Vytautas LANDSBERGIS

PRADŽIA DAUGELIO PRADŽIŲ

 Į turinįPapildoma informacijaPaieška


Pirmoji knyga - tai lietuviškos raštijos pradžia, pati savaime atnešusi daug pradžių. Ji atkėlė atradimų ir atsiradimų vartus. Lietuvišku žodžiu prabilusi knyga davė patį tobuliausią būdą vienyti tautą ir žemę, jos kalba byloti sau ir pasauliui. Knyga, nepaisanti valstybių sienų, sujungė abi - Didžiąją ir Mažąją - Lietuvas ir jų sostines - Vilnių ir Karaliaučių. Taip atsirado pirmoji ilgaamžė lietuviškos kultūros ašis. Ir atsirado dar daugiau: pirmasis universalus lietuviškas krikščionių gyvenimo vadovėlis - katekizmas, papildytas “urėdais”, demokratiškai skirtas visiems, nepaisant jų luomo ar “stono” skirtumų. Atsirado pirmasis elementorius - lietuviško rašto gyvybės nesenkantis šaltinis, pirmasis giesmynas su natomis - dvasios tobulinimo vadovėlis.

Bet kuri knyga, juoba pirmoji, yra naujovė, o sykiu ir įvairių jau prieš ją buvusių dalykų telkinys ir atspindys. Knygose kaupiama ir perteikiama žmonių bendrijos ir visos žmonijos žinija bei išmintis. Knyga tampa tautos raštijos ir dvasios tęstinumu, ir čia vėlgi paskata reikštis naujai kūrybai.

Pirmosios lietuviškos knygos 450 metų sukaktis buvo proga pasidžiaugti reikšmingais leidiniais ir gražiais renginiais, taip pat ir raginimas susikaupti, pamąstyti: ką reiškė knyga tautai, valstybei, tautų bendrijai, kuriai priklausėme, ir jos civilizacijai? Kas buvo pirmasis visu balsu Lietuvinykump ir Žemaičiump prabilęs Martynas Mažvydas ir kiek jo žodžiai svarbūs šiandien? Pagaliau, būtina prisiminti kitus prieš jį ir po jo kūrusius mūsų raštiją, nes spausdinta raide virtęs žodis - ir jų gyvenimo prasmė bei paminklas. Visa tai reikia dar kartą įvertinti ir toliau pažinti, kad praturtintume įvairių, ne tik savo šalies, tautų žmones. Tad dar daug kartų grįšime ir grįšime prie tokios ypatingos mums Knygos. Galbūt į kai kuriuos klausimus, kurie iškilo ir dar iškils, atsakymus rasime tūkstantinėje pirmosios lietuviškos knygos 450 metų sukakties bibliografijoje. Ji daugiabalsė ir turininga. Ji svarbi ir dėl to, kad liudija apie visus, kurie juto Martyno Mažvydo žodžio vertę ir suteikė jam pakylą ir deramą pagarbą. Už tai šiems žmonėms iš širdies dėkojame.

Mūsų permainingame amžiuje kai kas bandė ir bando skelbti, esą pasaulio civilizacija, paremta knygų spausdinimu, einanti į pabaigą. Gutenbergo galaktika išnyksianti, teliksią mygtukai ir vaizdų ekranai. Pranašystė nesipildo. Matome ir vertiname tiek senosios, tiek naujosios - elektroninės knygos privalumus. Abi jos dera ir sugyvena net tada, kai rašome modernia kompiuterine technika ir vartome interneto puslapius. Jų remiami vėl dalyvaujame civilizacijos problemose ir permainose. Yra tame pasaulyje Lietuva, yra lietuviška knyga, yra jos pradžių pradžia - Martynas Mažvydas ir Catechismvsa prasty szadei… Jie visada bus su mumis.

 

Vytautas Landsbergis

 Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkas,
Pirmosios lietuviškos knygos 450 metų sukakties
minėjimo valstybinės komisijos pirmininkas

Į turinįPapildoma informacijaPaieška