Pirmosios lietuviškos knygos 450 metų sukakties minėjimo

BIBLIOGRAFIJA

Grožinės literatūros kūriniai

Į pradžiąLeidinio informacijaPaieška


Poezija
 
694
Marcinkevičius, Justinas
Mažvydas: trijų dalių giesmė / Justinas Marcinkevičius ; [dailininkas Saulius Chlebinskas]. - Vilnius : Scena, 1996. - 148, [2] p. : iliustr. - Virš. aut. ir antr. nenurodyti. - ISBN 9986-412-09-9 (įr.)
 

* * *

695
Adomavičius, Kazys
Sielos balsas ; Gryna širdis ; Dvasios šviesa / Kazys Adomavičius // Šiaulių naujienos. - 1997, spal. 1, p. 11.
696
Aušrienė, Henrika
Gimtajam žodžiui : pirmosios lietuviškos knygos 450-ųjų metinių sukakčiai / Henrika Aušrienė // Šilalės naujienos. - 1997, saus. 16.
697
Baltrušaitytė, Birutė
"Ieškau Martyno Mažvydo. Neturiu..." / Birutė Baltrušaitytė. - Portr. // Literatūra ir menas. - 1992, liep. 11, p. 6.
698
Bradūnas, Kazys
Martyno Mažvydo metams / Kazys Bradūnas. - Turinys: Knygos balsu ; Nuo Ragainės iki Varnių ; Knygų knygelė // Dienovidis. - 1997, vas. 7, p. 9.
699
Bradūnas, Kazys
Prierašas prie Mažvydo / Kazys Bradūnas // Sielos tėvynė - kalboj : lietuvių poezija gimtosios kalbos tema. - Šiauliai, 1997. - ISBN 9986-458-83-8. - p. 83.
700
Brazdžionis, Bernardas
Mūsų meto žodis : kalba Martyno Mažvydo žodžiams / Bernardas Brazdžionis // Lietuvos aidas. - 1997, saus. 25, p. 22.
701
Brazdžionis, Bernardas
Mūsų meto žodis : kalba Martyno Mažvydo žodžiams / Bernardas Brazdžionis // Šiapus ir anapus mūsų laiko. - Vilnius, 1997. - ISBN 9986-39-016-8. - p. 108.
702
Braziūnas, Vladas
"Visiems rašto ir knygos..."; "Maloniai sutikus..."; Kelio ėjimas: Mažvydas-Daukša / Vladas Braziūnas // 7 meno dienos. - 1997, saus. 3, p. 1.
703
Bražas, Vaclovas
Mažosios Lietuvos šviesuoliams : M. Mažvydui, K. Donelaičiui, V. Bruožiui / Vaclovas Bražas // Ūkininkas. - 1997, Nr. 7/8, p. 12.
704
Čepulytė, Zita
Martynui Mažvydui / Zita Čepulytė // Tarybinis mokytojas. - 1989, kovo 8.
705
Čepulytė, Zita
Martynui Mažvydui / Zita Čepulytė-Gažimonienė // Vakarinės naujienos. - 1994, vas. 10, p. 6.
706
Čepulytė, Zita
Martynui Mažvydui / Zita Čepulytė // Sielos tėvynė - kalboj : lietuvių poezija gimtosios kalbos tema. - Šiauliai, 1997. - ISBN 9986-458-83-8. - p. 179.
707
Čeputytė, Zita
Martynui Mažvydui / Zita Čeputytė // Angelų sūpuoklėse / Z. Čeputytė. - Vilnius, 1997. - ISBN 9986-536-39-1. - p. 18.
708
Geda, Sigitas
Panegirika Martynui Mažvydui (apie 1510-1563), išraižyta Petro Repšio medalyje pirmos lietuviškos knygos atminimui / Sigitas Geda. - Iliustr. // Šiaurės Atėnai. - 1997, saus. 11, p. 2.
709
Glinskas, Marius
Mažvydo raidės / Marius Glinskas. - Portr. // Šiaulių naujienos. - 1997, geg. 28, p. 11.
710
Glinskas, Marius
Mažvydo raidės / Marius Glinskas // Sielos tėvynė - kalboj : lietuvių poezija gimtosios kalbos tema. - Šiauliai, 1997. - ISBN 9986-458-83-8. - p. 192.
711
Gustaitis, Antanas
Martynui Mažvydui / Antanas Gustaitis // Sielos tėvynė - kalboj : lietuvių poezija gimtosios kalbos tema. - Šiauliai, 1997. - ISBN 9986-458-83-8. - p. 79.
712
Jovaišas, Vladas
Žodis Martynui Mažvydui / Vladas Jovaišas. - Portr. // Šiaulių naujienos. - 1997, liep. 9, p. 10.
713
Klivis, Edgaras
Mažvydas / Edgaras Klivis // Eskizai. - 1991, Nr. 2/3, p. 16.
714
Korys, Lukas
Justinas Marcinkevičius: "Šalia Mažvydo - visa Lietuva" : [vakaras, skirtas J. Marcinkevičiaus dramos "Mažvydas" naujam leidimui (Vilnius : Scena, 1996)] / Lukas Korys. - Iliustr. // Atgimimas. - 1997, saus. 3, p. 15.
715
Marcinkevičius, Justinas
Mažvydas / Justinas Marcinkevičius // Literatūra ir menas. - 1997, saus. 4, p. 1.
716
Marcinkevičius, Justinas
Mažvydas / Justinas Marcinkevičius // Donelaičio žemė. - 1997, sausis-vasaris (Nr. 1/2).
717
Marcinkevičius, Justinas
Mažvydas / Justinas Marcinkevičius. - Iliustr. // Gyvenimas. - 1997, bal. 26.
718
Marcinkevičius, Justinas
Mažvydas / Justinas Marcinkevičius // Panevėžio balsas. - 1997, bal. 15, p. 8.
719
Milukaitė, Dalia
Martynui Mažvydui / Dalia Milukaitė // Vienybė. - 1989, saus. 21.
720
Rakauskas V.
Martynui Mažvydui / V. Rakauskas // Knygnešys. - 1990, Nr. 6, p. 1.
721
Rakauskas, Vytautas
Martynui Mažvydui / Vytautas Rakauskas // Varpo gausmas. - 1997, sausis.
722
Rimulaitytė, Teresė
"Sustokit, žmonės! Nusilenkit!.." / Teresė Rimulaitytė // Bičiulis. - 1997, saus. 15.
723
Šviesaitė, Sofija
Mažvydas / Sofija Šviesaitė // Tėviškės žiburiai. - Mississauga, 1997, rugpj. 19, p. 7.
724
Šviesaitė, Sofija
Mažvydas / Sofija Šviesaitė // Aušrų regėjimai : rinktinė / S. Šviesaitė. - [Kaunas], 1997. - p. 169.
725
Valikonytė, Vitalija
Didysis lietuvis / Vitalija Valikonytė // Tauragiškių balsas. - 1997, saus. 7.
726
Zablockas, Petras
"Imkiet mani..." / Petras Zablockas // Po tuo dangum : rinktinė : eilėraščiai, laiškai, dokumentinė apybraiža / P. Zablockas. - Jonava, 1997. - ISBN 9986-493-60-9 . - p. 43.
727
Žibaitienė, Dalia
Mažvydui / D. Žibaitienė // Šilokarčema. - 1997, saus. 10.
728
Žibaitienė, Dalia
Mažvydui ; Bitėnų kapinaitės / Dalia Žibaitienė // Nepriklausoma Lietuva. - La Salle, 1997, gruod. 16, p. 6.
729
Žibaitienė, Dalia
Mažvydui / Sofija Šviesaitė // Paukštis giesmę kartos : eilėraščiai / D. Žibaitienė. - Klaipėda : Eldija, 1997. - ISBN 9986-11-034-3. - p. 19.
730
Žiobrienė, Ema
Mažvydas / Ema Žiobrienė // Svečias. - 1998, Nr. 1, p. 10.  

Į pradžiąLeidinio informacijaPaieška