Pirmosios lietuviškos knygos 450 metų sukakties minėjimo

BIBLIOGRAFIJA

Į pradžiąLeidinio informacijaPaieška


* Redaktorių pastaba:

Bibliografijoje nuorodos į rusų kalba spausdintus šaltinius yra transliteruotos lietuvių rašmenimis pagal Lietuvos standartą LST 1307: 199


Į pradžiąLeidinio informacijaPaieška