Pirmosios lietuviškos knygos 450 metų sukakties minėjimo

BIBLIOGRAFIJA

Knygos sukakties minėjimų istorija

Į pradžiąLeidinio informacijaPaieška


1307
Kaukas, Kostas
Mažvydo ir pirmosios lietuviškos knygos minėjimai 1947-aisiais / Kostas Kaukas // Klaipėda. - 1997, kovo 14, p. 26.
1308
Kaukas, Kostas
Mažvydo ir pirmosios knygos minėjimai 1947 metais / Kostas Kaukas // Literatūra ir menas. - 1997, birž. 14, p. 3.
1309
Misiūnas, Remigijus
Lietuviškos knygos 400-osios metinės ir išeivija / Remigijus Misiūnas // Draugas. - Chicago, 1997, lapkr. 12.
1310
Sadauskas, Augustinas
Patyrė nemalonumų : [M. Mažvydo "Katekizmo" 400-ųjų metinių minėjimas Ariogalos gimnazijoje 1947 m., Raseinių rajonas] / Augustinas Sadauskas // Tėviškės žinios. - 1997, saus. 8, p. 5.
1311
Žukas, Vladas
Lietuviškos knygos 400 metų sukakties minėjimas / Vladas Žukas. - Santr. angl., rus. // Knygotyra. - T. 15, sąs. 1 (1988), p. 85-96.
 

Į pradžiąLeidinio informacijaPaieška