. 2-3.
72
Brazauskas, Algirdas
Lietuviškos knygos ir jos bičiulių šventė / Algirdas Brazauskas // Literatūra ir menas. - 1996, birž. 8, p. 14.
73
Das Mažvydas-Jahr 1997 in Litauen : [renginių programa]. - Vok. // Annaberger Annalen. - Bonn, 1995, Nr. 3, p. 175-177.
74
The 450th anniversary of the Lithuanian book. - Iliustr. - Angl. // Vilnius. - 1996, winter, p. 13-15.
75
Gadeikis, Liudvikas
Pirmosios lietuviškos knygos sukaktį minės UNESCO / Liudvikas Gadeikis // Lietuvos aidas. - 1996, kovo 3, p. 16.
76
Genzelis, Bronislovas
Laiškas spaudos, radijo, TV vadovams : [Valstybinės programos numatomi renginiai / Valstybinės komisijos pirmininko pavaduotojas prof. Bronislovas Genzelis] // Literatūra ir menas. - 1996, liep. 27, p. 15.
77
Genzelis, Bronislovas
LDDP iki šiol remia Adolfą Šleževičių : [dėl atleidimo iš Valstybinės komisijos pirmininko pareigų] / Bronislovas Genzelis // Lietuvos aidas. - 1996, lapkr. 20, p. 5.
78
Genzelis, Bronislovas
Lietuvoje bus plačiai minimas pirmosios lietuviškos knygos jubiliejus / Bronislovas Genzelis // Lietuvos aidas. - 1996, liep. 26, p. 21.
79
"Katekizmo" jubiliejus - rakštis Rusijai : [Valstybinės komisijos atstovų B. Genzelio ir Z. Zinkevičiaus spaudos konferencija apie numatomus sukakties renginius Karaliaučiaus (Kaliningrad) krašte] // Lietuvos rytas. - 1995, birž. 30, p. 7.
80
"Katekizmo" sukaktį paminės ir UNESCO // Lietuvos rytas. - 1995, gruod. 5, p. 2.
81
Kaunas, Domas
Artėja pirmosios lietuviškos knygos jubiliejus / Domas Kaunas // Gimtasis kraštas. - 1996, saus. 11, p. 13.
82
Kaunas, Domas
Artėjant pirmosios lietuviškos knygos jubiliejui / Domas Kaunas. - Iliustr. // Literatūra ir menas. - 1996, saus. 13, p. 15.
83
Kaunas, Domas
Artėjant pirmosios knygos jubiliejui / Domas Kaunas // Voruta. - 1996, vas. 1-9 (Nr. 5), p. 7.
84
Kaunas, Domas
Artėjant pirmosios lietuviškos knygos jubiliejui / Domas Kaunas // Tarp knygų. - 1996, Nr. 2, p. 24-25.
85
Kaunas, Domas
Atverti vartai į Martyno Mažvydo metus : [pokalbis su Valstybinės komisijos sekretoriumi prof. D. Kaunu / užrašė] Aušra Lėka. - Iliustr. // Kauno diena. - 1997, saus. 9, p. 2.
86
Kaunas, Domas
Didžioji knygos programa / Domas Kaunas // Literatūra ir menas. - 1995, spal. 21, p. 13.
87
Kaunas, Domas
Didžioji knygos programa / Domas Kaunas // Knygnešys. - 1990, Nr. 4, p. 2.
88
Kaunas, Domas
The lithuanian book - the uniter and the educator of the nation / Domas Kaunas ; translated from lithuanian by Elena Macevičiūtė. - Angl. // Libraries and society : Proceedings of the II Nordic-Baltic meeting of librarians held in Birštonas, Lithuania, may 15-17, 1997. - Vilnius, 1997. - p. 36-41.
89
Kaunas, Domas
Pirmosios lietuviškos knygos 450-ųjų metinių išvakarėse : [Valstybinės programos metmenys] / Domas Kaunas. - Iliustr. // Draugas. Priedas: Mokslas, menas, literatūra. - Chicago, 1996, bal. 13.
90
Kaunas, Domas
Tokio plataus lango dar nebuvo Lietuvos kultūroje : [pokalbis su Valstybinės komisijos sekretoriumi prof. D. Kaunu / užrašė] Gediminas Zemlickas // Mokslo Lietuva. - 1998, rugs. 10, 24; spal. 8, 22.
91
Kaunas, Domas
UNESCO parama : [minint pirmosios lietuviškos knygos 450-ųjų metų sukaktį] / Domas Kaunas // Literatūra ir menas. - 1995, gruod. 9, p. 15.
92
Lietuviškos knygos 450 metų jubiliejui rengti stinga lėšų // Donelaičio žemė. - 1996, balandis (Nr. 4).
93
Lietuviškos knygos metai baigėsi nuolatine senosios raštijos paroda : [parodos Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje atidarymas ir iškilmingas Valstybinės komisijos posėdis, įvertinęs 1997 m. veiklą]. - Iliustr. // Lietuvos aidas. - 1998, saus. 9, p. 4.
94
Lozoraitis, Julijus
Artėja pirmosios lietuviškos knygos 450-metis : [Valstybinės komisijos posėdis] / Julijus Lozoraitis // Respublika. - 1996, spal. 4, p. 25.
95
M. Mažvydo knygos sukakties valstybinės komisijos posėdis // Draugas. - Chicago, 1998, saus. 17, p. 5.
96
Martyno Mažvydo pirmosios lietuviškos knygos 450 metų jubiliejaus valstybinės programos leidinių konkursas / Pirmosios lietuviškos knygos 450 metų sukakties minėjimo valstybinė komisija // Literatūra ir menas. - 1996, spal. 26, p. 3.
97
Martyno Mažvydo pirmosios lietuviškos knygos 450 metų jubiliejaus valstybinės programos leidinių konkursas / Pirmosios lietuviškos knygos 450 metų sukakties minėjimo valstybinė komisija // Literatūra ir menas. - 1996, saus. 6, p. 5.
98
Mikoliūnas, Algirdas
Minėsime pirmosios lietuviškos knygos jubiliejų / Algirdas Mikoliūnas // Vakarinės naujienos. - 1995, birž. 30, p. 2.
99
Ne knygų skaitymo metas : [pirmosios lietuviškos knygos jubiliejaus paminėjimui skirti metai] // Šiaulių kraštas. - 1997, liep. 8, p. 18.
100
Pirmoji lietuviška knyga priminė ilgaamžį Lietuvos buvimą pasaulyje : [Valstybinės komisijos veikla ir renginiai] // Donelaičio žemė. - 1998, sausis-vasaris (Nr. 1/2).
101
Pirmosios lietuviškos knygos jubiliejui artėjant : [Valstybinės programos metmenys ir jos įgyvendinimo užduotys] // Diena. - 1995, birž. 30, p. 3.
102
Pirmosios lietuviškos knygos jubiliejui artėjant : [Valstybinės programos metmenys] // Respublika. - 1995, birž. 30, p. 5.
103
Pirmosios lietuviškos knygos jubiliejus // Mokslo Lietuva. - 1997, saus. 15.
104
Plečiamas bendradarbiavimas su UNESCO : [Pirmosios lietuviškos knygos 450 metų sukaktis UNESCO minėtinų datų sąraše] // Lietuvos rytas. - 1995, vas. 3, p. 3.
105
Rugienienė, Liūda
Pirmosios lietuviškos knygos sukaktis : Lietuvos Respublikos Seimo ir JAV lietuvių bendruomenės komisijos antroji sesija / Liūda Rugienienė. - Iliustr. // Draugas. - Chicago, 1996, gruod. 6.
106
Rugienienė, Liūda
Penkios dienos Lietuvos Respublikos Seime : LR Seimo ir JAV lietuvių bendruomenės komisijos posėdžiai : [minėjimas JAV ir Kanadoje] / Liūda Rugienienė// Draugas. - Chicago, 1998, bal. 1, 9, 24, 29.
107
Seimo pirmininkas apgailestauja, kad politika užgožė kultūrą : [V. Landsbergio spaudos konferencija apie Valstybinės komisijos darbą] // Lietuvos aidas. - 1998, saus. 8, p. 4.
108
Seimo pirmininkas apgailestauja, kad politika užgožė kultūrą : [V. Landsbergio spaudos konferencija apie Valstybinės komisijos darbą] // Lietuvos rytas. - 1998, saus. 8, p. 2.
109
Stubrienė, Roma
Iki jubiliejaus liko mažiau kaip pusantrų metų // Klaipėda. - 1995, lapkr. 7, p. 8.
110
Vaitekūnas, Stasys
Šiandien Pirmajai lietuviškai knygai "Katekizmui" sukanka 450 metų : [pokalbis su Valstybinės komisijos nariu, Klaipėdos universiteto rektoriumi prof. S. Vaitekūnu] / kalbėjosi Aušra Jokubauskaitė. - Iliustr. // Klaipėda. - 1997, saus. 8, p. 1, 3.
111
Vasiliauskas, Geoff
UNESCO' project and a history of the Lithuanian language : [UNESCO projektas minėti pirmosios lietuviškos knygos sukaktį] / Geoff Vasiliauskas. - Angl. // Bridges. - Arlington, 1996, vol. 20, no. 8, p. 28.
112
Vitkauskas, Vytautas
Svarbių dalykų nenustumkime : [siūlymas traukti į Valstybinę programą "Lietuvių kalbos žodyno" 17-to ir 18-to tomų leidimą] / Vytautas Vitkauskas // Literatūra ir menas. - 1995, lapkr. 4, p. 15.
113
Žemaitytė, Agnė
Skola pirmajai knygai : [Valstybinės programos numatomi renginiai] / Agnė Žemaitytė. - Iliustr. // Respublika. - 1996, saus. 20, p. 21.
114
Žygas, Juozas
Mažvydo Katekizmo jubiliejiniai metai / Juozas Žygas. - Portr. // Dirva. - Cleveland, 1997, saus. 28, p. 3.
115
Vajtekunas‚ Stasis
Segodnja pervoj litovskoj knige "Katechizis" ispolnjaetcja 450 let : beseda s rektorom Klajpedckogo universiteta, členom Gosudarstvennoj komissii S. Vajtekunasom/ besedovala Aušra Jokubauskajte. - Rus.//Klajpeda . - 1997, janv., p. 1, 3.
116
Kaunas, Domas
V preddverii 450-letija pervoj litovskoj knigi / Domas Kaunas. - Faks. - Rus. //Vil'nius. -1996, No 6, p. 4-11.
117
Stubrene, Roma
Do jubileja ostalos' menee polutora let / Roma Stubrene //Klajpeda. - 1995, 7 nojabr', p. 8.

Į pradžiąLeidinio informacijaPaieška