Pirmosios lietuviškos knygos 450 metų sukakties minėjimo

BIBLIOGRAFIJA

Martyno Mažvydo raštų leidimai

Į pradžiąLeidinio informacijaPaieška


1046
Mažvydas, Martynas
Katekizmas ir kiti raštai = Catechismus und andere Schriften : faksimilių rinkinys / ; vertėja Claudia Sinnig. - Vilnius : Baltos lankos, 1993 . - 719, [1] p. - (Bibliotheca Baltica. Lithvania). - Dalis teksto lot. - Kn. taip pat: Įvadas / Saulius Žukas (liet., vok.), p. 9-40. - Bibliogr.: p. 41-42. - ISBN 9986-403-06-5 (įr.)
1047
Mažvydas, Martynas
Katekizmas / Martynas Mažvydas. - Vilnius : Tikėjimo žodis, 1993. - 75, [3] p. - Įž. str. "Martyno Mažvydo "Katekizmo prasti žodžiai..." pranašiška žinia Lietuvai, p. 5-6, Giedriaus Saulyčio
1048
Mažvydas, Martynas
Martyno Mažvydo "Katekizmui" 450 metų. - Fotogr., sumažinto formato faks. leid. - Vilnius : Vilius, 1995. - [83] p. : gaid. - ISBN 9986-425-16-6 (įr.)
1049
Mažvydas, Martynas
Katekizmas / Martynas Mažvydas ; parengė Bonifacas Stundžia, Ritutė Šepetytė. - Fotogr. ir transponuotas tekstai. - Vilnius : Baltos lankos, [1997]. - 175,[1] p. : gaid. - Virš. aut. ir antr. nenurodyti. - Pirmosios lietuviškos knygos jubiliejinį leidimą inicijavo ir finansavo Lietuvos Respublikos Prezidentas. - Kn. taip pat: Brangusis abituriente / Lietuvos Respublikos Prezidentas Algirdas Brazauskas, p. 3. "Nu schitai wiss iusump ateia" / Justinas Marcinkevičius, p. 7-10. Pastabos apie pirmosios knygos kalbą / B. Stundžia, p. 175. - Bibliogr. išnašose. - ISBN 9986-861-07-1. - ISBN 9986-816-07-1 (klaidingas) (įr.)
1050
Mažvydas, Martynas
Katekizmas / Martynas Mažvydas. - Vilnius : Mūsų žodis, 1997. - 1 kn. - Knyga brailio raštu
1051
Mažvydas, Martynas
"Catechismvsa prasty szadei, makslas skaitima raschta yr giesmes..." : [M. Mažvydo "Katekizmo" antraštinio puslapio ir prakalbos faksimilės]. - [Kaunas] : Atmintis, 1997. - [4] p. - Su Justino Marcinkevičiaus "Dienoraščio be datų" ištrauka
 
* * *
 
1052
Mažvydas, Martynas
Martynas Mažvydas kunigaikščiui Albrechtui : [5-asis laiškas kunigaikščiui Albrechtui, parašytas 1551 m. Ragainėje] / iš lotynų k. vertė Marcelinas Ročka ; [su Rimanto Skeivio prierašu "Pirmajai lietuviškai knygai - 450"] // Tautosakos darbai. - T. 6/7 (1997), p. 288-293.
1053
Mažvydas, Martynas
Lietuvos Didžiajai Kunigaikštystei ; Knygelės pačios bylo Lietuvininkump ir Žemaičiump ; Didžios ir aukštos giminės vyrui... Sebastijonui Perbant ; Gerbiamiems lietuvių bažnyčių Ganytojams ir tarnams : [knygų prakalbos ir dedikacijos] // XVI-XVIII amžiaus prakalbos ir dedikacijos / Regina Koženiauskienė. - Vilnius : Mokslas, 1990.- ISBN 5-420-00521-2. - p. 50, 51, 69-76.
1054
Mažvydas, Martynas
"Broliai seserys, imkit mane ir skaitykit..." : [ištrauka iš M. Mažvydo "Katekizmo"] // Klaipėda. - 1997, saus. 15, p. 13.

Į pradžiąLeidinio informacijaPaieška