Pirmosios lietuviškos knygos 450 metų sukakties minėjimo

VALSTYBINĖS PROGRAMOS LEIDINIAI

Į turinįPapildoma informacijaPaieška LEIDINIAI IŠLEISTI IKI 1998 m. GALO

1
Akademijos laurai / Vilniaus universiteto biblioteka ; parengė Morkus Svirskas ir Irena Balčienė ; įvadą parašė Romanas Plečkaitis. - Vilnius : VU l-kla, 1997. - 411, [1] p., [6] faks. lap. : iliustr. - Virš. taip pat lygiagr. antr.: Laureae academicae. - Lot. - Dalis teksto lygiagr. liet., angl. - Pirmajai lietuviškai knygai - 450. - Vert.: Vida Turonienė, Dainora Kupčinskaitė. - Bibliogr. įž. str. išnašose. - Asmenvardžių r-klė: p. 377-411. - ISBN 9986-19-2228-5 (įr.)
 

Recenzijos, anotacijos, straipsniai

Braziūnienė, Alma
Universiteto šlovės liudytoja / Alma Braziūnienė // Literatūra ir menas. - 1997, bal. 11, p. 4.
 
Butkevičienė, Birutė
"Akademijos laurams" - M. Mažvydo premija : [Vilniaus universiteto bibliotekos parengta rankraštinė knyga lotynų kalba apie mokslinių laipsnių teikimą Vilniaus universitete] / B. Butkevičienė // Tarp knygų. - 1998, Nr. 3, p. 35.
2
Das alte Buch in Litauen. 16.-18. Jahrhundert : Ausstellungskatalog / Bibliothek der Universität ; [Katalog ist zusammengestellt von: Alma Braziūnienė ; Herausgeber: Birutė Butkevičienė ... et al. ; Übersetzung ins Deutsche: Antanas Gailius]. - [Vilnius] : Baltos lankos, [1997]. - 59, [1] p. : iliustr., faks. - Vok. - Kn. taip pat: Vorwort / Alma Braziūnienė, p. 4-5. Zur Geschichte des alten litauischen Buches / Domas Kaunas, p. 6-10. - Bibliogr.: p. 57. - R-klė: p. 58-59. - ISBN 9986-861-21-7
 
3
Biržiška, Vaclovas
Knygotyros darbai / Vaclovas Biržiška ; [sudarė, pratarmę ir įvadą parašė Genovaitė Raguotienė, Bronius Raguotis ; redakcinė komisija: Domas Kaunas (pirmininkas) ... et al.]. - Vilnius : Pradai, 1998. - 550, [2] p. : portr. - Bibliogr. įvado išnašose ir paaišk.: p. 524-527. - Vardų r-klė: p. 528-548. - ISBN 9986-776-41-4 (įr.)
 
4
Clavis Germanico-Lithvana : rankraštinis XVII amžiaus vokiečių-lietuvių kalbų žodynas : keturios dalys / [spaudai parengė Vincentas Drotvinas ; redaktorių kolegija: Adolfas Ivaškevičius (ats. red.)... [et. al.]. - Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų l-kla, 1997
D. 2 : F-L. - 701, [1] p. - ISBN 5-420-01378-9 (įr.)
D. 3 : M-S. - 581, [1] p. - ISBN 5-420-01409-2 (įr.)
Recenzijos, anotacijos, straipsniai

Karaciejus, Juozas
[Recenzija] / Juozas Karaciejus // Lietuvių kalbotyros klausimai. - T. 37 (1997), p. 270-272.

Labanauskienė, Danutė
XVII a. Mažosios Lietuvos leksikografijos veikalas / D. Labanauskienė // Tarp knygų. - 1998, Nr. 5, p. 36-37.

Matulevičius, Algirdas
Neįkainojamas XVII a. Mažosios Lietuvos raštijos paminklas / Algirdas Matulevičius // Voruta. - 1998, kovo 14 (Nr. 11), p. 3.

5
Daukša, Mikalojus
Mikalojaus Daukšos 1595 metų katekizmas = Katechismus von Mikalojus Daukša vom Jahre 1595 : 1595 m. katekizmo fotokopija ir jo transliteruotas tekstas / parengė Vida Jakštienė, Jonas Palionis ; pratarmę ["1595 metų katekizmas ir jo leidimai"] (liet., vok.), p. 15-70, parašė J. Palionis. - Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų l-kla, 1995. - 748, [1] p. - (Bibliotheca Baltica. Lithvania). - Kn. taip pat: Transliteruotas J. Ledesmos katekizmo tekstas. - Bibliogr. įž. str. išnašose. - 1595 metų katekizmo žodžių formų r-klė: p. 627-748. - ISBN 5-420-01244-8 (įr.)
 
Recenzijos, anotacijos, straipsniai
Gelvonis, Rytis
Dedikacijos M. Daukšai / Rytis Gelvonis // Kėdainiai. - 1996, vas. 29 - kovo 6 (Nr. 8), p. 6.
 
Pajėdienė, Jūratė
[Recenzija] / Jūratė Pajėdienė // Naujasis židinys. - 1996, Nr. 4, p. 254-257.
 
Vaicekauskas, Mikas
First in Lithuania major : dedicated to the 400th anniversary of Mikalojus Daukšas "Catechism" / Mikas Vaicekauskas. - Angl. // Lithuanian Weekly. - 1995, Dec. 22 - 1996, Jan 4 (no. 51/52), p. 12.
 
6
Early books of Lithuania. 16th-18th century : exhibition catalogue / Vilnius University Library ; [compiled Alma Braziūnienė ; board of editors: Birutė Butkevičienė (chairperson) ... et al.]. - [Vilnius] : Baltos lankos, [1997]. - 59, [1] p. : iliustr., faks. - Angl. - Kn. taip pat: Foreword / Alma Braziūnienė, p. 4-5. A few pages from the history of Lithuania'es early books / Domas Kaunas, p. 6-10. - Bibliogr.: p. 57. - R-klė: p. 58-59. - ISBN 9986-813-07-7
 
7
Das erste litauische Buch im Kulturkontext seiner Entstehung : der Katechismus von Martinus Mosvidius (1547) / [Text Saulius Žukas ; Übersetzung Antanas Gailius]. - [Vilnius] : Baltos lankos, [1997]. - 27, [1] p. : iliustr., faks. - Vok. - Bibliogr.: p. 27. - ISBN 9986-813-52-2
 
8
The first Lithuanian book and its cultural context : Martinus Mosvidius' Catechismus, 1547 / text by Saulius Žukas ; translated by Dalija Tekorienė. - Vilnius : Baltos lankos, 1995. - 27,[1] p. : iliustr., faks. - Angl. - "Mosvidius' Works": p. 16-19 (5 pavad.). - Bibliogr.: p. 27. - ISBN 9986-403-66-9
 
9
The first Lithuanian book and its cultural context : Martinus Mosvidius' Catechismus, 1547 / [text by Saulius Žukas ; translated by Dalija Tekorienė]. - 2 rev. ed. - Vilnius : Baltos lankos, [1996]. - 27, [1] p. : iliustr., faks. - Angl. - Bibliogr.: p. 27. - ISBN 9986-403-94-4
 
10
Jovaišas, Albinas
Martynas Mažvydas : pirmosios lietuviškos knygos parengėjas / Albinas Jovaišas. - Kaunas : Šviesa, 1996. - 198, [2] p., [4] iliustr. lap. - (Gyvenimas ir kūryba ; 42). - Bibliogr.: p. 188-192. - Vardų r-klė: p. 193-197. - ISBN 5-430-022287-X
Recenzijos, anotacijos, straipsniai

Baužys, Petras
Paminklas Martynui Mažvydui / Petras Baužys // Naujas rytas. - 1997, geg. 7.

Dumšienė, Perpetua
"Martynas Mažvydas" - 42-oji "Gyvenimo ir kūrybos" serijos knyga / Perpetua Dumšienė // Kauno diena. - 1997, saus. 24, p. 23.

Knyga apie "Katekizmo" autorių. - Iliustr. // Donelaičio žemė. - 1997, kovas (Nr. 3).

Navickienė, Aušra
Knyga apie Martyną Mažvydą / Aušra Navickienė // Tarp knygų. - 1997, Nr. 9, p. 23-24.

 
11
Kaunas, Domas
Mažosios Lietuvos knyga : lietuviškos knygos raida 1547-1940 / Domas Kaunas ; [pirmosios lietuviškos knygos 450 m. sukakties minėjimo valstybinė komisija, Mažosios Lietuvos fondas]. - Vilnius : Baltos lankos, [1997]. - VIII, 764, [1] p. : iliustr., faks. - Santr. vok. - Virš. aut. ir antr. nenurodyti. - Bibliogr.: p. 674-709 (1396 pavad.). - Pavardžių ir vietovardžių r-klės / sudaryt. Teresė Gužauskienė, p. 710-742. - ISBN 9986-813-28-X (įr.)
 
Recenzijos, anotacijos, straipsniai
 

Ališauskas, Arnas
Didieji leidiniai apie Mažąją Lietuvą / Arnas Ališauskas // Respublika. - 1997, bal. 7, p. 21.

Černiauskaitė, Violeta
Vadovas po Mažosios Lietuvos knygų pasaulį / Violeta Černiauskaitė // Tarp knygų. - 1997, Nr. 7, p. 22-23.

Jonynas, Vytautas Aleksandras
Senosios mūsų raštijos istorija / Vytautas Aleksandras // Draugas. - Chicago, 1997, spal. 18, p. 1-2.

Jovaišas, Albinas
Kapitalinis knygotyros veikalas / Albinas Jovaišas // Kultūros barai. - 1998, Nr. 1, p. 74-76.

Koženiauskienė, Regina
Didelė Mažosios Lietuvos knyga / Regina Koženiauskienė // Knygotyra. - T. 33 (1997), p. 256-259.

Kutkevičius, Vytautas
Mažosios Lietuvos knygos kelias / Vytautas Kutkevičius // Šviesa. - Jurbarkas, 1997, liep. 12, p. 7.

Lukoševičius, Steponas
Monografija apie Mažosios Lietuvos knygas / [Steponas Lukoševičius] // Donelaičio žemė. - 1997, balandis (Nr. 4), p. 4.

Šen, Franc
Litawska a serbska kniha / Franc Šen. - Serb. // Rozhlad. Serbski kulturny čosopis (Budyšin/Bautzen). - 1997, Žo. 10, p. 374-375.

 
12
Knygotyra : enciklopedinis žodynas / Vilniaus universitetas. Knygotyros katedra ; redaktorių kolegija: Domas Kaunas (pirmininkas), Vanda Stonienė (sekretorė), Osvaldas Janonis, Stanislovas Dubauskas, Genovaitė Raguotienė. - Vilnius : Alma littera, 1997. - 413, [1] p. : iliustr., faks. - ISBN 9986-02-352-1 (įr.)
 
Recenzijos, anotacijos, straipsniai
 
Bleizgys G.
Knyga apie knygininkystę / G. Bleizgys // Lietuvos rytas. - 1997, spal. 17, p. 12.
Žerneckis, Gintautas
Knygotyros enciklopedinis žodynas - naudingas informacinis leidinys / G. Žerneckis // Plungė. - 1998, vas. 10.
Černiauskaitė, Violeta
Enciklopedinis knygos pažinimas ir pripažinimas / V. Černiauskaitė // Tarp knygų. - 1997, Nr. 11, p. 20.
Kaunas, Domas
Rengiamas knygotyros enciklopedinis žodynas / Domas Kaunas // Tarp knygų. - 1992, Nr. 4, p. 16-17.
Mažrimas A.
Pakelta knygotyros velėna / A. Mažrimas // Literatūra ir menas. - 1998, saus. 24, p. 5.
Mikša P.
Pirmoji kregždutė apipešiotais sparneliais / P. Mikša // Lietuvos aidas. - 1998, saus. 16, p. 12.
Pacevičius A.
Ar velėną, ar vėliavą? / A. Pacevičius // Literatūra ir menas. - 1998, vas. 21, p. 4-5.
Petrauskienė, Irena
Dovana pirmosios lietuviškos knygos 450 metų sukakčiai / Irena Petrauskienė // Metai. - 1998, Nr. 6, p. 103-107.
Raguotis, Bronius
"Knygotyros" žodyną sklaidant / Simonas Lukšys // Draugas. - Chicago, 1998, geg. 16, p. 4.
Rimša, Vytautas
Naujas enciklopedinis žodynas / Vytautas Rimša // Mokslo Lietuva. - 1998, liep. 23, p. 10-11.
Smilingytė-Žeimienė S.
Dar apie "Knygotyrą" / S. Smilingytė-Žeimienė // Tarp knygų. - 1998, Nr. 2, p. 38.
Zaveckienė, Žiedūnė
Apie knygų gimimą, gyvenimą ir mirtį / Žiedūnė Zaveckienė // Lietuvos rytas. - 1997, lapkr. 7, p. 30.
 
13
Knygotyra : mokslo darbai / Vilniaus universitetas ; redaktorių kolegija: Domas Kaunas (vyr. redaktorius)... [et al.]. - Vilnius : Mintis. - ISSN 0204-2061
T. 25 (32) : tomas skiriamas pirmosios lietuviškos knygos 450 metų sukakčiai paminėti. - 1998. - 480 p.
 
Recenzijos, anotacijos, straipsniai

Bagušytė, Ringailė
Gausus "Knygotyros" tomų derlius / Ringailė Bagušytė // Literatūra ir menas. - 1998, rugpj. 22, p. 10-11.

Kaunas, Domas
Rengiamas jubiliejinis "Knygotyros" tomas / Domas Kaunas // Gimtasis kraštas. - 1995, rugpj. 31 - rugs. 6 (Nr. 33), p. 3.

Narbutienė, Daiva
Nauji "Knygotyros" tomai / Daiva Narbutienė // Tarp knygų. - 1998, Nr. 8, p. 20-23.

 
14
Lietuviškos knygos metai : Martyno Mažvydo pirmosios lietuviškos knygos 450 metų sukakties elektroninis leidinys // http:// daugenis.mch.mii.lt/atspindžiai. - Liet., anglų ir vok. k.

          Recenzijos, anotacijos, straipsniai, informacijos

Lietuviškos knygos metai Internete : http://daugenis.mch.mii.lt/atspindziai. - [Vilnius] : Matematikos ir informatikos inst., 1997. - 1 lankstinys (6 p.)
The Year of the Lithuanian book : http://daugenis.mch.mii.lt/atspindžiai/. - [Vilnius] : Inst. of Mathematics a. Informatics, 1997. - 1 lankstinys (6 p.)
The first Lithuanian Book // Lithuanian Papers : Annual Journal of the Lithuanian Studies Society at the University of Tasmania. - 1997, vol. 11, p. 19.
"Internet" tinkle - apie M. Mažvydą // Respublika. - 1997, vas. 8, p. 6.

"Internet" tinkle - puslapis apie Martyną Mažvydą // XXI amžius. - 1997, vas. 19, p. 13.

"Internet" tinkle - puslapis M. Mažvydui // Lietuvos rytas. - 1997, vas. 6, p. 7.

Kligienė, Nerutė
"Imkit mane ir skaitykit!" : pirmoji lietuviška knyga Martyno Mažvydo "Katekizmas", išleistas prieš 450 metų, dabar matoma jau ir Internete - kompiuterinėje sistemoje / Nerutė Kligienė. - Iliustr. // Tėviškės žiburiai. - Mississauga, 1997, bal. 29, p. 6.
 
Kligienė, Nerutė
Informacinė visuomenė ir matematika / Nerutė Kligienė // Alfa plius omega : "Lietuvos matematikos rinkinio" priedas. - 1998, Nr. 1 (5), p. 45-46, 48.
 
Kligienė, Nerutė
Martynas Mažvydas "Internete" / Nerutė Kligienė // Sekundė. - 1998, saus. 8, p. 3.
 
Lietuviškos knygos metai Internete // Donelaičio žemė. - 1997, liepa-rugpjūtis (Nr. 7/8).
 
Mockutė, Vitalija
Pirmąją lietuvišką knygą galima skaityti "Internete" / Vitalija Mockutė // Neliūdėk!. - 1997, geg. 21-27 (Nr. 21).
 
Mučinskaitė, Ona
Lietuviškos knygos metai "Internete" / Ona Mučinskaitė. - Portr. // Mokslo Lietuva. - 1997, geg. 28, p. 5.
 
Per Internetą - visam pasauliui : [Lietuvos nacionalinio UNESCO komisijos pirmininko akademiko Laimučio Telksnio projektas "Martyno Mažvydo Pirmosios lietuviškos knygos 450 metų jubiliejus"] // Donelaičio žemė. - 1996, gruodis (Nr. 12).
 
Slušnytė, Rūta
"Katekizmą" jau galima skaityti 186 pasaulio šalyse / Rūta Slušnytė // Lietuvos rytas. - 1997, geg. 17, priedas "Sostinė", p. 4.
 
15
Lietuvos mokykla ir pedagoginė mintis : antologija. - Vilnius : Mintis
T. 3 : 1918-1940 m. / sudarė Teresė Bukauskienė. - 1996. - 669, [1] p. : iliustr., faks. - Turinio r-klėje aut.: V. Auryla, T. Bukauskienė, A. Gučas, A. Juška, M. Karčiauskienė, J. Marcinkevičius. - Bibliogr. išnašose. - ISBN 5-417-00728-5 (įr.)
 
16
Les livres anciens de Lituanie. XVIe-XVIIIe siecles : catalogue de l'exposition / Bibliothéque de l'Université de Vilnius ; [préparé par Alma Braziūnienė ; rédacteurs: Birutė Butkevičienė ... et al. ; traduit de lituanien par Akvilė Melkūnaitė]. - [Vilnius] : Baltos lankos, [1997]. - 59, [1] p. : iliustr., faks. - Pranc. - Kn. taip pat: Introduction / Alma Braziūnienė, p. 4-5. Quelques pages de l'histoire des livres anciens de Lituanie / Domas Kaunas, p. 6-10. - Bibliogr.: p. 57. - R-klė: p. 58-59. - ISBN 9986-861-27-6
17
Martyno Mažvydo Katekizmas pirmoji lietuviška knyga, 1547-1997 : [plakatas] / dailininkas Bronius Leonavičius. - [Vilnius] : Lietuvos kultūros m-ja, 1996. - 88 x 60 cm
 
18
Martyno Mažvydo Katekizmas pirmoji lietuviška knyga, 1547-1997 : [plakatas] / dailininkas Bronius Leonavičius. - [Vilnius] : Lietuvos kultūros m-ja, 1997. - 88 x 60 cm
 
19
 
Mažiulis, Vytautas
Prūsų kalbos etimologijos žodynas = Altpreussisches etymologisches Wörterbuch / Vytautas Mažiulis. - Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos inst.
[T.] 4 : R-Z. - 1997. - 323 p. - Bibliogr. sutrump.: p. 5-6. - ISBN 5-420-01406-8
 
20
Ostermeyr, Gottfried
Rinktiniai raštai / Gotfrydas Ostermejeris ; parengė ir išvertė Liucija Citavičiūtė. - Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų l-kla, 1996. - 500, [2] p. : faks. - Santr. vok. - Gotfrydo Ostermejerio 280-ajam gimimo jubiliejui. - Kn. taip pat: Gotfrydas Ostermejeris - lietuvių mitologijos tyrinėtojas / Norbertas Vėlius, p. 5-9. Prabaltų ir baltų etnogenezė, arba Provincijos kunigas sukritikuoja Halės universiteto profesorių / Algirdas Matulevičius, p. 10-23. Gotfrydas Ostermejeris - pirmasis lietuvių literatūros istorikas, poezijos teoretikas ir kritikas / L. Citavičiūtė, p. 24-26. - Bibliogr. išnašose. - Asmenvardžių ir vietovardžių r-klės: p. 490-500. - ISBN 5-420-01366-5 (įr.)
 
21
Radvanas, Jonas
Radviliana / Jonas Radvanas ; parengė, įvadą, komentarą ir asmenų žodynėlį parašė Sigitas Narbutas ; vertė iš lotynų į lietuvių kalbą S. Narbutas. - Vilnius : Vaga, 1997. - LVI, 364, [1] p., [8] iliustr. lap. - (Bibliotheca Baltica. Lithvania). - Tekstas lygiagr. liet., lot. - Virš. aut. ir antr. nenurodyti. - Bibliogr.: p. 245-249 (64 pavad.). - ISBN 5-415-00407-6 (įr.)
 
Recenzijos, anotacijos, straipsniai
 

Dautartienė, Margarita
Jono Radvano "Radviliana" // Vakarinės naujienos. - 1997, bal. 23, p. 8.

 
22
Renesanso ir reformos [i.e. reformacijos] įtaka Mažajai Lietuvai : mokslinės konferencijos medžiaga / Klaipėdos universitetas. - Klaipėda : KU l-kla, 1998. - 96 p. - Str. liet., vok. - Aut.: Helmutas Arnašius, Darius Barasa, Arūnas Baublys, Daiva Janauskaitė-Pauliukevičienė, Darius Petkūnas, Gottfried Schneider, Ulrich Schoenborn, Vacys Vaivada. - Bibliogr., p. 94-96, ir išnašose
 
23
Sapūnas, Kristupas
Sapūno ir Šulco gramatika = Compendium gramaticae Lithvanicae / Lietuvių kalbos institutas ; [įžangos straipsnį parašė ir gramatiką iš lotynų kalbos išvertė Kazimieras Eigminas ; pratarmę ir žodį apie a.a. K. Eigminą parašė bei indeksą sudarė šio leidinio spec. redaktorius Bonifacas Stundžia ; prakalbos ir dedikacijų vertimai paimti iš Reginos Koženiauskienės knygos "XVI-XVIII amžiaus prakalbos ir dedikacijos"]. - Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos inst., 1997. - 335, [1] p. : faks. + 2 lent. lap. - Bibliogr. pratarmės ir įž. str. išnašose. - ISBN 5-420-01393-2 (įr.)
 
Recenzijos, anotacijos straipsniai
 

Juodžentis, Artūras
Šapūno ir Šulco gramatika / Artūras Juodžentis // Gimtoji kalba. - 1998, Nr. 3, p. 13-14.

24
Senoji Lietuvos knyga. XVI-XVIII a. : parodos katalogas / Vilniaus universiteto biblioteka ; [sudarytoja Alma Braziūnienė ; redakcinė kolegija: Birutė Butkevičienė (pirmininkė) ... et al.]. - [Vilnius] : Baltos lankos, [1997]. - 59, [1] p. : iliustr., faks. - Kn. taip pat: Pratarmė / Alma Braziūnienė, p. 4-5. Keli puslapiai iš Lietuvos senosios knygos istorijos / Domas Kaunas, p. 6-10. - Bibliogr.: p. 57. - Asmenvardžių r-klė: p. 58-59. - ISBN 9986-861-17-9
 
25
Senoji Lietuvos literatūra / Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas. - Vilnius : LLTI
Kn. 4 : Metraščiai ir kunigaikščių laiškai / [redakcinė komisija: Albinas Jovaišas...[et al.]. - 1996. - 391, [1] p. - Santr. angl. - Aut.: Egidijus Banionis, Rūta Žapaitė, Edvardas Gudavičius, A. Jovaišas, Ingė Lukšaitė, Rasa Mažeikaitė, Sigitas Narbutas, Alvydas Nikžentaitis, Marcelinas Ročka, Stephen Rowell, Saulius Žukas. - Bibliogr. išnašose. - Pavardžių r-klė / sudarė Mikas Vaicekauskas, p. 385-391. - ISBN 9986-405-32-7 (įr.)
 
Recenzijos, anotacijos, straipsniai
 

Dubonis, Artūras
[Recenzija] / Artūras Dubonis // Naujasis židinys. - 1997, Nr. 7/8, p. 342-344.

Knygos ir žurnalai / M.V. // Naujasis židinys. - 1997, Nr. 3/4, p. 182-183.

Vaicekauskas, Mikas
Senoji lietuvių literatūra su Algio Samulionio ženklu / Mikas Vaicekauskas // Gimtasis žodis. - 1997, Nr. 8, p. 42-45.

 
26
XVI amžiaus lietuviškos knygos = 16th century Lithuanian books : [atvirukai / sudarytoja ir teksto autorė Silvija Vėlavičienė]. - Vilnius : Lietuvos nac. M. Mažvydo b-ka, 1996. - 16 atsk. lap. apl. ; 20 x 13 cm. - Tekstas lygiagr. liet., angl. - Turinys: 1. Mažvydas, Martynas. Catechismusa prasty Szadei, Makslas skaitima raschta... 2. Giesme S. Ambraszeijaus bey S. Augustina... 3. Forma Chrikstima... 4. Mažvydas, Martynas. Gesmes Chriksczoniskas, gedomas baszniczosu per Aduenta ir Kaledas ik Gramniczu. 5. Mažvydas, Martynas. Gesmes Chriksczoniskas, gedomas baszniczosu per Welikas ir Sekminias ik Aduenta. 6. Euangelias bei epistolas... pergulditas... per Baltramieju Willenta. 7. Luther, Martin. Enchiridion: Catechismas maszas... 8. Bretkūnas, Jonas. Giesmes Duchaunas... 9. Bretkūnas, Jonas. Kancionalas nekuru giesmiu... 10. Kollectas, alba Paspalitas Maldas... 11. Bretkūnas, Jonas. Postila... D. 1-2. 12. Ledesma, Jacobus. Katechismas... 13. Petkevičius, Merkelis. Polski z Litewskim Katechism... 14. Wujek, Jakób. Postila catholicka... 15. Rej, Mikolaj. Postilla lietuwiszka... D. 1-3. 16. Adamus Francisci. Margarita theologica = Zemczuga theologischka
 
Recenzijos, anotacijos, straipsniai
 

Leidinių katalogas = Catalog of publications : 1993-1998 / Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. - Vilnius, 1998. - p. 10

Žaltauskaitė, Ilona
Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos nauji leidiniai / Ilona Žaltauskaitė // Tarp knygų. - 1997, Nr. 3, p. 34-35.

 
27
Tarptautinio ekslibrisų konkurso "Lietuviškai knygai 450" parodos katalogas / Lietuvos kultūros ministerija, Vilniaus dailės akademija, Lietuvos dailininkų sąjunga ; [sudarytojai Rūta Pilkauskienė ir Valerijonas Jucys]. - Vilnius : VDA l-kla, 1997. - 97, [1] p. : iliustr. - Kn. taip pat: Pratarmė (liet., angl.) / Giedrė Jankevičiūtė, p. 7-16. - ISBN 9986-571-16-6
 
28
Urbas, Dominykas
Martyno Mažvydo raštų žodynas / Dominykas Urbas. - Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų l-kla, 1996. - 461, [1] p. - Kn. taip pat: Žodis skaitytojui / Zigmas Zinkevičius, Antanas Balašaitis, p. 5-6. - Bibliogr.: p. 455-456. - ISBN 5-420-01348-7 (įr.)
 
Recenzijos, anotacijos, straipsniai
 

Daujotytė, Viktorija
Mažvydo žodžiai / Viktorija Daujotytė // Literatūra ir menas. - 1997, saus. 25, p. 5.

Palionis, Jonas
Graži dovana Martyno Mažvydo jubiliejui / Jonas Palionis // Kultūros barai. - 1997, Nr. 3, p. 76-77.

Schmalstieg, William R.
[Recenzija] / William R. Schmalstieg. - Angl. // Lituanus. - Chicago, 1998, no. 1, p. 73-74.

 
29
Vislicietis, Jonas
Prūsų karas = Bellum prutenum : [poema] / Jonas Vislicietis ; parengė, išvertė, [įvadą ir paaiškinimus parašė] Eugenija Ulčinaitė ; [įvadą vertė iš lietuvių į anglą kalbą Vida Turonienė ; retesnių mitologinių ir istorinių vardų žodynėlį bei asmenvardžių ir vietovardžių rodyklę sudarė Ona Daukšienė]. - Vilnius : Mintis, 1997. - XLIV, 158, [1] p. : faks. - (Bibliotheca Baltica. Lithvania). - Virš. aut. ir antr. nenurodyti. - ISBN 5-417-00753-6 (įr.)
 
30
Volanas, Andrius
Rinktiniai raštai / Andrius Volanas ; sudarė Marcelinas Ročka ir Ingė Lukšaitė ; [lotyniškus tekstus parengė Eglė Patiejūnienė, lenkiškus tekstus parengė Birutė Mikalionienė]. - Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų l-kla, 1996. - 446, [2] p. - Tekstas liet., lenk., lot., vok. - Dalis teksto lygiagr. liet., lot. - Santr. vok. - Kn. taip pat: Andrius Volanas. Gyvenimas ir raštai / M. Ročka, p. 6-26. Andrius Volanas XVI-XVII a. Lietuvos visuomenės pertvarkos kryžkelėse / I. Lukšaitė, p. 27-48. - Andriaus Volano veikalų bibliografija / I. Lukšaitė, p. 395-410. - Bibliogr. įž. str. išnašose. - Asmenvardžių ir vietovardžių r-klės: p. 426-443. - ISBN 5-420-01277-4 (įr.)
 
Recenzijos, anotacijos, straipsniai
 

Brikaitė, Ingrida
Nihil novi sub sole // Mokykla. - 1997, Nr. 7, p. 19-20.

31
Pervaja litovskaja kniga v kulturnom kontekste epochi: katechizis Martinasa Mažvydasa (1547) / [tekstas: Sauliaus Žuko; vertimas Tatjanos Jasinskajos]. - [Vilnius: Baltos lankos, 1997]. - 27, [1] p. : iliustr., faks.. - Rus. - Bibliogr.: p.27. - ISBN 9986-813-53-0 

 
 

RENGIAMI AR SPAUSDINAMI LEIDINIAI (1998 m. duomenys)

 
32
Lietuviški elementoriai / sudarytojai: A. Rabačiauskaitė, M. Karčiauskienė, I. Korsakaitė, V. Merkys, Z. Zinkevičius ... [et al.]
Leidžia "Šviesa"
 
33
Lietuvių literatūros istorija. T. 1
Rengia ir leidžia Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
 
34
Liškevičienė, Jolita
XVI-XVIII amžiaus knygų grafika. Herbai senuosiuose Lietuvos spaudiniuose : albumas
Leidžia Vilniaus dailės akademijos leidykla
 
35
Lukšaitė, Ingė
Reformacija Lietuvoje : monografija
Leidžia "Baltos lankos"
 
36
Martynas Mažvydas ir senoji Lietuva : straipsnių rinkinys anglų kalba / rengia redaktorių kolegija, atsakomoji redaktorė R. Koženiauskienė.
Leidžia "Pradai"
 
37
Mažvydiana, 1547-1998 : bibliografinė rodyklė / sudarytojas J. Tumelis
Leidžia Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
 
38
Mažvydo skaitymai : pranešimų rinkinys / sudarytojas J. Tumelis
Leidžia Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
 
39
Pretorijus Matas . Prūsijos įdomybės, arba Prūsijos regykla – Vilnius: Pradai, 1999 / Pratarmės lietuvių ir vokiečių kalbomis, rankraščio skelbimo principai – lietuvių ir vokiečių  kalbomis.
40
Raguotienė, Genovaitė
Skaitytojo kraitelė : enciklopedijėlė paaugliams
Leidžia "Vyturys"
 
41
Senoji Lietuvos literatūra. T. 5-7
Rengia ir leidžia Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
 
42
XVI-XVIII a. giesmių rinkinys
Rengia ir leidžia Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
 
43
Trilupaitienė, Jūratė
Martynas Mažvydas : pirmųjų lietuviškų knygų giesmės
Leidžia "Baltos lankos"
 
44
Tumelis, Juozas
Abraomas Kulvietis : monografija
 
 

PIRMOSIOS LIETUVIŠKOS KNYGOS SUKAKTIES MINĖJIMO VALSTYBINĖS KOMISIJOS INICIJUOTI, VISIŠKAI ARBA IŠ DALIES JOS LĖŠOMIS SPAUSDINTI LEIDINIAI

 
45
Baltistica : baltų kalbotyros žurnalas : VIII tarptautinio baltistų kongreso, vykusio 1997 spalio 7-9 d. Vilniuje, pranešimai / redaktorius Bonifacas Stundžia. - Vilnius : VU l-kla, 1998. V priedas. - ISSN 0132-6503. - Turinyje aut.: Ona Aleknavičienė, Laimute Balode, Andrejs Bankavs, Grasilda Blažienė, Nijolė Žepienė, Rainer Eckert, Ilga Jansone, Elga Kagaine, Dalia Kiseliūnaitė, Regina Kvašite, Milda Lučinskienė, Rosemarie Lühr, Witold Manczak, Terje Mathiassen, Kornelija Pokrotniece, Janis Rozenbergs, Anna Stafecka, Giedrius Subačius, Agris Timuška, Bernhard Wälchli
 
46
Lietuviškoji knyga : istorijos metmenys : nuo rašto atsiradimo Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje iki Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 1990 metais / Audronė Glosienė, Domas Kaunas, Aušra Navickienė, Vanda Stonienė. - Vilnius : AB "Vilspa", 1996. - 226, [1] p. : iliustr., portr., faks. - Aut. nurodyti antr. lapo kt. pusėje. - Bibliogr.: p. 221-225. - ISBN 9986-14-062-5 (įr.)
 
Recenzijos, anotacijos, straipsniai
 

Jankūnaitė G.
"Lietuviška knyga" / G. Jankūnaitė // Vakarinės naujienos. - 1996, liep. 4, p. 4.

Kaunas, Domas
Poleminės pastabos lietuviškos knygos istorijos "metmenų" tema / Domas Kaunas // Tarp knygų. - 1998, Nr. 5, p. 22-24.

Liudaitė, Virga
Knyga apie lietuvišką knygą / Virga Liudaitė // Diena. - 1996, liep. 3, p. 2.

Matulaitytė, Stasė
Mūsų gyvastingumo šaltinis / Stasė Matulaitytė // Lietuvos aidas. - 1996, liep. 26, p. 21.

Misiūnas, Remigijus
Žvilgsnis į lietuviškos knygos istoriją / R. Misiūnas // Šiaurės Atėnai. - 1996, rugs. 24, p. 10.

Vladimirovas, Levas
Lietuviškos knygos istorijos metmenims pasirodžius / Levas Vladimirovas // Tarp knygų. - 1998, Nr. 2, p. 19-26.

Žemaitytė, Agnė
Knygos istorijos metmenys / Agnė Žemaitytė // Respublika. - 1996, liep. 4, p. 21.

Žemgulytė, Paulina
Knygos kelias / P. Ž. // Literatūra ir menas. - 1996, liep. 5, p. 15.

 
47
Mažvydas, Martynas
Kalėdų giesmės : fotografuotinis ir transponuotas tekstai / Martynas Mažvydas ; [parengė Juozas Karaciejus]. - Vilnius : Vyturys, 1997. - 125, [1] p. : gaid. - Kn. taip pat: Martyno Mažvydo knyga lietuviams / J. Karaciejus, p. 5-14. - ISBN 5-7900-0793-7
 
48
Parolek, Radegast
Litevska literatura : (Vyvoj a tvurči osobnosti) / Radegast Parolek. - Praha : Bohemika, 1996. - 131, [1] p. - Žek. - Pavardžių r-klė: p. 120-127
 
49
Tvarauskas, Mykolas
Mykolas Tvarauskas. Pirmoji Amerikos lietuviška knyga. - Vilnius : Mintis, 1997. - 224, [3] p. : faks. - Turinys: Knyga - vaisingo medžio derlius = A Book is the Fruit of the Tree of Fertility / Domas Kaunas ; Amerikos lietuvių spaudos pradininkas Mykolas Tvarauskas / Bronius Raguotis ; "Asz pyrmas atejnu pas jus..." / Lionginas Pažūsis. - Kn. taip pat: Mieli Brolej! ; Tlumoczius arba slownikas Angielckaj-Lietuwyszkas ir Lietuwyszkaj-Angielckas / M. Tvarauskas, p. 52-219. - Bibliogr.: p. 35-39. - ISBN 5-417-00757-9 (įr.)
 
Recenzijos, anotacijos, straipsniai
 

Gargasaitė, Dalia
Dar yra galimybių galutinai neprarasti vertingųjų spaudinių / Dalia Gargasaitė, Bronius Raguotis // Lietuvos rytas. - 1994, gruod. 9, p. 4.

Pirmoji Amerikos lietuviška knyga. - Iliustr. // Donelaičio žemė. - 1998, sausis-vasaris (Nr. 1/2).

Raguotis, Bronius
Mykolo Tvarausko žodynas ir atsišaukimas : pirmosios Amerikos lietuviškos knygos perspaudo proga / Simonas Lukšys // Draugas. - Chicago, 1997, spal. 25, p. 4.

Vosylienė, Česlava
Knyga - vertingas palikimas / Česlava Vosylienė // Santaka. - 1998, kovo 14, p. 2.


Į turinįPapildoma informacijaPaieška