Pirmosios lietuviškos knygos 450 metų sukakties minėjimo

BIBLIOGRAFIJA

Kiti senųjų autorių raštai

Į pradžiąLeidinio informacijaPaieška


1287
Nuo Mažvydo iki Vydūno : Karaliaučiaus krašto šviesuoliai / sudarė Vytautas Šilas. - Vilnius : Mintis, 1998. - 272, [2] p. : iliustr.
1288
Zamečatel'nye ljudi Maloj Litvy : sbornik statej / Litovskij fond kul'tury ; sostavitel' B. Šilas. - Vil'njus : LFK,  1989. - 63, [1] s.
 

* * *

1289
Aarma, Liivi
Über 410 jährige in Vilnius gedruckten estnischen katolischen Bücher : daugiau kaip prieš 410 metų Vilniuje spausdintos katalikiškos knygos / Liivi Aarma. - Vok. - Santr. liet. - Bibliogr.: 35 pavad. // Knygotyra. - T. 25 (32) (1998), p. 10-59.
1290
Aptiktas svarbus Lietuvos raštijos leidinys : [Jano Seklucjano "Katechizmu text prosti dla prostego ludu" Lietuvos mokslų akademijos bibliotekoje, Vilnius] // Lietuvos rytas. - 1997, rugpj. 21, p. 7.
1291
Balčienė, Irena
XVI-XVIII a. kalendoriai Vilniaus universiteto bibliotekoje / Irena Balčienė. - Bibliogr. išnašose // Knygotyra. - T. 33 (1997), p. 88-91.
1292
Baniulienė, Daiva
Surasta Mažvydo amžininko knyga  : [Lietuvos mokslų akademijos surastas J. Seklucjano katekizmas, išleistas 1545 m. Karaliaučiuje] / Daiva Baniulienė. - Iliustr. // Lietuvos aidas. - 1997, rugpj. 20, p. 15.
1293
Baniulienė, Daiva
Surasta Mažvydo amžininko knyga [J. Seklucjano "Katechizmu text prosti dla prostego ludu"] / Daiva Baniulienė // Tarp knygų. - 1997, Nr. 10, p. 16-17.
1294
Bense, Gertrud
Text des ersten litauisches Gesangbuchs im Licht heutiger Betrachtungsweise : Pirmojo lietuviško giesmyno tekstai šiandieninių tyrimų šviesoje / Gertrud Bense. - Vok. - Santr. liet. - Bibliogr. išnašose // Knygotyra. - T. 25 (32) (1998), p. 20-40.
1295
Braziūnienė, Alma
Senoji Lietuvos knyga - kultūros europiškumo veidrodis : (parodos "Senoji Lietuvos knyga. XVI - XVIII a." pagrindu) / Alma Braziūnienė. - Bibliogr. išnašose // Knygotyra. - T. 33 (1997), p. 14-23.
1296
Lūžys, Sigitas
Žemaičių seniūnijos knygų rinkiniai XVI - XVIII a. : (remiantis Kauno apskrities viešosios bibliotekos fondais) / Sigitas Lūžys. - Bibliogr. išnašose // Knygotyra. - T. 33 (1997), p. 24-29.
1297
Martyno Mažvydo darbų tęsėjai Karaliaučiuje : [rašytojo pusbrolis, klebonas Baltramiejus Vilentas] // Donelaičio žemė. - 1997, lapkritis (Nr. 11).
1298
Mažvydo pirmtakai / [pagal A. Jovaišos knygą "Jie parašė pirmąsias lietuviškas knygas" paruošė A. Krikštaponienė]. - Iliustr. // Tiesos žodis. - 1995, spalis (Nr. 19), p. 1-2.
1299
Narbutienė, Daiva
Pirmosios lietuviškos knygos - Martyno Mažvydo katekizmo - minėjimo metai pažymėti malonia staigmena : [J. Seklucjano "Katekizmas" Lietuvos mokslų akademijos bibliotekoje, Vilnius] / Daiva Narbutienė // Mokslas ir gyvenimas. - 1997, Nr. 10, p. 38.
1300
Nepaprastas Mažvydo metų atradimas : [J. Seklucjano "Katechizmas" Lietuvos mokslų akademijos bibliotekoje, Vilnius]. - Iliustr. // Lietuvos aidas. - 1997, rugpj. 20, p. 1.
1301
Pacevičius, Arvydas
Lietuviškų knygų rinkiniai vienuolynų bibliotekose (XVIII a. pabaiga - XIX a. pirma pusė) / Arvydas Pacevičius // Knygotyra. - T. 33 (1997), p. 30-46.
1302
Palmaitis, Letas
Prūsų raštija / Letas Palmaitis. - Santr. angl. - Bibliogr. išnašose // Knygotyra. - T. 25 (32) (1998), p. 12-9.
1303
Sadauskas, Romas
Didysis Eišiškių eretikas [S. Rapolionis] : pirmajai lietuviškai knygai - 450 / Romas Sadauskas. - Iliustr. // Valstiečių laikraštis. - 1996, spal. 22, p. 9.
1304
Unikalųjį leidinį galima pamatyti parodoje : [1545 m. J. Seklucjano "Katekizmas" Lietuvos mokslų akademijos bibliotekoje]. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - 1997, rugpj. 27, p. 6.
1305
Adamov, Boris
Keningsbergskij pastor, ili verhyj brat Bartolomeys : [apie lietuviškos raštijos darbuotoją, kunigą Baltramiejų Vilentą, rengusį ir leidusį M. Mažvydo rankraštinį palikimą] / Boris Adamov. - Rus. // Svobodnaja zona. - Kaliningrad, 1997, 24 okt., p. 5.
1306
Adamov, Boris
Kenigsbergskij pečatnik : [Karaliaučiaus spaustuvininkas Hansas Weinreichas, išspausdinęs M. Mažvydo "Katekizmą"] / Boris Adamov. - Rus. // Svobodnaja zona. - Kaliningrad, 1997, 15 avg., p. 5.  

Į pradžiąLeidinio informacijaPaieška