Pirmosios lietuviškos knygos 450 metų sukakties minėjimo

BIBLIOGRAFIJA

Grožinės literatūros kūriniai

Į pradžiąLeidinio informacijaPaieška


Proza
689
Kralikauskas, Juozas
Mažvydas : romanas / Juozas Kralikauskas. - Vilnius : Lietuvos rašytojų s-gos l-kla, 1997. - 142, [2] p. - ISBN 9986-39-025-7 (įr.)
 
Recenzijos, anotacijos, straipsniai
 
690
Baužys, Petras
Romanas iš M. Mažvydo gyvenimo / Petras Baužys // Naujas rytas. - 1997, rugs. 27, p. 4, 6.
691
Delnickaitė, Nijolė
Mažvydianos aruodan / Nijolė Delnickaitė // Tarp knygų. - 1997, Nr. 10, p. 18.
692
Girdzijauskas, Vytautas
Istoriją nešam savy / Vytautas Girdzijauskas // Literatūra ir menas. - 1997, rugpj. 16, p. 4.
 
693
Kutkevičius, Vytautas
Ant girnapusės Viešvilėje : [istorinė novelė apie M. Mažvydą] / Vytautas Kutkevičius // Įkalnių keleiviai / V. Kutkevičius. - Jurbarkas, 1996. - p. 3-9.

Į pradžiąLeidinio informacijaPaieška