Pirmosios lietuviškos knygos 450 metų sukakties minėjimo

BIBLIOGRAFIJA

Paminklai, skulptūros

Į pradžiąLeidinio informacijaPaieška


768
Bogdanas, Konstantinas
Martynas Mažvydas. Bronza. 1978 m. : [bareljefas] / Konstantinas Bogdanas // Nuo Mažvydo iki Vydūno : Karaliaučiaus krašto šviesuoliai / sudarė Vytautas Šilas. - Vilnius : Mintis, 1998. - ISBN 5-417-00778-1. - p. 13.
769
Jokūbonis, Gediminas
G. Jokūbonis: M. Mažvydas buvo kietas žmogus : [pokalbis su skulptoriumi, paminklo M. Mažvydui Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje autoriumi / užrašė] Dalia Musteikytė. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - 1997, saus. 9, priedas "Sostinė", p. 2.
770
Jokūbonis, Gediminas
"Katekizmo" žodžiai ir ginčas dėl M. Mažvydo barzdos : [pokalbis su skulptoriumi G. Jokūboniu / užrašė] Rūta Mikšionienė // Lietuvos rytas. - 1997, saus. 10, p. 19.
771
Karaliaučiaus [Kaliningrad] universitete atidengta atminimo lenta Martynui Mažvydui // Donelaičio žemė. - 1998, liepa-rugpjūtis (Nr. 7/8).
772
Lietuvos nacionalinėje bibliotekoje atidengtas skulptoriaus G. Jokūbonio paminklas M. Mažvydui. Iš kairės: G. Jokūbonis, bibliotekos direktorius V. Bulavas, Prezidentas A. Brazauskas ir Seimo Pirmininkas V. Landsbergis. 1997 01 09 : [nuotrauka] // Algirdas Brazauskas : Lietuvos Respublikos Prezidentas, 1993-1998. - Vilnius, 1998. - ISBN 9986-861-32-2. - p. 174-175.
773
Marcinkevičienė, Elena
Paminklas raštijos pradininkui : [dailininko Z. Liekio paminklo M. Mažvydui atidengimas prie Nemakščių M. Mažvydo vidurinės mokyklos, Raseinių rajonas] / Elena Marcinkevičienė // Dialogas. - 1997, gruod. 12, p. 7.
774
Paminklas Martynui Mažvydui: pakeliui į Ragainę [Sovetsk] : [kuriamas paminklas Karaliaučiaus (Kaliningrad) krašte, skulptorius Regimantas Midvikis, architektas Arvedas Kubrancas] // Šalčia. - 1994, geg. 17.
775
Pomnik Martinasowi Mazwidasowi: po drodze do Ragaine [Neman, Karaliaučiaus (Kaliningrad) kraštas, skulptorius Regimantas Midvikis, architektas Arvedas Kubrancas]. - Lenk. // Szalcza. - 1994, 17 maja.
776
Ragainėje įamžintas Martyno Mažvydo atminimas [Neman] įamžintas Martyno Mažvydo atminimas : [atminimo lentos atidengimas ant buvusios Evangelikų liuteronų bažnyčios, Karaliaučiaus (Kaliningrad) kraštas] // Donelaičio žemė. - 1998, kovas-balandis (Nr. 3/4).
777
Staniulis, Vincas
Mažvydas išeina ir pareina : [skulptūra M. Mažvydui Birštone] / Vincas Staniulis // Kauno diena. - 1997, lapkr. 3, p. 31.
778
Tumelis, Juozas
Mažvydas : žodžiai, atidengiant Martyno Mažvydo paminklą Lietuvos nacionalinėje Jo vardu pavadintoje bibliotekoje 1997 m. sausio 9 d. / Juozas Tumelis // Tarp knygų. - 1997, Nr. 2, p. 1.
779
Vokiečiai susitarė, o mes? : [dėl pirmosios knygos išspausdinimo Hanso Weinreicho spaustuvėje vietos įamžinimo Karaliaučiuje (Kaliningrad)]] // Donelaičio žemė. - 1998, liepa-rugpjūtis (Nr. 7/8).
780
Pamjatnik Martinasu Mažvidasu [Ragainė (Neman), Karaliaučiaus (Kaliningrad) kraštas, skulptorius Regimantas Midvikis, architektas Arvedas Kubrancas]. - Rus. // Šal'čja. - 1994, 17 maja.
 
 
Paminklas Martynui Mažvydui Klaipėdoje. Skulptorius Regimantas Midvikis, architektas Vytenis Mazurkevičius
 
781
Martyno Mažvydo paminklas Klaipėdoje : dokumentai, kalbos, skaičiai, faktai, rėmėjai, nuotraukos / [sudarė ir parengė Bernardas Aleknavičius, Algis Kliševičius, Inga Matač, Antanas Stanevičius, Eglė Zalatoriūtė, Aleksandras Žalys (atsakingas redaktorius), Alfonsas Žalys]. - Klaipėda : Org. k-tas pirmajai knygai įamžinti, 1998. - 63, [2] p. : iliustr., faks. - Virš. antr. nenurodyta. - ISBN 9986-31-0164-4
 
* * *
 
782
Aikštė, kurioje susitiks Viltis, Išmintis ir Stiprybė : [pasisakymai / užrašė] Rita Bočiulytė. - Iliustr. - Aut.: Alfonsas Žalys, Vytenis Mazurkevičius, Vilius Kazlauskas, Regimantas Midvikis // Klaipėda. - 1997, rugpj. 27, p. 13, 16-17.
783
Atidengtas Martyno Mažvydo atminimo paminklas // Tėviškės žinios. - 1997, rugs. 2, p. 1.
784
Atidengtas paminklas M. Mažvydui // Kauno apskritis. - 1997, saus. 10, p. 7.
785
Bačiliūnaitė, Janina
Išminties, tvirtybės ir vilties simbolis : [atidengimo iškilmės] / Janina Bačiliūnaitė. - Iliustr. // Lietuvos žinios. - 1997, rugs. 5-11 (Nr. 36), p. 19.
786
Bajoras, Vytautas
Kur stovės paminklas Mažvydui? / Vytautas Bajoras. - Iliustr. // Tarybinė Klaipėda. - 1989, vas. 28.
787
Beinoravičienė, Rima
Klaipėdoje stovės M. Mažvydo paminklas / Rima Beinoravičienė // Vakarų ekspresas. - 1997, geg. 7, p. 2.
788
Beniušytė, Jolanta
Martynui Mažvydui ir pirmajai lietuviškai knygai atminti / Jolanta Beniušytė. - Iliustr. // Banga. - 1997, rugs. 6, p. 5.
789
Beniušytė, Jolanta
Martynui Mažvydui ir pirmajai lietuviškai knygai atminti : [paminklo atidengimas] / Jolanta Beniušytė. - Iliustr. // Šeimininkė. - 1997, rugs. 10, p. 7.
790
Bočiulytė, Rita
Apie paminklo M. Mažvydui atidengimo iškilmes / Rita Bočiulytė // Klaipėda. - 1997, rugpj. 30, p. 6.
791
Bočiulytė, Rita
M. Mažvydo skulptūra "užlipo" ant pjedestalo / Rita Bočiulytė. - Iliustr. // Klaipėda. - 1997, rugpj. 23, p. 3.
792
Bočiulytė, Rita
Mūsų tautos praeities ir ateities vardan : [paminklo atidengimo iškilmės] / Rita Bočiulytė. - Iliustr. // Klaipėda. - 1997, rugs. 2, p. 1, 6-7.
793
Grikšaitė, Dalia
Klaipėdoje atidengtas paminklas M.Mažvydui / Dalia Grikšaitė. - Iliustr. // Respublika. - 1997, rugs. 2, p. 2.
794
Grikšaitė, Dalia
Ne kasdien gimsta tokie paminklai / Dalia Grikšaitė. - Iliustr. // Vakarų ekspresas. - 1997, rugs. 2, p. 1-2.
795
Jankauskas, Evaldas
Uostamiestyje atidengtas paminklas Martynui Mažvydui. - Iliustr. // Lietuvos aidas. - 1997, rugs. 2, p. 3.
796
Lietuvininkų aikštėje - paminklas M. Mažvydui // Diena. - 1996, spal. 7, p. 6.
797
Martinkus, Pranas
Lietuviškosios raštijos pradininkui / Pranas Martinkus. - Iliustr. // Tarybinė Klaipėda. - 1988, vas. 7, p. 1.
798
Martinkus, Pranas
M. Mažvydo parkas: kultūros objektas ar antikultūros užutėkis? - Iliustr. // Klaipėda. - 1995, rugpj. 5, p. 4.
799
Meiklejohn, Irena
Mažvydo paminklas Klaipėdoje / Irena Meiklejohn. - Iliustr. // Šaltinis. - 1998, Nr. 1, p. 44-47.
800
Meiklejohn, Irena
Mažvydo paminklas Klaipėdoje / Irena Meiklejohn // Tėviškės žiburiai. - Mississauga, 1997, gruod. 16, p. 12.
801
Midvikis, Regimantas
Dedikacija Martynui Mažvydui. 1980 : [skulptūra] / Regimantas Midvikis // Skulptūra, 1975-1990. - Vilnius, 1997. - ISBN 9986-590-57-4. - p. 90.
802
Paminklas Martynui Mažvydui. - Iliustr. // Kauno diena. - 1997, rugs. 2, p. 3.
803
Paminklas pirmosios knygos sukakčiai // Tėviškės žinios. - 1996, spal. 5, p. 6.
804
Petrauskas B.
Įamžinkime pirmąją lietuvišką knygą - Martyno Mažvydo "Katekizmą" : paminklo pirmajai lietuviškai knygai - Martyno Mažvydo "Katekizmui" - konkurso sąlygos ir programa / B. Petrauskas. - Faks. // Klaipėda. - 1993, saus. 7, p. 11.
805
Pilaitienė, Aušra
Klaipėdoje ryškėja paminklo pirmajai lietuviškai knygai kontūrai / Aušra Pilaitienė // Lietuvos rytas. - 1994, gruod. 9, p. 27.
806
Pilaitis, Gediminas
Martynas Mažvydas žvelgia į Klaipėdą : [paminklo atidengimas] / Gediminas Pilaitis // Lietuvos rytas. - 1997, rugs. 2, p. 2.
807
Pilaitis, Gediminas
M. Mažvydo paminklas jau stovi ant pjedestalo Klaipėdoje / Gediminas Pilaitis. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - 1997, rugpj. 23, p. 25.
808
Pilaitis, Gediminas
M. Mažvydui pravers Lenino postamentas : [dėl paminklo pastatymo ir Lietuvininkų aikštės rekonsrukcijos] / Gediminas Pilaitis. - iliustr. // Lietuvos rytas. - 1996, kovo 23, p. 2.
809
Pilaitis, Gediminas
Pinigai M. Mažvydo paminklui įstrigo banke : [dėl paminklo pastatymo ir Lietuvininkų aikštės rekonstrukcijos] / Gediminas Pilaitis // Lietuvos rytas. - 1996, saus. 10, p. 17.
810
Pristatytas M. Mažvydo paminklo [ir Lietuvininkų aikštės] maketas // Lietuvos rytas. - 1996, saus. 15, p. 17.
811
Putrius, Adomas
Stovėk per amžius! : [paminklo M. Mažvydui atidengimas Klaipėdoje] / Adomas Putrius. - Iliustr. // Valstiečių laikraštis. - 1997, rugs. 20, p. 8.
812
Stanevičius, Antanas
Ir Knyga, ir skulptorius gimė sausio pradžioje, o juos skiria keturi šimtai metų : [paminklo autorius skulptorius Regimantas Midvikis] / Antanas Stanevičius. - Iliustr. // Klaipėda. - 1997, saus. 8, p. 7.
813
Šulcas, Artūras
M. Mažvydo skulptūra - ant sovietų kareivių kaulų? / Artūras Šulcas // Respublika. - 1996, spal. 11, p. 8.
814
Šulcas, Artūras
Mes pastatėm paminklą pirmajai lietuviškai knygai atminti / Artūras Šulcas. - Iliustr. // Vakarų ekspresas. - 1997, rugpj. 30, p. 1, 4.
815
Tai jau istorija // Klaipėda. - 1998, geg. 19, p. p. 13.
816
Tallat-Kelpšaitė, Zita
M. Mažvydo "Katekizmo" 450-osioms metinėms turi būti pastatytas paminklas / Zita Tallat-Kelpšaitė // Klaipėda. - 1992, spal. 7, p. 9.
817
Vaitekūnas, Stasys
Ir lenki galvą jų šviesiam atminimui... : (kalba, aatidengiant paminklą M. Mažvydui] / Stasys Vaitekūnas. - Iliustr. // Klaipėda. - 1997, rugs. 3, p. 6.
818
Zvonkuvienė, Janina
Martyno Mažvydo paminklui kalamos raidės / Janina Zvonkuvienė. - Iliustr. // Klaipėda. - 1997, rugpj. 12, p. 11.
819
Zvonkuvienė, Janina
Valstybė stipri savo asmenybėmis : [paminklo M. Mažvydui statyba] / Janina Zvonkuvienė. - Iliustr. // Klaipėda. - 1997, liep. 5, p. 1.
820
Žalys, Aleksandras
Gyvojo istorijos ir kultūros pažinimo siekiant : [dėl paminklo M. Mažvydui]. - Iliustr. // Klaipėda. - 1995, geg. 26, p. 18.
821
Žalys, Aleksandras
Gyvojo istorijos ir kultūros pažinimo siekiant : [dėl paminklo M. Mažvydui] / Aleksandras Žalys. - Iliustr. // Draugas. - Chicago, 1995, kovo 4, p. 4.
822
Žalys, Alfonsas
Martynas Mažvydas mus ragina : [poleminės pastabos apie kalbą ir kultūrą atidengiant M. Mažvydo paminklą] / Alfonsas Žalys // Klaipėda. - 1997, rugs. 1, p. 1, 3.
823
Žalys, Aleksandras
Paminklas pirmosios lietuviškos knygos autoriui Martynui Mažvydui bus atidengtas 1997-ųjų rugsėjo 1-ąją / Aleksandras Žalys // Klaipėda. - 1996, spal. 28, p. 24.
824
Žalys, Alfonsas
Paminklas Martynui Mažvydui : lemiamas bendro darbo etapas / Alfonsas Žalys // Klaipėda. - 1996, geg. 23, p. 3.
825
Žalys, Alfonsas
Pasistenkime gerai finišuoti : [lėšų kaupimas M. Mažvydo paminklui] / Alfonsas Žalys. - Iliustr. // Klaipėda. - 1997, birž. 10, p. 6.
826
Žalys, Alfonsas
Užsienio lietuvių parama ; Padeda ir Kanados lietuviai : [parama statant paminklą]. - iliustr. // Klaipėda. - 1995, rugpj. 10, 18.
827
Žiemytė, Ivona
Apie ką tyli Mažvydas... / Ivona Žiemytė. - Portr. // Vakarų ekspresas. - 1996, birž. 5, p. 10.
828
Bočjulite, Rita
Vo imja prošlogo i buduščego našego naroda : [paminklo atidengimas] / Rita Bočjulite. - Iliustr. _ Rus. // Klajpeda. - 1997,  2sent., p. 1, 6.
829
Bočjulite, Rita
O toržestbach po clučaju otkritija pamjatnika M. Mažvidasu / Rita Bočjulite. - Iliustr. _ Rus. // Klajpeda. - 1997, 30  avg., p. 6.
830
Bočjulite, Rita
Skul'ptura M. Mažvidasa uže "vzobpalas'" na p`edestal / Rita Bočjulite. - Iliustr. _ Rus. // Klajpeda . - 1997, 23 avg., p. 3.
831
Žalis, Aleksandras
Pamjatnik avtoru pervoj litovskoj knigi Martinasu Mažvidasu budet otkryt 1 sentjabrja 1997 goda / Aleksandras Žalis. - Rus. // Klajpeda. - 1996, 28 okt., p. 24.
832
Žalis, Al'fonsas
Pamjatnik Martinasu Mažvidasu : rešajuščij ėtap obščej raboty / Al'fonsas Žalis. - Rus. // Klajpeda. - 1996, 23 maja., p. 3.
833
Žalis, Al'fonsas
Pomošč' litovcev-emigrantov ; Podključilis' i litovcy Kanady : [parama paminklo statyboje] /Al'fonsas Žalis. - Rus. // Klajpeda. - 1995, 10, 18  avg.
834
Zvonkuvene, Janina
Vybivajutsja bukvy na postamente pamjatnika Martinasy Mažvidasu / Janina Zvonkuvene. - Iliustr. - Rus. // Klajpeda . - 1997, 12 avg., p. 11.
835
Zvonkuvene, Janina
Gosudarstvo sil'no svoimi ličnostjami : [paminklo statyba] / Janina Zvonkuvene. - Iliustr. - Rus. // Klajpeda. - 1997, 5 ijulja, p. 1.
836
Martinkus, Pranas
Park M. Mažvidasa: kul'turnyj ob`ekt ili zaton antikul'tury? / Pranas Martinkus. - Rus. // Klajpeda. - 1995, 5  avg., p. 4.
837
Petrauskas, B
Uvekovečim pervuju litovskuju knigu - "Katechizis" Martinasa Mažvidasa : uslovuja i programma konkursa na pamjatnik pervoj litovskoj knige - "Katechizisu" Martinasa Mažvidasa / B. Petrauskas.- Rus. // Klajpeda. - 1993, 7 janv., p. 11.
838
Stanjavičjus, Antanas
I kniga, i skulptura rodilis' v pervych čislach janvapja, no ich razdeljajut četyre stoletija : [paminklo autorius skulptorius Regimantas Midvikis] / Antanas Stanjavičjus. - Iliustr. - Rus. //Klajpeda. - 1997, 8 janv., p. 7.

Į pradžiąLeidinio informacijaPaieška