Pirmosios lietuviškos knygos 450 metų sukakties minėjimo

BIBLIOGRAFIJA

Dokumentų publikacijos

Į pradžiąLeidinio informacijaPaieška


50
Dėl Knygos programos ryšium su pirmosios lietuviškos knygos 450 metų jubiliejumi : LTSR valstybinio leidyklų, poligrafijos ir knygų prekybos reikalų komiteto, LTSR kultūros ministerijos, LTSR aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo ministerijos, LTSR kultūros fondo nutarimas Nr 2601, 1987. 12 02 [ir priemonių planas]. - Vilnius : [LTSR VLPKPRK], 1987. - 14, [1] p. (įsk. virš.)
51
Martyno Mažvydo pirmosios lietuviškos knygos 450 metų jubiliejaus valstybinė programa. - Vilnius : Lietuvos Respublikos kultūros m-ja, 1995. - 29, [3] p. - Kn. taip pat: Didžioji knygos programa / Domas Kaunas, p. 3-4
52
Martyno Mažvydo pirmosios lietuviškos knygos 450 metų jubiliejaus valstybinė programa. - Vilnius : Lietuvos Respublikos kultūros m-ja, 1995. - [29, [3] p. - Kn. taip pat: Didžioji Knygos programa / Domas Kaunas, p. 3-4. - Papildomas tiražas 1000 egz.
53
Programm der Veranstaltungen zum 450. Jahrestag der Herausgabe des ersten litauischen Buches von Martynas Mažvydas. - Lampertheim : Litauisches Kulturinstitut, 1996. - 28 p. : iliustr. - Vok. - (Veröffentlichungen des Litauischen Kulturinstituts = Lietuvių kultūros instituto leidinys, ISSN 0932-7908). - Turinys: Fest des litauischen Buches und seiner Freunde / Algirdas Brazauskas  Das erste litauische Buch / Domas Kaunas
 

* * *

54
Dėl 1997-ųjų metų paskelbimo lietuviškos knygos metais : Lietuvos Respublikos Seimo 1995 m. birželio 27 d. nutarimas Nr. I-973 // Literatūra ir menas. - 1995, spal. 21, p. 12.
55
Dėl 1997-ųjų metų paskelbimo lietuviškos knygos metais : Lietuvos Respublikos Seimo 1995 m. birželio 27 d. nutarimas Nr. I-973 // Valstybės žinios. - 1995, liep. 5, p. 46.
56
Dėl Pirmosios lietuviškos knygos 450 metų sukakties : Lietuvos Respublikos Seimo 1995 m. gegužės 16 d. nutarimas Nr. I-895 // Valstybės žinios. - 1995, geg. 24, p. 14.
57
Dėl Pirmosios lietuviškos knygos 450 metų sukakties : Lietuvos Respublikos Seimo 1995 m. gegužės 16 d. nutarimas Nr. I-895 // Literatūra ir menas. - 1995, geg. 27, p. 15.
58
Dėl Pirmosios lietuviškos knygos 450 metų sukakties : Lietuvos Respublikos Seimo 1995 m. gegužės 16 d. nutarimo Nr. I-895 priedėlis : Pirmosios lietuviškos knygos 450 metų sukakties minėjimo valstybinė komisija // Valstybės žinios. - 1995, geg. 24, p. 15-16.
59
Knygos programa // Knygnešys. - 1990, Nr. 3,  įdėklas [4 p.] tarp p. 24-25.
60
Martyno Mažvydo pirmosios lietuviškos knygos 450 metų jubiliejaus valstybinė programa // Literatūra ir menas. - 1995, spal. 21, p. 12-13.
61
Martyno Mažvydo premijos nuostatai : patvirtinta: Kultūros ministerijos 1995 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 437 bei Švietimo ir mokslo ministerijos 1995 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 1474 // Draugas. Priedas: Mokslas, menas, literatūra. - Chicago, 1996, bal. 13.
62
Martyno Mažvydo premijos nuostatai : patvirtinta: Kultūros ministerijos 1995 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 437 bei Švietimo ir mokslo ministerijos 1995 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 1474 // Literatūra ir menas. - 1996, saus. 13, p. 15.
63
Martyno Mažvydo premijos nuostatai : patvirtinta: Kultūros ministerijos 1995 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 437 bei Švietimo ir mokslo ministerijos 1995 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 1474 // Tarp knygų. - 1996, Nr. 2, p. 25.
64
Martyno Mažvydo stipendijos ir premijos studentams : [nuostatai ir konkurso komiteto sudėtis] // Tarp knygų. - 1993, Nr. 5, p. 43.
65
Pirmosios lietuviškos knygos 450 metų sukakties minėjimo valstybinė komisija : Lietuvos respublikos Seimo 1995 m. gegužės 16 d. nutarimo Nr. I-895 priedėlis // Literatūra ir menas. - 1995, geg. 27, p. 15.
66
Programm der Veranstaltungen zum 450. Jahrestag der Herausgabe des ersten litauischen Buches von Martynas Mažvydas. - Iliustr., faks. - Turinys: Fest des litauschen Buches und seiner Freunde / Algirdas Brazauskas ; Das erste litauische Buch / Domas Kaunas. - Vok. // Jahrestagung = Suvažiavimo darbai, 1995 / Lietuvos kultūros institutas = Litauisches Kulturinst. - Lampertheim, 1996, p. 131-160.
67
Proposals by Member States for the celebration of annversaries with which UNESCO should be associated in 1996 - 1997 (147 EX/47 and Add and Corr., and 147EX/55 and Corrigenda / United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). - Angl. // Decissions adopted by the Executive Board at its 147th sesion (Paris, 6 October - 15 Nowember 1995). - Paris, 1995. - p. 46-48.
68
1997-ieji paskelbti lietuviškos knygos metais : M. Mažvydo pirmosios lietuviškos knygos 450 metų jubiliejaus valstybinė programa // Tarp knygų. - 1995, Nr. 11, p. 16-19.

Į pradžiąLeidinio informacijaPaieška