Pirmosios lietuviškos knygos 450 metų sukakties minėjimo

BIBLIOGRAFIJA

Martyno Mažvydo asmenybė

Į pradžiąLeidinio informacijaPaieška


1208
Baužys, Petras
Martyno Mažvydo asmenybė / Petras Baužys // Naujas rytas. - 1996, gruod. 31, p. 4; 1997, saus. 4, p. 4.
1209
Garjonytė, Jurgita
Kunigaikščio Albrechto Brandenburgiečio įtaka Martyno Mažvydo kūrybai / Jurgita Garjonytė. - Bibliogr.: 6 pavad. ir išnašose // Voruta. - 1997, vas. 15-21 (Nr. 7), p. 12.
1210
Graižulis J.
Ar M. Mažvydas kilęs nuo Nemakščių? / J. Graižulis // Naujas rytas. - 1997, gruod. 20, p. 5.
1211
Jovaišas, Albinas
Du Martyno Mažvydo idealai : pranešimas, skaitytas vakare, skirtame pirmosios lietuviškos knygos - Martyno Mažvydo "Katekizmo" - 450-osioms metinėms, kuris įvyko Lietuvos menininkų rūmuose [Vilnius] / Albinas Jovaišas. - Iliustr. // Atgimimas. - 1997, saus. 3, p. 16.
1212
Jovaišas, Albinas
Du Martyno Mažvydo idealai : [liuteronybė ir lietuvybė M. Mažvydo gyvenime] / Albinas Jovaišas. - Iliustr. // Švietimo naujovės. - 1997, Nr. 1, p. 6-8.
1213
Jovaišas, Albinas
Martynas Mažvydas (apie 1510-1563) : biografinės žinios / Albinas Jovaišas // Šaltinis. - 1998, Nr. 1, p. 11-13.
1214
Jovaišas, Albinas
Martyno Mažvydo asmenybė jo laiškuose / Albinas Jovaišas. - Bibliogr. išnašose // Kultūros barai. - 1997, Nr. 1, p. 60-63.
1215
Kaunas, Domas
Martyno Mažvydo gimtinė – ne Mažoji Lietuva / Domas Kaunas // Lietuvos aidas. - 1997, birž. 19, p. 14.
1216
Kaunas, Domas
Mažvydas Martynas / Domas Kaunas // Knygotyra: enciklopedinis žodynas. - Vilnius, 1997. - ISBN 9986-02-352-1. - p. 252-253.
1217
Kernius, Vytautas
Martynas Mažvydas and the first Lithuanian book / Vytautas Kernius. - Portr., faks. - Angl. // Lithuanian heritage. - Lemont, 1995, no. 2, p. 18-19.
1218
Kitkauskas, Napaleonas
Ar ieškosime M. Mažvydo kapavietės? [Ragainė (Neman), Karaliaučiaus (Kaliningrad) kraštas] / Napalys Kitkauskas // Literatūra ir menas. - 1987, gruod. 26, p. 3.
1219
Kitkauskas, Napaleonas
Martyno Mažvydo miestas - Ragainė [Neman, Karaliaučiaus (Kaliningrad) kraštas] / Napaleonas Kitkauskas. - Iliustr. // Donelaičio žemė. - 1997, sausis-vasaris (Nr. 1/2).
1220
Lukšaitė, Ingė
Lietuvos pranašas / Ingė Lukšaitė // Šeima. - 1989, Nr. 5, p. 12-13.
1221
Martyno Mažvydo asmenybė // Naujas rytas. - 1996, gruod. 31, p. 4.
1222
Piročkinas, Arnoldas
Lietuviška savimonė Mažvydo darbuose / Arnoldas Piročkinas. - Faks. // Darbininkas. - Brooklyn, 1997, saus. 17, p. 5.
1223
Purvinas, Martynas
Martynas Mažvydas ir Ragainės parapija / Martynas Purvinas // Voruta. - 1997, bal. 19-25 (Nr. 15), p. 7.
1224
Sinkevičienė, Zita
Martynas Mažvydas - pirmosios lietuviškos knygos autorius / Zita Sinkevičienė // Vienybė. - 1997, vas. 1, 5.
1225
Zinkevičius, Zigmas
Iš kurio krašto kilo M. Mažvydas / Zigmas Zinkevičius // Mokslas ir gyvenimas. - 1997, Nr. 1, p. 10-11.
1226
Zinkevičius, Zigmas
Kūrėjas Martynas Mažvydas / Zigmas Zinkevičius // Nuo Mažvydo iki Vydūno : Karaliaučiaus krašto šviesuoliai / sudarė Vytautas Šilas. - Vilnius : Mintis, 1998. - ISBN 5-417-00778-1. - p 12-20.
1227
Zinkevičjus, Zigmas
Martinas Mažvidas / Zigmas Zinkevičius. - Rus. // Zamečatel'nye ljudi Maloj Litvy. - Vil'njus, 1989. - s. 5-8.
 

Į pradžiąLeidinio informacijaPaieška