Pirmosios lietuviškos knygos 450 metų sukakties minėjimo

BIBLIOGRAFIJA

Bendro turinio

Į pradžiąLeidinio informacijaPaieška


1055
Jovaišas, Albinas
Martynas Mažvydas [Garso įrašas] : pirmosios lietuviškos knygos parengėjas / Albinas Jovaišas ; skaito E.Braziulis. - Vilnius : Lietuvos aklųjų b-ka, 1997. - 4 garso kasetės (dėžutėje) : 4 cm / sek. - Įrašyta iš to paties pavad. knygos, išleistos: Kaunas : Šviesa, 1996. - Tiražas 21 egz. - ISBN 9986-877-04-0
1056
Žukas, Saulius
Martyno Mažvydo "Katekizmas". - Vilnius : Baltos lankos, 1995. - 40, [1] p., įsk. virš. : iliustr., portr., faks. - (Lietuvių literatūros istorijos sąsiuviniai ; sąs. 1). - Bibliogr.: p. 40. - ISBN 9986-403-46-4
 
* * *
1057
Aarma, Liivi
Martynas Mazhvydas ja rahvakeelsed varatrükised / Liivi Arma. - Est. // Sirp. - Tallinn, 1997, 2. mai, p. 18.
1058
Adamkus, Valdas
Martyno Mažvydo "Katekizmo" reikšmė lietuvių kultūrai / Valdas Adamkus // Dirva. - Cleveland, 1997, gruod. 9, p. 1.
1059
Adomavičienė, Ieva
"Imkit mane ir skaitykit : pirmoji lietuviška knyga, jos autorius ir vargana jo kasdienybė, studijuojant ir klebonaujant Ragainėje / Ieva Adomavičienė // Tėviškės žiburiai. - Mississauga, 1997, rugpj. 19, p. 7.
1060
Aleknavičius, Bernardas
Kur gimė pirmoji lietuviška knyga? / Bernardas Aleknavičius. - Iliustr. // Klaipėda. - 1993, geg. 21, p. 4.
1061
Ambrazas, Vytautas
[Recenzija] / Vytautas Ambrazas, Zigmas Zinkevičius. - Rec. kn.: L'inno di S. Ambrogio di Martynas Mažvydas, Studio filologico-linguistico del testo antico lituano (1549) e delle sue fonti latine e polacche P.U.Dini. - Roma : La Fenice Edizioni, 1994 // Baltistica. - T. 30, sąs. 1 (1995), p. 108-110.
1062
Ardzijauskaitė, Danutė
Martynas Mažvydas - lietuviškos raštijos pradininkas // Santaka. - 1997, saus. 18.
1063
Atkočiūnas, Jokūbas
Pagalvokime ir pasisakykime / Jokūbas Atkočiūnas // Gimtinė. - 1997, kovo 1-31 (Nr. 3), p. 8.
1064
Bagdonavičius, Vacys
Mažvydo ir Vydūno paralelės / Vacys Bagdonavičius // Mokslas ir gyvenimas. - 1998, Nr. 7, p. 8-9, 29.
1065
Banys, Bronislovas
Mažosios Lietuvos kultūros veikėjai : [rašoma ir apie Martyną Mažvydą] / Bronislovas Banys, Liudvikas Lukoševičius, Romualdas Šinkūnas // Mažoji Lietuva : istorijos metmenys : mokiniams, studentams, mokytojams, dėstytojams / B. Banys, L. Lukoševičius, R. Šinkūnas. - Vilnius, 1998. - ISBN 9986-00-251-6. - p. 32-37.
1066
Baužys, Petras
Būti žmogumi / Petras Baužys // Naujas rytas. - 1997, saus. 8.
1067
Bilevičius J.
Pirmajai lietuviškai knygai - 450 metų / J.Bilevičius // Sidabrė. - 1997, vas. 1.
1068
Bindokienė, Danutė
Mažvydas, Tvarauskas ir mes / Danutė Bindokienė. - Faks. // Draugas. - Chicago, 1997, spal. 28.
1069
Biržiška, Vaclovas
Pirmosios lietuviškos protestantų knygos XVI amžiuje ; Lietuviški protestantų giesmynai / Vaclovas Biržiška // Knygotyros darbai / V. Biržiška. - Vilnius, 1998. - ISBN 9986-776-41-4. - p. 86-94, 95-117.
1070
Braziūnienė, Alma
Kaip Mažvydas grįžo  į Vilnių : ["Katekizmo" susigrąžinimo iš Odesos 40-osioms metinėms, 1957 m.] / Alma Braziūnienė ; [su Levo Vladimirovo pasakojimo tekstu]. - Iliustr. // Literatūra ir menas. - 1997, saus. 4, p. 3, 14.
1071
Braziūnienė, Alma
Spausdinto žodžio pradžia / Alma Braziūnienė. - Iliustr. // Katalikų pasaulis. - 1997, Nr. 1, p. 6-7, 15.
1072
Brigys, Jonas
Senoji Lietuvos raštija ir Raseinių kraštas : [M. Mažvydo bei senosios lietuviškos knygos "Lietuviško-lenkiško katekizmo" leidėjo M. Petkevičiaus ryšiai su Raseinių kraštu] / Jonas Brigys // Naujas rytas. - 1998, saus. 10
1073
Bubilaitė, Laura
Pirmajai lietuviškai knygai - 450 metų / Laura Bubilaitė // Pertrauka. - 1996, gruodis (Nr. 12).
1074
Bubnys, Vytautas
Su knyga rankoje / Vytautas Bubnys // Gyvenimas. - 1997, bal. 26.
1075
Būda, Vytautas Pranciškus
Mintys apie Mažvydą ir Lietuvą : [atsiliepimas į A. Šliogerio straipsnį "Mažvydas ir Lietuva", išspausdintą "Literatūroje ir mene", 1997, vasario 15] / Vytautas Pranciškus Būda // Literatūra ir menas. - 1997, bal. 26, p. 3.
1076
Butkevičius, Algirdas
Pirmoji lietuviška knyga ir jos autorius / Algirdas Butkevičius // Biržiečių žodis. - 1997, saus. 9.
1077
Cibulskytė, Rasa
Žodis Martynui Mažvydui / Rasa Cibulskytė // Kauno diena. - 1997, vas. 3, p. 21.
1078
Čepaitienė, Giedrė
Martyno Mažvydo "Katekizmui" - 450 metų / Giedrė Čepaitienė // Šiaulių kraštas. - 1997, bal. 24, p. 9, 14.
1079
Čepaitienė, Giedrė
M. Mažvydo "Katekizmui" - 450 metų / Giedrė Čepaitienė // Pedagogas. - 1997, bal. 17, geg. 5.
1080
Čepaitienė, Giedrė
M. Mažvydo katekizmui - 450 metų / Giedrė Čepaitienė. - Portr. // Suvalkija. - 1997, Nr. 12, p. 12-15.
1081
Dagilis, Jonas
Per kančią į žvaigždes : pirmajai lietuviškai knygai - 450 / Jonas Dagilis // Ūkininkas. - 1996, Nr. 10, p. 16-17.
1082
Dagytė, Inga
Kuo reikšminga pirmoji lietuviška knyga / Inga Dagytė // Atgaiva. - 1997, vas. 12.
1083
Dagytė, Inga
Pirmajai lietuviškai knygai - 450 metų / Inga Dagytė // Atgaiva. - 1997, saus. 29.
1084
Dainius, Romas
Ką pasakytų Martynas Mažvydas ir Kristijonas Donelaitis : kovo 16-oji - Knygnešių diena / Romas Dainius // Mūsų žodis. - 1997, kovo 15, p. 1.
1085
Dini, Pietro Umberto
Apie J. Gerulį - Mažvydo (Ga, MPr) leidėją / Pietro U. Dini. - Bibliogr.: 13 pavad. // Lietuvių kalbotyros klausimai. - T. 36 (1996), p. 21-24.
1086
Dirgėla, Petras
Katekizmas / Petras Dirgėla // Metai. - 1997, Nr. 1, p. 3-5.
1087
Domin, Georg
Ostpreussen von der besten Seite : vor 450 Jahren entstand das erste litauische Buch / Georg Domin. - Vok. // Neues Deutschland. - Berlin, 1997, 5. May.
1088
Fedaravičius, Kostas
Kalba Lietuvą gynę, lietuvišką knygą artinę prie mūsų : [apie A. Kulvietį, M. Mažvydą, J. Zablockį] / Kostas Fedaravičius // Jonava. - 1990, lapkr. 7-16.
1089
Genzelis, Bronislovas
Martynas Mažvydas ir lietuvių kultūros plėtotė / Bronius Genzelis // Literatūra ir menas. - 1996, birž. 15, p. 3, 5.
1090
Girdzijauskas, Juozas
Lietuviškų avelių piemuo : (pirmajai lietuviškai knygai 450 metų) / Juozas Girdzijauskas. - Faks. // Darbininkas. - Brooklyn, 1997, geg. 2, p. 3, 5.
1091
Gliožerienė, Audronė
"Prieš 450 metų M. Mažvydo pasėtas grūdas yra mūsų duona šiandien" / Audronė Gliožerienė. - Iliustr. // Klaipėda. - 1997, geg. 9, p. 27.
1092
Grušys, Juozas
Apmąstymai prie pirmosios lietuviškos knygos / Juozas Grušys. - Iliustr. // Kardas. - 1997, Nr. 3/4, p. 3.
1093
Grušys, Juozas
Lietuviškos knygos 450 metų kelias / Juozas Grušys // Voruta. - 1997, kovo 8-14 (Nr. 10), p. 3.
1094
Grušys, Juozas
Lietuviškos knygos 450 metų kelias / Juozas Grušys // XXI amžius. - 1997, geg. 2, p. 8.
1095
"Imkit mane ir skaitykit..." : pirmajai lietuviškai knygai - 450 metų. - Iliustr. // Širvinta. - 1997, saus. 18, p. 3.
1096
Jackiewicz, Mieczyslaw
Martinas Mažvydas - tworca pierwszej ksiązki : wybitni ludzie Malej Litwy / Mieczyslaw Jackiewicz. - Lenk. // Znad Wilii. - 1996, 1-15 kwietnia (nr 7), p. 5.
1097
Jackiewicz, Mieczyslaw
Wplywy polskie na tworczosc Martynasa Mažvydasa i innych litewskich pisarzy protestanckich XVI i XVII wieku / Mieczyslaw Jackiewicz. - Lenk. // Znad Wilii. - 1996, 1-5 list. (nr 21), p. 8.
1098
Jakaitienė, Evalda
Pirmoji lietuviška knyga / Evalda Jakaitienė // Eglutė. - Lockport, 1997, Nr. 8, p. 2.
1099
Jonaitienė, Elena
M. Mažvydo - pirmąją lietuvišką knygą minint / Elena Jonaitienė. - Iliustr. // Mūsų pastogė. - Bankstown, 1997, rugs. 15, 22.
1100
Jovaišas, Albinas
Martynas Mažvydas - tęsėjas ir pradininkas // Atgimimas. - 1995, kovo 15, 22.
1101
Jovaišas, Albinas
Martynas Mažvydas - pirmųjų lietuviškų knygų kūrėjas / Albinas Jovaišas. - Bibliogr. išnašose // Metai. - 1997, Nr. 1, p. 84-97.
1102
Jovaišas, Albinas
Mažvydas pirmasis atvėrė lietuvių kalbai kelius į spaudą : pirmosios lietuviškos knygos 450-uosius metus baigiant / Albinas Jovaišas // Gimtoji kalba. - 1997, Nr. 12, p. 1-3.
1103
Jovaišas, Albinas
Martynas Mažvydas, der Verfasser des ersten litauisches Buches / Albinas Jovaišas. - Vok. - Bibliogr. išnašose // Annaberger Annalen. - Bonn, 1996, Nr. 4, p. 23-42.
1104
Jovaišas, Albinas
Martynas Mažvydas ir jo laikai / Albinas Jovaišas. - Iliustr., faks // Draugas. Priedas: Mokslas, menas, literatūra. - Chicago, 1997, liep. 12.
1105
Jovaišas, Albinas
Martynas Mažvydas ir jo laikai / Albinas Jovaišas. - Iliustr., portr. // Draugas. Priedas: Mokslas, menas, literatūra. - Chicago, 1997, birž. 28.
1106
Jovaišas, Albinas
Pirmoji lietuviška knyga ir jos autorius Martynas Mažvydas / Albinas Jovaišas // Donelaičio žemė. - 1996, gruodis (Nr. 12).
1107
Juchnevičius, Eduardas
Albrechtas sukuria Martyną, o šis - lietuvišką knygą / Eduardas Juchnevičius // Šiaulių naujienos. - 1997, geg. 14, p. 10.
1108
Junevičienė, Meilė
Šaknim - į Lietuvą, šakom - į Dievą, arba Ką pranašavo Lietuvai Martynas Mažvydas / Meilė Junevičienė. - Bibliogr.: 6 pavad. // Gimtasis žodis. - 1997, Nr. 7, p. 2-6.
1109
Jurevičius, Kęstutis
Praeitis atkuriama iš kruopelių : minime pirmosios lietuviškos knygos - Martyno Mažvydo "Katekizmo" 450-ąsias metines / Kęstutis Jurevičius // Vakarinės naujienos. - 1997, saus. 7, p. 7.
1110
Jurkus, Paulius
Kodėl mums brangi M. Mažvydo knyga? / Paulius Jurkus. - Iliustr. // Darbininkas. - Brooklyn, 1997, spal. 17, p. 7-8.
1111
Juška, Albertas
Religinė literatūra : [rašoma ir apie Martyno Mažvydo raštus] / Albertas Juška // Mažosios Lietuvos Bažnyčia XVI-XX amžiuje / A. Juška ; Mažosios Lietuvos fondas. - Vilnius, 1997. - ISBN 9986-505-64-X. - p. 92-181.
1112
Kaunas, Domas
Excerpts from "Martynas Mažvydas and the first Lithuanian book" / Domas Kaunas. - Angl. - Bibliogr. išnašose // Bridges. - Arlington, 1997, no. 3, p. 4-8.
1113
Kaunas, Domas
Keli puslapiai iš Lietuvos senosios knygos istorijos / Domas Kaunas. - Iliustr. // Švietimo naujovės. - 1997, Nr. 9, p. 12-15.
1114
Kaunas, Domas
Martynas Mažvydas and the first Lithuanian book / Domas Kaunas ; translated by Mindaugas Kačerauskis. - Iliustr. - Angl. - Bibliogr.: 9 pavad. // Vilnius. - 1996, Winter, p. 16-29.
1115
Kaunas, Domas
Martynas Mažvydas ja esimene leedukeelne raamat / Domas Kaunas ; inglise keelest tolkinud Mare Lott. - Iliustr. - Est. // Keel ja Kirjandus. - Tallinn, 1997, No 3, p. 145-151.
1116
Kaunas, Domas
M. Mažvydas ir pirmoji lietuviška knyga / Domas Kaunas. - Iliustr. - Bibliogr.: 10 pavad. // Tėviškės žiburiai. - Mississauga, 1996, rugs. 3, 10, 17, 24.
1117
Kaunas, Domas
Prof. Domas Kaunas: apie M. Mažvydą nežinome beveik nieko : [Pirmosios lietuviškos knygos sukakties minėjimo valstybinės komisijos sekretoriaus, VU prof. Domo Kauno pasakojimas] / užrašė A.V. - Iliustr. // Apžvalga. - 1997, saus. 10-16 (Nr. 1), p. 7.
1118
Kluge, Friedemann
[Recenzija] / Friedemann Kluge. - Vok. - Bibliogr. išnašose. - Rec. kn.: Katekizmas ir kiti raštai = Catechismus und andere Schriften : faksimilių rinkinys / M. Mažvydas. Vilnius : Baltos lankos, 1993 // Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung. - Marburg/Lahn, 1996, H. 4, p. 590-591.
1119
Kobeckaitė, Halina
Tähtsaim on mölemapoolne mitteformaalne huvi : [pokalbis su Lietuvos Respublikos ambasadore Estijos Respublikoje H. Kobeckaite / kalbėjosi] Mihkel Loodus. - Est. // Sirp. - Tallinn, 1997, 2. mai, p. 18.
1120
Krasauskaitė, Dalia
Pirmajai lietuviškai knygai - 450 metų / Dalia Krasauskaitė // Pienininkystė. - 1997, Nr. 2, p. 2-3.
1121
Kreslins, Janis A.
Recent publications on Baltic history : [recenzija] / Janis A. Kreslins. - Angl. - Rec. kn.: Katekizmas ir kiti raštai = Catechismus und andere Schriften / M. Mažvydas. Vilnius : Baltos lankos, 1993 // Baltic studies newsletter. - Hackettstown, 1997, no. 4, p. 18-19.
1122
Kudarauskaitė, Meilė
Ir tai skaitydami permanykit : [M.Mažvydo "Katekizmo" 450-osioms metinėms] / Meilė Kudarauskaitė // Lietuvos aidas. - 1997, saus. 15, p. 17.
1123
Kuosienė, Alfonsa
Martyno Mažvydo pramintomis pėdomis : lietuviškos knygos 450 m. jubiliejui / Alfonsa Kuosienė // Kėdainių garsas. - 1997, saus. 7, p. 4.
1124
Kutkevičius, Vytautas
Pirmoji lietuviška / Vytautas Kutkevičius // Šviesa. - Jurbarkas, 1997, saus. 8.
1125
"Laimingoji Tėvynė didžių valdovų..." // Pašilaičių žinios. - 1997, saus. 1-15 (Nr. 1).
1126
Lankutis, Jonas
Mažvydo aidėjimas / Jonas Lankutis // Vakarinės naujienos. - 1988, geg. 23.
1127
Lietuviškai knygai - 450 // Policijos akademija. - 1997, sausis.
1128
Lietuviškai knygai - 450 metų / parengė Vaidilutė Milerienė // Valsčius. - 1997, saus. 7.
1129
Lietuviškai knygai - 450 metų // Švietimo naujovės. - 1997, Nr. 1, p. 31.
1130
Lietuviškai knygai - 450 metų / parengė Juozas Čaplikas. - Faks. // Vakarinės naujienos. - 1997, geg. 27, 29.
1131
Lithuania commemorates the first book. - Iliustr. - Angl. // Vytis. - Chicago, 1997, no. 4, p. 4-5.
1132
Loodus, Mihkel
Leedukeelsed lihtsad sönad ja laulmise öpetus - 450 / Mihkel Loodus. - Est. // Eesti Täevaleht. - [Tallinn], 1996, 27. juuni.
1133
Loodus, Mihkel
Luulesönumi avastamise neli sajandit / Mihkel Loodus. - Est. // Eesti Täevaleht. - Tallinn, 1997, 23. aprill.
1134
Lukoševičienė, Rolanda
Lietuviškai knygai - 450 / Rolanda Lukoševičienė // Naujasis Vakarų ekspresas. - 1997, saus. 8, p. 1, 24.
1135
Lukšaitė, Ingė
Pirmoji lietuviška knyga ir kultūros kūryba / Ingė Lukšaitė. - Iliustr. // Dialogas. - 1997, kovo 7, p. 6.
1136
M. Mažvydas - pirmųjų lietuviškų knygų kūrėjas. - Faks. // 1997 metų kalendorius. - Toronto, 1997, p. 42-47.
1137
Mališauskas, Jurgis
Mažvydas žymus ne tik lietuvių kultūros fone / Jurgis Mališauskas. - Iliustr. // Klaipėda. - 1997, saus. 8, p. 3.
1138
Masalskis, Hans
Mažvydas - 450 Jahre litauisches Buch / Hans Masalskis. - Vok. // Mitteilungen der deutsch - litauischen Litterarischen Gesellschaft. - Hannover, 1998, Nr. 1, p. 8-9.
1139
Masilionis, Povilas
Imkit mane ir skaitykit... / Povilas Masilionis // Gairės. - 1997, Nr. 1, p. 1.
1140
Maskoliūnienė, Ramunė
Pirma lietuviška knyga / Ramunė Maskoliūnienė // Ukmergės diena. - 1997, vas. 1, p. 5.
1141
Mažvydas iš dangaus nenukrito : pirmajai lietuviškai knygai - 450 / parengė A. Šiaurys // Šešupė. - 1997, kovo 12.
1142
Michelini, Guido
Philologische Bemerkungen über die Marographie von P.U.Dini L'Inno di S.Ambrogio di Martynas Mažvydas : [recenzija] / Guido Michelini. - Vok. - Bibliogr. išnašose. - Rec. kn.: L'Inno di S.Ambrogio di Martynas Mažvydas : studio filologico-linguistico del testo antico lituano (1549) e delle sue fonti latine e polacche / P.U.Dini ; Collana di filologia e letterature slove. Roma : La Fenice, 1994 // Linguistica Baltica. - Krakow, 1996/1997, vol. 5/6, p. 250-251.
1143
Mišeikytė, Kristina
Mokyklų steigimas Mažojoje Lietuvoje pirmos lietuviškos knygos pasirodymo laikotarpiu / Kristina Mišeikytė. - Bibliogr.: 8 pavad. // Voruta. - 1997, geg. 24-31 (Nr. 20), p. 12.
1144
Murauskienė A.
"Broliai ir seseris imkit mani ir skaitykiet..." / A. Murauskienė // Suvalkietis. - 1997, gruod. 16.
1145
Musteikytė, Dalia
Pirmajai lietuviškai knygai ir jos autoriui atminti / Dalia Musteikytė // Diena. - 1996, kovo 18, p. 6.
1146
Naujokaitis, Arvydas
Lietuviškai knygai 450 metų / Arvydas Naujokaitis // Draugas. Priedas: Mokslas, menas, literatūra. - Chicago, 1997, saus. 18.
1147
Orentas, Benediktas
Martynas Mažvydas ir Žemaičių Naumiestis / B. Orentas // Pamarys. - 1997, kovo 12, p. 5.
1148
Palionis, Jonas
Mįslingas senasis lietuvių rašto paminklas : pirmajai lietuviškai knygai - 450 / Jonas Palionis. - Bibliogr. išnašose // Metai. - 1997, Nr. 2, p. 107-116.
1149
Pečelis, Albinas
Jubileo de litova libro / Albinas Pečelis. - Iliustr. - Esp. // Litova stelo. - 1997, Nr. 2, p. 1-3.
1150
Petrutis, Jurgis
"Katekizmo prasti žodžiai" / Jurgis Petrutis // Pakruojo naujienos. - 1997, vas. 7.
1151
Pirmajai lietuviškai knygai - 450 // Ave vita. - 1997, saus. 7, p. 6.
1152
Pirmajai lietuviškai knygai 450 // JTO biuletenis : Lietuva. - 1997, Nr. 12, p. 1.
1153
Pirmajai lietuviškai knygai - 450 metų // Švyturys. - 1997, saus. 11, p. 1.
1154
Pirmajai lietuviškai knygai - M.Mažvydo "Katekizmui" - 450 metų // Vasario 16. - 1997, saus. 1-15 (Nr. 1).
1155
"Pirmasis lietuviškas spaudinys...". - Iliustr. // Tauragiškių balsas. - 1997, saus. 14, p. 2.
1156
Pirmoji lietuviška knyga ir jos kultūrinis kontekstas / paruošė Violeta Skierienė. - Iliustr. // Plungė. - 1997, vas. 4, p. 4.
1157
Piročkinas, Arnoldas
Kuo brangus Mažvydo Katekizmas / Arnoldas Piročkinas // Gimtasis žodis. - 1997, Nr. 2, p. 2-5.
1158
Pociūtė-Abukevičienė, Dainora
Martyno Mažvydo Katekizmas : tradicija ir naujosios sąmonės ženklai / Dainora Pociūtė-Abukevičienė. - Bibliogr. išnašose // Naujasis židinys. - 1998, Nr. 5/6, p. 330-336.
1159
Poškienė, Aušra
Pirmajai lietuviškai knygai - 450 / Aušra Poškienė // Santarvė. - 1997, bal. 5, p. 3.
1160
Pratusevičienė, Žaneta
Raštijos pradžia Lietuvoje ; Rankraštinė knyga ; M. Mažvydas ir jo "Katekizmas" / Žaneta Pratusevičienė // Draugas. - 1997, saus. 25, 29, bal. 2.
1161
Radzevičius, Algimantas
Renesanso kultūros formavimasis Lietuvoje, arba lietuviškasis Protorenesansas ; Renesansas ir Reformacija : [rašoma ir apie Martyną Mažvydą] / Algimantas Radzevičius // Senosios lietuvių literatūros akiračiai / A. Radzevičius. - Vilnius, 1997. - ISBN 9986-884-00-4. - p. 74-104, 104-130.
1162
Raštikytė-Pečiulienė, Žirena
"Knyga - lietuvio žirgas ir kalavijas" : [recenzija] / Žirena Raštikytė-Pečiulienė. - Rec. kn.: Martynas Mažvydas Vilniuje / Juozas Kralikauskas. Chicago : Lietuv. knygos klubas, 1976 // Draugas. - Chicago, 1997, bal. 12, p. 4.
1163
Sakalauskas, Tomas
Mažvydo ąžuolas : punktai sakymų apie pirmąją lietuvišką knygą / Tomas Sakalauskas. - Iliustr // Švyturys. - 1997, Nr. 1, p. 8-10; Nr. 2, p. 12-14, 32.
1164
Saulytis, Giedrius
Pranašiška žinia Lietuvai / Giedrius Saulytis. - Iliustr. // Gyvasis žodis. - 1996/1997, žiema, p. 4-7.
1165
Schmalstieg, William R.
Martynas Mažvydas and John Wycliffe : an English connection? / William R. Schmalstieg. - Angl. // Lituanus. - Chicago, 1998, no. 1, p. 5-37.
1166
Scholz, Friedrich
[Recenzija] / Friedrich Scholz. - Vok. - Rec. kn.: Katekizmas ir kiti raštai = Catechismus und andere Schriften : Faksimilių rinkinys / M. Mažvydas. Vilnius : Baltos lankos, 1993 // Osteuropa. - Stuttgart, 1996, H. 4, p. 597-598.
1167
Selvanienė, Liucija
M. Mažvydo demokratijos dvasia / Liucija Selvanienė // Kauno diena. - 1997, rugpj. 20, p. 24.
1168
Skelbiniai, skirti pirmosios lietuviškos knygos sukakčiai // Gimtoji kalba. - 1997, Nr. 9, p. 26-27.
1169
Skierienė, Violeta
Pirmoji lietuviška knyga ir jos kultūrinis kontekstas / Violeta Skierienė // Plungė. - 1997, vas. 4, p. 4.
1170
Smilinskas, Juozas
"Aš padėkojau Martynui Mažvydui už pirmąją lietuvišką knygą..." : [pokalbis su Alytaus Dainavos vidurinės mokyklos muzikos mokytoju ekspertu J. Smilinsku / užrašė] Stanislovas Kamarauskas. - Iliustr. // Alytaus naujienos. - 1997, liep. 26, p. 1, 5.
1171
Stankus, Algirdas
Pirmoji - visiems laikams / Algirdas Stankus // Kauno diena. - 1996, gruod. 27, p. 3.
1172
Staškevičius, Antanas
Pirmosios lietuviškos knygos triumfas / Antanas Staškevičius. - Iliustr. // XXI amžius. - 1997, saus. 22, p. 5, 16.
1173
Streikauskienė O.
Garbingas knygos kelias / O. Streikauskienė. - Portr. // Kaišiadorių aidai. - 1997, vas. 8, p. 4.
1174
Šaltenis, Aivaras
Knyga dvasiškiams ir tikintiesiems / Aivaras Šaltenis // Atspindžiai. - 1997, vas. 7, p. 3.
1175
Šaltenis, Rapolas
Pirmoji knyga tautos gyvenime - kaip ilgai brendusio gėlės žiedo atsiskleidimas : [pokalbis su Utenos miesto garbės piliečiu, mokytoju, rašytoju R. Šalteniu / užrašė] Rūta Jonuškienė. - Iliustr. // Utenis. - 1997, saus. 7, p. 1, 6.
1176
Šidlauskas, Aleksandras
Giesmė. Martynas Mažvydas / Aleksandras Šidlauskas // Kalvotoji Žemaitija. - 1997, saus. 11, p. 3.
1177
Šidlauskas, Aleksandras
Giesmė Martynui Mažvydui / Aleksandras Šidlauskas // Pašilaičių žinios. - 1997, vasaris (Nr. 2).
1178
Šidlauskas, Aleksandras
Žodis apie Martyną Mažvydą / Aleksandras Šidlauskas. - Iliustr. // Tauragiškių balsas. - 1997, saus. 18, p. 2-3.
1179
Šidlauskienė, Elena
Susitikimas su įžymiu kalbininku : [apie Z. Zinkevičiaus paskaitą, skirtą M. Mažvydo "Katekizmo" 450-osioms metinėms] / Elena Šidlauskienė // Kalvotoji Žemaitija. - 1996, spal. 1.
1180
Šilas, Vytautas
La tero de la unua litova libro : [M. Mažvydo "Katekizmo" 450-osioms metinėms] / Vytautas Šilas. - Iliustr. - Esp. // Litova stelo. - 1997, Nr. 4, p. 9-10.
1181
Širvinskienė J.
"Imkit mane ir skaitykit..." / J. Širvinskienė // Kupiškėnų mintys. - 1997, saus. 4
1182
Šliogeris, Arvydas
Mažvydas ir Lietuva / Arvydas Šliogeris // Literatūra ir menas. - 1997, vas. 15, p. 3, 13.
1183
Trofimišinas, Viktoras
Saugokime raktą, kurį mums davė Mažvydas / Viktoras Trofimišinas. - Portr. // Tėviškės žinios. - 1997, saus. 24, p. 3.
1184
Tumelis, Juozas
Mažvydas. / Juozas Tumelis // Dienovidis. - 1997, saus. 17, p. 1.
1185
Tumelis, Juozas
Martynas Mažvydas, Katekizmas ir kiti raštai : [recenzijos] / Juozas Tumelis. - Rec. kn.: Katekizmas ir kiti raštai = Catechismus und andere Schriften / Martynas Mažvydas. Vilnius : Baltos lankos, 1993 ; Katekizmas / parengė B. Stundžia, R. Šepetytė. Vilnius : Baltos lankos, 1997 // Naujasis židinys. - 1998, Nr. 1/2, p. 65-67.
1186
Tumosa, Vincas
Šiandien - pirmosios lietuviškos knygos jubiliejus / Vincas Tumosa. - Iliustr. // Ramovė. - 1997, saus. 8.
1187
Ulozaitė, Nijolė
Žodžio ir laisvės vertė / Nijolė Ulozaitė // Gyvenimas. - 1997, saus. 11.
1188
Urnėžiūtė, Rita
"... tolygus Žalgirio mūšiui..." / Rita Urnėžiūtė // Sidabrė. - 1997, saus. 8.
1189
Uzdila, Algis
Lietuviškai knygai 450 metų / A. Uzdila // Aušra. - Punskas, 1997, Nr. 7, p. 27-29.
1190
Vanagas, Vytautas
Ancient written literature and the beginning of belles lettres : from the fourteenth to the eighteenth centuries : [rašoma ir apie Martyno Mažvydo raštus] / Vytautas Vanagas ; transl. by Rita Dapkutė // Lithuanian literature / Vytautas Kubilius, Algis Samulionis, Albertas Zalatorius, Vytautas Vanagas ; Inst. of Lithuanian literature a. folklore. - Vilnius, [1997]. - ISBN 5415-00503-X. - p. 9-46.
1191
Vilemaitienė, Bronė
Lietuviškai knygai / Bronė Vilemaitienė // Santaka. - 1997, saus. 30.
1192
Vitkevičius, Povilas
Albertinos universitetas [Karaliaučiuje] - pirmasis lietuvybės židinys : pirmajai lietuviškai knygai - 450 metų / Povilas Vitkevičius. - Iliustr. // Tėviškės žinios. - 1997, saus. 8, p. 5.
1193
Volertas, Vytautas
Mažvydo "Katekizmo" sukakties šešėly / Vytautas Volertas // Draugas. Priedas: Mokslas, menas, literatūra. - Chicago, 1997, spal. 4.
1194
Zaičikienė, Česlava
Mindaugas kūrė valstybę, Mažvydas vienijo dvasinę jos teritoriją / Česlava Zaičikienė // Žeimenos krantai. - 1997, saus. 8.
1195
Zinkevičius, Zigmas
Ar pirmoji lietuviška knyga vėlavo? / Zigmas Zinkevičius. - Faks. // Dienovidis. - 1996, spal. 18, p. 10.
1196
Zinkevičius, Zigmas
Martyno Mažvydo "Katekizmo" jubiliejaus metais / Zigmas Zinkevičius. - Iliustr. // Mokslo Lietuva. - 1998, saus. 10.
1197
Zurba, Algimantas
Netilk, mūsų pirmoji! : pirmajai lietuviškai knygai - 450 / Algimantas Zurba // Moksleivis. - 1997, Nr. 1/2, p. 2.
1198
Žilinskienė, Roma
Be M. Mažvydo katekizmo nebūtų ir mūsų / Roma Žilinskienė // Santarvė. - 1997, saus. 11, p. 3.
1199
Žukas, Saulius
"Brothers and sisters, take me and read." : Mažvydas'Catechismus, the first Lithuanian book written 450 ago, was not only the catechism, but also a primer, a book of hymns and a printed secular poem / Saulius Žukas. - Iliustr. - Angl. // Lithuania in the world. - 1997, vol. 5, no. 2, p. 10-12.
1200
Žukas, Saulius
Das erste litauische Buch und sein historisches Umfeld / Saulius Žukas. - Vok. // Annaberger Annalen. - Bonn, 1996, Nr. 4, p. 43-54.
1201
Žukas, Saulius
Excerpts from "The first Lithuanian book and its cultural context" / Saulius Žukas. - Iliustr. - Angl. // Bridges. - Arlington, 1997, no. 2, p. 14-18, 22.
1202
Žukas, Saulius
The first Lithuanian book : fact and symbolism / Saulius Žukas. - Angl. // Draugas. - Chicago, 1996, Sept. 14.
1203
Gliožjarene, Audrone
"Zerno, posejannoe 450 let nazad M. Mažvidasom, segodnja javljaetsja našim chlebom" / Audrone Gliožjarene. - Iliustr. // Klajpeda. - 1997, 8 maja, p. 27.
1204
Zajčikene, Česlava
Mindaugas sozdal gosudarstvo, Mažvidas ob`edinil ego duchovnuju territoriju / Česlava Zajčikene // Žejmjanos krantaj. - 1997, 8 janv., p. 1.
1205
Mališauskas, Jurgis
Mažvidas izvesten ne tol'ko v Litve / Jurgis Mališauskas. - Iliustr. - Rus. // Klajpeda. - 1997, 8 janv., p. 3.
1206
Naumova, Žanna
Pamjatnik duchovnoj kul'ture / Žana Naumova. - Rus. // Echo Litvy. - ISSN 1392-0367. _ 1997, 8 janv., p. 1.
1207
Šamborskis S.
Neman - kolybel' Litovskoj pis'menosti / S. Šamborskis. - Rus. // Naujasis varpas. _ 1997, ijul', p. 2.  

Į pradžiąLeidinio informacijaPaieška