Pirmosios lietuviškos knygos 450 metų sukakties minėjimo

BIBLIOGRAFIJA

Kitos publikacijos

Į pradžiąLeidinio informacijaPaieška


1312
Knygotyros katedra Lietuviškos knygos metais : informacinis leidinys / Vilniaus universitetas. Komunikacijos fakultetas ; [sudarytoja Julija Zinkevičienė ; į anglų kalbą vertė Elena Macevičiūtė]. - Vilnius : VU l-kla, 1998. - 83, [1] p. : iliustr., faks. - Virš. antr.: Knygotyros katedra. - Santr. angl. - Bibliogr. tekste. - Knygotyros katedros narių publikacijos 1997 m.; Literatūra apie Knygotyros katedrą / sudarė A. Navickienė, p. 41-50. - ISBN 9986-19-302-8
 

* * *

1313
Butkevičienė, Birutė
Bibliotekos spindesys ir skurdas : [pokalbis su Vilniaus universiteto bibliotekos direktore B. Butkevičiene, minint M.Mažvydo "Katekizmo" 450-ųjų metinių jubiliejų] / kalbėjosi Romualda Stonkutė. - Iliustr. // Universitas Vilnensis. - 1997, saus. 20 (Nr. 1), p. 2.
1314
Dunin, Janusz
Pokrewienstwa i spory [ksiązki litewskiej i polskiej] : 450-lecie ksiązki litewskiej / Janusz Dunin. -Lenk. // Znad Wilii. - 1997, 1-15 listopada (nr 21), p. 6.
1315
Masionis, Vytautas
Knygnešių laikai dar nepraėjo : artėjant pirmosios lietuviškos knygos 450-mečiui : [apie Vilniaus rajono kaimo bibliotekas] / Vytautas Masionis // Valstiečių laikraštis. - 1996, lapkr. 12, p. 10.
1316
Matijošienė, Audronė
"Ar tai yra vykęs paminklas Martynui Mažvydui..." : [recenzija] / Audronė Matijošienė. - Rec. kn.: Tremties metai : Lietuvių rašytojų metraštis / Tiubingenas : Patria, 1947 // Tarp knygų. - 1996, Nr. 11, p. 24.
1317
Purvinas, Martynas
Martynas Mažvydas, Nemunas ir hidrofobija lietuvių mentalitete  / Martynas Purvinas // Mokslo Lietuva. - 1997, geg. 28, p. 12.
1318
Purvinas, Martynas
Martynas Mažvydas, Nemunas ir hidrofobija lietuvių mentalitete / Martynas Purvinas // Literatūra ir menas. - 1997, birž. 21, p. 12-13.
1319
Purvinas, Martynas
Naikinami Mažosios Lietuvos pėdsakai : Martynas Mažvydas, Nemunas, sausumiečių ir laivininkų priešingi keliai, ryškūs ir dabartinėje lietuvių galvosenoje / Martynas Purvinas. - Iliustr. // Tėviškės žiburiai. - Mississauga, 1997, birž. 17, p. 5-6.
1320
Rubavičius, Vytautas
Septynios dienos : [CNN televizijos informacija apie lietuviškos knygos sukaktį] / Vytautas Rubavičius // Literatūra ir menas. - 1998, vas. 15, p. 2.
1321
Tkačiukienė, Irena
Mažoji Lietuva: ar gims šiame krašte dar vienas Mažvydas? : [lietuviškų mokyklų padėtis Karaliaučiaus (Kaliningrad) krašte] / Irena Tkačiukienė. - Iliustr. // Švietimo naujovės. - 1997, Nr. 5/6, p. 22-23.
1322
Vaškelis, Bronius
Lietuvos universiteto reikšmė Lietuvai : [minimas ir Karaliaučiaus universitetas] / Bronius Vaškelis. - Iliustr. // Mokslas ir technika. - 1997, Nr. 1, p. 4-5.
1323
Zaborskaitė, Vanda
Litauische Literatur - von ihren Anfängen bis zur Gegenwart : zum "Jahr des litauischen Buches 1997" lesen Sie die Literaturgeschichte in Fortsetzungen Teil 5 / Vanda Zaborskaitė und Judith Lewonig. - Vok. // Baltische Rundschau. - 1997, Oktober (Nr. 9), p. 8.
1324
Kekelija, Alisa
Čelovek, kotoryj našel "Ketechizis" M. Mažvidasa : [apie prof. L. I. Vladimirovą] Alisa Kekelija. - Rus. // Ėcho Litvy. - 1998, 25 ijunja, p. 4.

Į pradžiąLeidinio informacijaPaieška