Pirmosios lietuviškos knygos 450 metų sukakties minėjimo

BIBLIOGRAFIJA

Martyno Mažvydo raštų kalba

Į pradžiąLeidinio informacijaPaieška


1264
Akelaitienė, Gražina
M. Mažvydo Katekizmo kalba šių dienų žvilgsniu / Gražina Akelaitienė. - Bibliogr.: 10 pavad. // Gimtasis žodis. - 1997, Nr. 1, p. 2-7.
1265
Dini, Pietro Umberto
Apie Mažvydo šaltinių bei vertimų fenomenologiją / P. Dini // Baltistica. - T. 23, sąs. 1 (1987), p. 52-56.
1266
Dini, Pietro Umberto
Apie Mažvydo šaltinių bei vertimų fenomenologiją / Pietro Dini. - Santr. rus. - Bibliogr.: 20 pavad. // Kalbotyra. - T. 40, sąs. 1 (1990), p. 11-16.
1267
Michelini, Guido
Dėl žodžių tvarkos Mažvydo Giesmyno psalmėse / Guido Michelini. - Santr. vok. // Lituanistica. - 1998, Nr. 1, p. 45-55.
1268
Palionis, Jonas
Seni lietuviški žodžiai Mažvydo katekizme ; Nors rašomosios kalbos vartosenoje ir nepaplito...: Mažvydas - naujų žodžių kūrėjas / Jonas Palionis // Diena. - 1996, birž. 11, 24.
1269
Skardžius, Pranas
Martynas Mažvydas ir jo vaidmuo lietuvių bendrinės kalbos istorijoje : pirmoji lietuviška knyga / Pranas Skardžius // Rinktiniai raštai / P. Skardžius. - Vilnius, 1997. - ISBN 5-40-013991. - T. 2 : Bendrinės kalbos dalykai. - p. 325-335, 642-646.
1270
Slaviūnas, Zenonas
Liaudies papročiai ir mitiniai įvaizdžiai Mažvydo raštuose / Zenonas Slaviūnas ; [su Stasio Skrodenio prierašu "Dainų ir papročių pasaulyje"]. - Bibliogr. išnašose // Tautosakos darbai. - T. 6/7 (1997), p. 303-346.
1271
Vasiliauskienė, Virginija
Senųjų raštų atributinės konstrukcijos / Virginija Vasiliauskienė. - Iliustr. - Santr. angl. - Bibliogr.: 9 pavad. // Darbai ir dienos. - T. 4 (1997), p. 99-109.
1272
Zinkevičius, Zigmas
Über die Polonismen in Mažvydas Schriften / Zigmas Zinkevičius. - Vok. - Bibliogr.: 12 pavad. // Analecta Indoeuropea Cracoviensia. - Craacovie, 1995, p. 545-550.
1273
Zinkevičius, Zigmas
The written language in the Duchy of Prussia : [rašoma ir apie Martyno Mažvydo raštų kalbą] / Zigmas Zinkevičius // The history of the Lithuanian language / Z. Zinkevičius ; Inst. of Lithuanian language. - Vilnius, 1996. - ISBN 5-420-01363-0. - p. 227-243.
1274
Zinkevičius, Zigmas
Ar buvo rašoma lietuviškai prieš Mažvydą ; Ar Mažvydas pirmasis rašė lietuviškai? ; Kas prieš Mažvydą rašė lietuviškai? ; Kada pradėta lietuviškai rašyti? / Zigmas Zinkevičius // Dienovidis. - 1995, birž. 9; 1996, spal. 18; 1997, saus. 10, 17.
1275
Zinkevičius, Zigmas
Martynas Mažvydas / Zigmas Zinkevičius // Lietuvių kalbos istorija. - Vilnius, 1998. T. 3 : Senųjų raštų kalba. - p. 21-53.
1276
Zinkevičius, Zigmas
Martyno Mažvydo rašomosios kalbos ištakos / Zigmas Zinkevičius // Lietuvos edukologija / Vytauto Didžiojo universitetas. - Vilnius, 1997. - ISBN 9986-03-343-8. - p. 9-16.
1277
Zinkevičius, Zigmas
Martyno Mažvydo rašomosios kalbos ištakos / Zigmas Zinkevičius. - Portr. // Gimtoji kalba. - 1997, Nr. 1, p. 3-8.
1278
Zinkevičius, Zigmas
Martyno Mažvydo raštų aukštaitybės. - Bibliogr išnašose. // LKMA metraštis. - 1994, p. 358-365.

Į pradžiąLeidinio informacijaPaieška