Pirmosios lietuviškos knygos 450 metų sukakties minėjimo

BIBLIOGRAFIJA

Konferencijos Lietuvoje

Į pradžiąLeidinio informacijaPaieška


514
VIII Tarptautinis baltistų kongresas = VIII Congressus internationalis baltistarum : programa, Vilnius, 1997 m. spalio 7-9 d. / Vilniaus universitetas, Lietuvių kalbos institutas, Tarptautinė baltistų asociacija. - [S.l. : s.n., 1997]. - 16 p.
515
Aukštaičių akademijos mokslinės konferencijos "Aukštaitija ir knyga", įvykusios 1996 11 14 Rokiškyje, medžiaga. - Panevėžys : UAB "Panevėžio sp.", 1997. - 28 p. - Turinyje: Martyno Mažvydo rašomosios kalbos ištakos / Zigmas Zinkevičius, p. 4-10. - ISBN 9986-489-66-0
516
,,LIETUVIŲ KALBA: TYRĖJAI IR TYRIMAI": pirmosios lietuviškos knygos Martyno Mažvydo Katekizmo 450 metų sukakčiai paminėti : konferencijos pranešimų tezės, 1996 m. spalio 23-24 d. / Lietuvių kalbos institutas. - Vilnius : LKI, 1996. - 39, [1] p. - Str. liet., rus. - Aut.: Gražina Akelaitienė, Ona Aleknavičienė, Saulius Ambrazas, Irena Andriukaitienė, Daiva Atkočaitytė, Rima Bacevičiūtė, Antons Breidaks, Giedrė Čepaitienė, Nijolė Čepienė, Valentinas Černiauskas, Jūratė Čirūnaitė, Vincentas Drotvinas, Kazimieras Gaivenis, Kazimieras Garšva, Jolanta Gelumbeckaitė, Elena Grinaveckienė, Laima Grumadienė, Ilga Jansone, Juozas Karaciejus, Audronė Kaukienė, Gina Kavaliūnaitė, Pranas Kniūkšta, Vilija Lazauskaitė, Asta Leskauskaitė, Evija Lipartė, Milda Lučinskienė, Danguolė Mikulėnienė, Kazys Morkūnas, Daiva Murmulaitytė, Dalia Pakalniškienė, Alma Ragauskaitė, Antanas Smetona, Anna Stafecka, Aušra Šeškutė, Edmundas Trumpa, Nijolė Tuomienė, Skirmantas Valentas, Virginija Vasiliauskienė, Aloyzas Vidugiris, Vytautas Zinkevičius, Zigmas Zinkevičius, Vida Žilinskienė,  - ISBN 9986-668-10-7
517
"M. MAŽVYDAS: PIRMOJI LIETUVIŠKOJI KNYGA": tarptautinės mokslinės konferencijos, įvykusios 1997 m. sausio 14 d., medžiaga / Klaipėdos universitetas. Baltistikos centras ; [sudarė A. Kaukienė]. - Klaipėda : KU l-kla, 1997. - 115 p. : iliustr., faks., gaid. - Str. liet., latv. - Santr. liet. - Aut.: Arūnė Arbušauskaitė, Rimantas Balsys, Maigone Beitina, Petras Bielskis, Juozas Girdzijauskas, Albertas Juška, Kostas Kaukas, Audronė Kaukienė, D. Kšanienė, Jurgis Mališauskas, Elena Matulionienė, Dalia Pakalniškienė, Darius Petkūnas, R. Sliužinskas, Stasys Vaitekūnas, Zigmas Zinkevičius. - Bibliogr. str. gale ir išnašose. - ISBN 9986-505-57-7
518
Mažvydo skaitymai 1997 : [mokslinės konferencijos pirmosios lietuviškos knygos išleidimo 450 metų sukakties proga programa]. - [Vilnius : LNB, 1996]. - [4] p.
519
Mažvydas Readings 1997 : [mokslinės konferencijos pirmosios lietuviškos knygos išleidimo 450 metų sukakties proga programa]. - Angl. - [Vilnius : LNB, 1996]. - [4] p.
520
Tarptautinė knygotyros konferencija = International conference of book science : kvietimas-programa, Šilutė, 1997 m. rugsėjo 27 d. - Šilutė : Prūsija, 1997. - 1 lankstinys (6 p.) - Martyno Mažvydo pirmosios lietuviškos knygos 450 metų jubiliejui
521
Tarptautinė Knygotyros konferencija : skirta pirmosios lietuviškos knygos 450 metų sukakčiai, Vilnius, 1997 m. rugsėjo 24-28 d. : [konferencijos programa] / Vilniaus universitetas. Knygotyros katedra. - [Vilnius : VU l-kla, 1997]. - [12] p. - Tekstas lygiagr. liet., angl. - Kn. taip pat: Senosios knygos istorija ir knygos mokslo nūdiena / Domas Kaunas, Elena Macevičiūtė, [p. 1]
 

* * *

522
Balčienė, Irena
Knygotyros baruose : [Tarptautinė knygotyros konferencija, Vilnius] / Irena Balčienė // Literatūra ir menas. - 1997, lapkr. 8, p. 5.
523
Bleizgys G.
Pirmosios lietuviškos knygos jubiliejų mini knygotyrininkai : [Tarptautinė knygotyros konferencija, Vilnius] / G. Bleizgys // Lietuvos aidas. - 1997, rugs. 27, p. 3.
524
Braziūnienė, Alma
Senoji Lietuvos knyga - kultūros europiškumo veidrodis : pranešimas, skaitytas Tarptautinėje knygotyros konferencijoje Vilniaus universitete 1997 m. rugsėjo 25 d., pristatant parodą "Senoji Lietuvos knyga. XVI-XVIII a." / Alma Braziūnienė. - Iliustr. // Mokslo Lietuva. - 1997, spal. 19, lapkr. 5.
525
Braziūnienė, Alma
Tarptautinė knygotyros konferencija [Vilnius] / Alma Braziūnienė // Tarp knygų. - 1997, Nr. 11, p. 33-35.
526
Černeckis, Gintautas
Koks buvo Lietuvos žmogaus santykis su knyga : [Tarptautinė knygotyros konferencija, Vilnius] / Gintautas Černeckis. - Iliustr. // Žemaičių saulutė. - 1997, spal. 10, p. 2.
527
Černeckis, Gintautas
Tarptautinė knygotyros konferencija Vilniuje - reikšmingas lietuviškos knygos metų renginys / Gintautas Černeckis // Plungė. - 1997, lapkr. 11, p. 4.
528
Dubonis, Artūras
Devintieji "Mažvydo skaitymai" : [mokslinė konferencija Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje] / A. Dubonis // Metai. - 1997, Nr. 2, p. 153-154.
529
Džiugas, Rimantas
Ir žodis tapo kūnu... : [Lietuvių kalbos draugijos Radviliškio rajono skyriaus konferencija] / Rimantas Džiugas. - Portr. // Mūsų kraštas. - 1997, saus. 15, p. 1.
530
Elekšis, Juozas
Vilnius buvo ne kultūros užkampis, o vienas iš centrų : [tarptautinė knygotyros konferencija] / Juozas Elekšis // Mokslo Lietuva. - 1997, spal. 8, p. 1, 5.
531
Gliožerienė, Audronė
Kviečia tarptautinė mokslinė konferencija ["Renesanso ir reformacijos įtaka Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Mažosios Lietuvos kultūrai", Klaipėda] / Audronė Gliožerienė // Klaipėda. - 1997, bal. 16, p. 7.
532
Grikšaitė, Dalia
Tikimasi uostamiesčio inteligentijos susidomėjimo ; M.Mažvydo "Katekizmas" - dvasios penas, kuriuo mes visi iki šiol maitinamės : [tarptautinė mokslinė konferencija "Renesanso ir reformacijos įtaka Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Mažosios Lietuvos kultūrai", Klaipėda] / Dalia Grikšaitė. - Iliustr. // Vakarų ekspresas. - 1997, bal. 16, 18.
533
Januševičius, Benediktas
Devintieji "Mažvydo skaitymai" : [mokslinė konferencija Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje] / Benediktas Januševičius // Literatūra ir menas. - 1997, saus. 18, p. 2.
534
Juškevičius, Andrius
"450" - šių metų skaičius : [mokslinė praktinė konferencija "Žodžiai ir ryšiai: 450 metų nuo Mažvydo Katekizmo iki NMT 450 mobiliojo telefono Lietuvoje", Klaipėda] / Andrius Juškevičius. - Iliustr. // Klaipėda. - 1997, saus. 24, p. 1, 8.
535
Karakaitė, Neringa
Malda Maironio ir V. Mykolaičio-Putino poezijoje : [pranešimas, skaitytas Lietuvos maironiečių draugijos konferencijoje "Nuo M. Mažvydo iki Maironio" Vilniaus universitete] / N. Karakaitė // Sandrava. - 1997, balandis (Nr. 13), p. 4.
536
Kaunas, Domas
Knygotyrininkų padėka : [Tarptautinės knygotyros konferencijos dalyvių padėka Šilutės bibliotekininkams] / Domas Kaunas // Pamarys. - 1997, spal. 25.
537
Kaunas, Domas
Lietuvos knygotyra pirmosios lietuviškos knygos 450-aisiais metais : [pranešimas, skaitytas Tarptautinėje knygotyros konferencijoje, Vilnius] / Domas Kaunas. - Bibliogr.: Svarbesni knygotyros veikalai // Knygotyra. - T. 33 (1997), p. 7-13.
538
Kiselytė, Reda
Rokiškis: konferencija ir knyga : [Aukštaičių akademijos mokslinė konferencija "Aukštaitija ir knyga"] / Reda Kiselytė // Tarp knygų. - 1997, Nr. 1, p. 39.
539
Konferencija M. Mažvydo "Katekizmui" ["Mažvydas: pirmoji lietuviška knyga" Klaipėdos universiteto Baltistikos centre : pasisakymai / parengė] Romualdas Skunčikas. - Iliustr.. - Aut.: Stasys Vaitekūnas, Zigmas Zinkevičius, Audronė Kaukienė // Klaipėdos universitetas. - 1997, sausis-vasaris (Nr. 1), p. 4-5.
540
Krivickas, Povilas Sigitas
NMT: "Nepaprastas Mažvydo talentas" : [konferencija "Žodžiai ir ryšiai: 450 metų nuo Mažvydo Katekizmo iki NMT 450 mobiliojo telefono Lietuvoje", Klaipėda] / Povilas Sigitas Krivickas // Gimtasis kraštas. - 1997, Nr. 7, p. 24.
541
Krivickas, Povilas Sigitas
Praeitis ir šiandiena. Žodžiai ir ryšiai negali būti vieni be kitų : mokslinę praktinę konferenciją ["Žodžiai ir ryšiai: 450 metų nuo Mažvydo Katekizmo ir NMT 450 mobiliojo telefono Lietuvoje"] Klaipėdoje prisimenant / Povilas Sigitas Krivickas. - Iliustr. // Klaipėda. - 1997, kovo 22, p. 23.
542
Lauraitis, Antanas
Tarptautinė knygotyros konferencija [Šilutėje] / Antanas Lauraitis // Klaipėda. - 1997, rugs. 27, p. 9.
543
Lauraitis, Antanas
Tarptautinės knygotyros konferencijos dalyviai Pamaryje ir Klaipėdoje / Antanas Lauraitis . - Iliustr. // Klaipėda. - 1997, rugs. 30, p. 10.
544
Laužikas, Mindaugas
"Nuo Mažvydo iki Maironio" : [Maironiečių draugijos mokslinė konferencija Vilniaus universitete] / Mindaugas Laužikas // Panevėžio balsas. - 1996, gruod. 21, p. 6.
545
Lietuvninkaitė, Nijolė
Unikali dedikacija Knygos metams : [Tarptautinė knygotyros konferencija, Vilnius] / Nijolė Lietuvninkaitė // Kauno diena. - 1997, spal. 31, p. 19.
546
Lietuvos maironiečių draugijos konferencijos "Nuo M. Mažvydo iki Maironio", skirtos Pirmosios Lietuviškos knygos 450-mečiui, įvykusios 1996 m. gruodžio mėn. 13 d. Vilniaus universitete, kreipimasis // Sandrava. - 1997, balandis (Nr. 13), p. 1.
547
Lukošiūtė, Sandra
Mitai bei faktai apie pirmąją lietuvišką knygą : [konferencija Mažeikių rajono viešojoje bibliotekoje] / Sandra Lukošiūtė. - Portr. // Santarvė. - 1997, bal. 15.
548
"M. Mažvydas: Pirmoji lietuviškoji knyga" : [konferencija Klaipėdoje] / Klaipėdos universiteto Humanitarinio fakulteto lituanistinės katedros ir Baltistikos centras // Klaipėda. - 1997, saus. 14, p. 13.
549
Marčėnaitė, Rusnė
Mažvydo skaitymai [Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje] // Diena. - 1995, saus. 10, p. 7.
550
Martyno Mažvydo pirmosios lietuviškos knygos 450 metų jubiliejui : Tarptautinės knygotyrininkų konferencijos renginių Šilutėje programa // Pamarys. - 1997, rugs. 27, p. 5.
551
Maskolaitytė, Danutė
Konferencija, skirta knygai : Vilniaus universitete rugsėjo 24-28 d. įvyko Tarptautinė knygotyros konferencija, skirta pirmosios lietuviškos knygos sukakčiai / Danutė Maskolaitytė // Šviesa. - Jurbarkas, 1997, spal. 11, p. 4.
552
"M. Mažvydas: Pirmoji lietuviškoji knyga" : [konferencija Klaipėdoje] // Naujasis Vakarų ekspresas. - 1997, saus. 13, p. 6.
553
Narbutas, Sigitas
Aštuntieji Mažvydo skaitymai [Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje] / Sigitas Narbutas // Lietuvos aidas. - 1996, bal. 5, p. 12.
554
Navickienė, Aušra
Tarptautinė knygotyros konferencija Vilniaus universitete / Aušra Navickienė // Knygotyros katedra Lietuviškos knygos metais. - Vilnius, 1998. - ISBN 9986-19-302-8. - p. 36-40.
555
Paulauskaitė, Zita
Kelionė į Mažąją Lietuvą : [Tarptautinė knygotyros konferencija] / Zita Paulauskaitė. - Iliustr. // Žemaičių saulutė. - 1997, spal. 10, p. 5.
556
Pažūsytė A.
Septintieji Mažvydo skaitymai [Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje] / A. Pažūsytė, K. Žemaitytė // Tarp knygų. - 1995, Nr. 3, p. 38-39.
557
Petkevičius, Ovidijus
Konferencija, skirta Martyno Mažvydo "Katekizmui" [Klaipėda] / Ovidijus Petkevičius. - Iliustr. // Naujasis Vakarų ekspresas. - 1997, saus. 15, p. 1-2.
558
Puidokas, Algimantas
Nuo Mažvydo iki Maironio : [Maironiečių draugijos konferencija Vilniaus universitete] / Algimantas Puidokas. - Portr. // Moksleivis. - 1997, Nr. 1/2, p. 21.
559
Repšienė, Rita
Tarptautinė konferencija LDK tema : ["Senosios raštijos ir tautosakos sąveika: kultūrinė Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės patirtis", Vilnius] / Rita Repšienė // Mokslo Lietuva. - 1997, saus. 23, p. 13.
560
Rinkūnienė, Gertrūda
Maironiečiai ruošiasi į konferenciją "Nuo Mažvydo iki Maironio" [Vilniaus universitete] / Gertrūda Rinkūnienė. - Iliustr. // Panevėžio balsas. - 1996, gruod. 15, p. 4.
561
Skierienė, Violeta
Šiuolaikinių knygininkystės problemų sekcija : [Tarptautinė knygotyros konferencija, Vilnius] / Violeta Skierienė // Žemaičių saulutė. - 1997, spal. 10, p. 3.
562
Skiriama pirmosios lietuviškos knygos 450 metų sukakčiai : [Tarptautinė knygotyros konferencija, Vilnius] // Vakarinės naujienos. - 1997, rugs. 24, p. 4.
563
Skutulienė S.
Šilutėje - knygotyros mokslininkai iš dešimties šalių / S. Skutulienė // Pamarys. - 1997, spal. 1.
564
Sliužinskas, Rimantas
M. Mažvydo ir pirmosios lietuviškos knygos atminimui : [Tarptautinė mokslinė konferencija, Klaipėda] / Rimantas Sliužinskas // Klaipėdos universitetas. - 1997, rugsėjis (Nr. 7), p. 6.
565
Svarbiausias metų renginys jau praeityje : [Aukštaičių akademijos mokslinė konferencija "Aukštaitija ir knyga", Rokiškis] // Panevėžio rytas. - 1996, lapkr. 21, p. 5.
566
Šaltis, Eugenijus
Tęsiasi jubiliejiniai renginiai : [konferencija Tauragėje] / Eugenijus Šaltis. - Iliustr. // Tauragiškių balsas. - 1997, geg. 22, p. 1.
567
Švedaitė, Vilma
Brolio ir sesers motyvai lietuvių poezijoje nuo Mažvydo iki Maironio : [pranešimas, skaitytas Lietuvos maironiečių draugijos konferencijoje "Nuo M. Mažvydo iki Maironio" Vilniaus universitete] / V. Švedaitė. - Portr. // Sandrava. - 1997, balandis (Nr. 13), p. 4-5.
568
Tarptautinė knygotyros konferencija [Vilnius] // Voruta. - 1997, rugs. 13-19 (Nr. 35), p. 11.
569
Tiems, kas domisi istorija : [Aukštaičių akademijos mokslinė konferencija "Aukštaitija ir knyga", Rokiškis] // Gimtasis Rokiškis. - 1996, lapkr. 21.
570
Urbonaitė, Ieva
Imkit mane ir skaitykit.. : [Lietuvos maironiečių draugijos konferencija "Nuo Martyno Mažvydo iki Maironio" Vilniaus universitete] / Ieva Urbonaitė // Panevėžio balsas. - 1997, vas. 27, p. 4.
571
Urbonas, Eugenijus
Maironiečių konferencija ["Nuo Martyno Mažvydo iki Maironio" Vilniaus universitete] / Eugenijus Urbonas // Dialogas. - 1997, saus. 24, p. 4.
572
Vaičekauskienė, Ela
Kokią Šilutę pamatys svečiai? : [rengiama Tarptautinė knygotyros konferencija] / E. Vaičekauskienė. - Iliustr. // Pamarys. - 1997, rugpj. 23, p. 2.
573
Vaivada, Ramūnas
Apie knygą, kalbą, literatūrą... : [konferencija "Knyga - tautos istorinės atminties dalis" Anykščių A. Baranausko vidurinėje mokykloje] / Ramūnas Vaivada // Anykšta. - 1998, kovo 25, p. 1.
574
Vasilaitytė, Gabija
"Klaipėdos universitetas turi geras perspektyvas"... : [konferencija "Martynas Mažvydas: pirmoji lietuviškoji knyga"] / Gabija Vasilaitytė. - Iliustr. // Naujasis Vakarų ekspresas. - 1997, saus. 15, p. 3.
575
Vilkytė, Vilma
Maironio eilėraščio "Malda" interpretacija lietuvių religinės poezijos kontekste : [pranešimas, skaitytas Lietuvos maironiečių draugijos konferencijoje "Nuo M. Mažvydo iki Maironio" Vilniaus universitete] / V. Vilkytė // Sandrava. - 1997, balandis (Nr. 13), p. 4, 7.
576
Žalys, Aleksandras
Pirmosios lietuviškos knygos 450-ties metų jubiliejus reikšmingas visiems ir kiekvienam : [Klaipėdos universiteto doc. A. Žalio pranešimas, skaitytas konferencijoje "Žodžiai ir ryšiai: 450 metų nuo Mažvydo Katekizmo ir NMT 450 mobiliojo telefono Lietuvoje", Klaipėda] // Klaipėda. - 1997, bal. 2, p. 14.
577
Žemaitytė, Agnė
Nuo "Katekizmo" iki šių dienų knygotyros : [Tarptautinė knygotyros konferencija, Vilnius] / Agnė Žemaitytė // Respublika. - 1997, rugs. 23, p. 17.
578
Gliožjarene, Audrone
Priglašaet meždunarodnaja naučnaja konferencija ["Renesanso ir reformacijos įtaka Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Mažosios Lietuvos kultūrai", Klaipėda] / Audrone Gliožjarene. - Rus. // Klajpeda. - 1997, 16  apr., p. 7.
579
Juškjavučjus, Andrjus
"450" - čislo ninešnego goda : [konferencija "Žodžiai ir ryšiai: 450 metų nuo Mažvydo Katekizmo ir NMT 450 mobiliojo telefono Lietuvoje", Klaipėda] / Andrjus Juškjavičjus. - Iliustr. - Rus. // Klaipeda . - 1997, 24 janv., p. 1, 8.

Į pradžiąLeidinio informacijaPaieška