Pirmosios lietuviškos knygos 450 metų sukakties minėjimo

BIBLIOGRAFIJA

Martyno Mažvydo giesmės

Į pradžiąLeidinio informacijaPaieška


1279
Butkus, Sigitas
Martynas Mažvydas norėjo, kad giesmės būtų giedamos / Sigitas Butkus // Šiaulių naujienos. - 1996, birž. 21, p. 5.
1280
Gutowski, Frieder
Geist und Inhalt der Lieder des Mažvydas-Katechizmus heute : [giesmių atlikimo tradicijos] / Frieder Gutowski. - Vok. - Bibliogr. išnašose // Annaberger Annalen. - Bonn, 1996, Nr. 4, p. 107-123.
1281
Iš Martyno Mažvydo rinkinio - "Gesmes chriksczoniskas" : gesmes ant Aduenta ; Gesme ape nauda ateima Dieva Sunaus gesme ape berneli Jesu ischimta isch euangel. Luc. II. paguld. ant balsa kaip sekasi. - Iliustr., gaid. // Draugas. Priedas: Mokslas, menas, literatūra. - Chicago, 1997, gruod. 20.
1282
Michelini, Guido
Mažvydo "Senos giesmės" / Guido Michelini. - Santr. vok. - Bibliogr. 36 pavad. // Lituanistica. - 1998, Nr. 2, p. 103-108.
1283
Skomskienė, Irena
Kad Lietuvoje būtų meldžiamasi ir giedama lietuviškai : Advento giesmės M. Mažvydo giesmyne (1566) / Irena Skomskienė. - Iliustr. // Literatūra ir menas. - 1996, gruod. 7, p. 12.
1284
Trilupaitienė, Jūratė
Giesmė Martyno Mažvydo knygose / Jūratė Trilupaitienė // Šaltinis. - 1998, Nr. 1, p. 38-40.
1285
Trilupaitienė, Jūratė
Giesmė Martyno Mažvydo knygose / Jūratė Trilupaitienė. - Faks. // Draugas. Priedas: Mokslas, menas, literatūra. - Chicago, 1997, rugs. 20.
1286
Vaina, Juozas
Antroji Mažvydo lietuviška knyga : ["Giesmė Šv. Ambraziejaus"] / Juozas Vaina. - Iliustr. // Aušra. - Punskas, 1996, Nr. 21, p. 14-16.

Į pradžiąLeidinio informacijaPaieška