Pirmosios lietuviškos knygos 450 metų sukakties minėjimo

BIBLIOGRAFIJA

Parodos Lietuvoje

Į pradžiąLeidinio informacijaPaieška


604
Atidaryta paroda, skirta lietuviškos knygos jubiliejui [Vilniaus universitete]. - Iliustr. // Lietuvos aidas. - 1997, saus. 9, p. 3.
605
Barauskienė, Elena
"Čia mūsų namai" : [paroda Kėdainių J. Paukštelio vidurinėje mokykloje] / Elena Barauskienė // Rinkos aikštė. - 1997, vas. 26, p. 4.
606
Bartkutė, Donata
Retų knygų paroda : [paroda Plungės rajono viešojoje bibliotekoje] / Donata Bartkutė. - Iliustr. // Brasta. - 1997, geg. 10, p. 2.
607
Beitnarienė, Donata
Pirmosios lietuviškos knygos 450 m. jubiliejui : [senųjų lietuviškų leidinių paroda Kauno rajono viešojoje bibliotekoje] / Donata Beitnarienė // Verpstė. - 1996, gruodis (Nr. 6), p. 3.
608
Byčienė, Dalia
Senieji lietuviški leidiniai aplankė Joniškį : [paroda] / Dalia Byčienė // Šiaulių kraštas. - 1997, bal. 15, p. 19.
609
Braziūnienė, Alma
Apie Mažvydą ir jo laiką : [paroda "Pirmoji lietuviška knyga. Kultūrinis kontekstas ir tradicija", Vilnius] / Alma Braziūnienė. - Iliustr. // Tarp knygų. - 1997, Nr. 4, p. 25-28.
610
Budreckienė, Nijolė
Paroda pirmajai lietuviškai knygai [Šilutės rajono F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje] / N. Budreckienė // Pamarys. - 1996, spal. 31.
611
Budreckienė, Nijolė
Paroda pirmajai lietuviškai knygai [Šilutės rajono F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje] / Nijolė Budreckienė // Šilokarčema. - 1996, spal. 11.
612
Butkevičienė, Birutė
Mažvydui skirtos parodos Lietuvoje ir užsienyje / Birutė Butkevičienė // Tarp knygų. - 1998, Nr. 4, p. 40.
613
Butkevičienė, Birutė
Reti Vilniaus universiteto bibliotekos spaudiniai ir M. Mažvydo katekizmas / Birutė Butkevičienė. - Iliustr. // Mokslas ir gyvenimas. - 1997, Nr. 5/6, p. 22-23.
614
Ekspozicijoje - senoji Lietuvos spauda : [paroda Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje] // Atgimimas. - 1998, saus. 16, p. 2.
615
Glosienė, Audronė
"Kelias į laisvę: Lietuvos istorija per knygas" : [Vestfoldo grafystės (Norvegija) bibliotekos parengtos parodos eksponavimas Lietuvos technikos bibliotekoje] / Audronė Glosienė // Literatūra ir menas. - 1998, spal. 17, p. 4.
616
Jackutė, Danutė
Pareini iš istorijos, pats tapęs istorija... : [senosios lietuviškos knygos paroda Telšių rajono K. Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje] / Danutė Jackutė. - Portr. // Kalvotoji Žemaitija. - 1997, vas. 13.
617
Jasaitienė, Ilona
Pirmųjų lietuviškų knygų paroda [Plungės rajono viešojoje bibliotekoje] / Ilona Jasaitienė. - Iliustr. // Vakarų ekspresas. - 1997, geg. 10, p. 4.
618
Jasaitienė, Ilona
Retų knygų paroda [Plungės rajono viešojoje bibliotekoje] / Ilona Jasaitienė. - Iliustr. // Plungė. - 1997, geg. 13, p. 1.
619
Jonuškienė, Rūta
Pirmajai lietuviškai knygai - 450 metų : [paroda Utenos rajono A. ir M. Miškinių centrinėje bibliotekoje] / Rūta Jonuškienė // Utenis. - 1996, geg. 17.
620
Jucys, Kęstutis
Senųjų lietuviškų spaudinių stotelė - Joniškis / Kęstutis Jucys. - Iliustr. // Sidabrė. - 1997, bal. 16.
621
Juozapaitienė, Otilija
Parodų ciklas pirmosios lietuviškos knygos 450-mečiui [Plungės rajono viešojoje bibliotekoje] / Otilija Juozapaitienė // Žemaičių saulutė. - 1997, spal. 24, p. 8.
622
Kaltenis, Vytautas
Knygnešystė - lietuviškas bruožas : pirmosios lietuviškos knygos jubiliejinius metus baigė Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje atidaryta nuolatinė ekspozicija "Senoji Lietuvos spauda ir lituanika" / Vytautas Kaltenis // Voruta. - 1998, saus. 24, p. 1-2.
623
Kastravickienė, Renata
1997-ieji - lietuviškos knygos metai : Varėnos rajono viešojoje bibliotekoje eksponuojami kai kurie senieji leidiniai iš VU bibliotekos rinkinių / Renata Kastravickienė // Merkio kraštas. - 1997, saus. 11.
624
Kirlys, Jonas
Pirmosios lietuviškos knygos 450 metų jubiliejus : [Vilniaus universiteto bibliotekos parengta paroda] / Jonas Kirlys // Apžvalga. - 1996, gruod. 13-19 (Nr. 50), p. 10.
625
Kirlys, Jonas
Pirmosios lietuviškos knygos 450 metų jubiliejus : [paroda Kauno rajono viešojoje bibliotekoje] / Jonas Kirlys // Voruta. - 1996, gruod. 21-31 (Nr. 48), p. 6.
626
Kudulienė, Gitana
Paroda iš Vilniaus universiteto bibliotekos fondų [Šiauliuose] / Gitana Kudulienė. - Iliustr. // Šiaulių naujienos. - 1997, kovo 7, p. 3.
627
Kuklys, Algis
Senieji leidiniai - [Kretingos rajono M. Valančiaus] viešojoje bibliotekoje / Algis Kuklys. - Iliustr. // Klaipėda. - 1997, geg. 17, p. 10.
628
Kvizikevičiūtė, Audronė
Lietuviškos knygos metai : [paroda "Pirmoji lietuviška knyga. Kultūrinis kontekstas ir tradicija", Vilnius] / Audronė Kvizikevičiūtė // Universitas Vilnensis. - 1997, spal. 13, p. 2.
629
Lauraitis, Antanas
Mažvydo "Katekizmo" sukaktis minima Šilutėje : [parodos "Knygos kelias" atidarymas] / Antanas Lauraitis // Klaipėda. - 1997, saus. 8, p. 12.
630
Lazauskienė, Dalė
Rengiama kalendorių paroda [skirta M. Mažvydo "Katekizmo" 450-osioms metinėms] / Dalė Lazauskienė // Tėviškės žinios. - 1997, bal. 22, priedas "Kauno apskritis".
631
Leonavičiūtė, Irena
Į Varėną atkeliavo senųjų spaudinių ekspozicija / Irena Leonavičiūtė // Alytaus naujienos. - 1997, saus. 7, p. 7.
632
Lietuviškos knygos istorija : [kilnojamoji paroda "Martynas Mažvydas ir lietuviškos knygos istorija", Šiauliai]. - Iliustr. // Šiaulių kraštas. - 1997, kovo 4, p. 2.
633
Lukoševičienė, Regina
Senieji lietuviški leidiniai : [paroda Jonavos rajono viešojoje bibliotekoje] / Regina Lukoševičienė. - Iliustr. // Naujienos. - 1996, spal. 31, p. 1.
634
Maironio lietuvių literatūros muziejuje atidaryta paroda "Lietuviškai knygai 450" [Kaunas] // Literatūra ir menas. - 1997, saus. 11, p. 15.
635
Malcienė, Leokadija
Nuo A iki sparnuoto žodžio : [paroda Zarasų rajono viešosios bibliotekos Dusetų K. Būgos filiale] / Leokadija Malcienė. - Iliustr. // Utenis. - 1996, lapkr. 21, p. 2.
636
Mikalauskienė, Violeta
Paroda apie senąsias lietuvių knygas [Plungės rajono viešojoje bibliotekoje]] / Violeta Mikalauskienė. - Iliustr. // Plungė. - 1997, liep. 18, p. 2.
637
Mikalauskienė, Violeta
Unikali senųjų leidinių paroda [Plungės rajono viešojoje bibliotekoje] / Violeta Mikalauskienė // Plungė. - 1997, geg. 6, p. 1.
638
Narbutienė, Daiva
"Ten kur išėjo pirmoji lietuviška knyga" : [paroda Lietuvos Mokslų akademijos bibliotekoje, Vilnius] / D. Narbutienė. - Iliustr. // Tarp knygų. - 1997, Nr. 10, p. 30-31.
639
Narbutienė, Daiva
Ten, kur išėjo pirmoji lietuviška knyga : [paroda Lietuvos Mokslų akademijos bibliotekoje, Vilnius] / D. Narbutienė // Lietuvos aidas. - 1997, rugs. 2, p. 15.
640
Nilytė, Nijolė
Martynai... : [literatūros paroda Pakruojo rajono viešojoje bibliotekoje] / N. Nilytė // Auksinė varpa. - 1997, saus. 15.
641
Paroda jubiliejui [Vilniaus universiteto bibliotekoje] // Tėviškės žinios. - 1997, saus. 9, p. 5.
642
Parodoje - senoji Lietuvos spauda [Vilnius] // Tėviškės žinios. - 1998, saus. 9, p. 3.
643
Peleckis-Kaktavičius, Leonas
Tikroji pirmosios lietuviškos knygos sukaktis - gruodžio 8 d.? : [senų leidinių paroda Šiaulių miesto viešojoje bibliotekoje] / Leonas Peleckis-Kaktavičius // Lietuvos aidas. - 1997, saus. 11, p. 4.
644
...Pirmosios lietuviškos knygos... : [paroda Raseiniuose] // Naujas rytas. - 1996, gruod. 31.
645
Prascieniūtė, Sigita
"Klausyk, mano tauta, lietuviško žodžio ir sergėk jo skambesį gyvą..." : [paroda Utenos rajono A. ir M. Miškinių centrinėje bibliotekoje] / Sigita Prascieniūtė // Utenis. - 1996, geg. 17.
646
Puskunigienė, Vilhelma
Paroda M. Mažvydo pirmosios lietuviškos knygos jubiliejui [Kauno rajono viešojoje bibliotekoje] / Vilhelma Puskunigienė // Tėviškės žinios. - 1996, lapkr. 30, p. 11.
647
Sereičikaitė, Marija
Senųjų lietuviškų leidinių paroda Varėnoje / Marija Sereičikaitė // Lietuvos aidas. - 1997, saus. 9, p. 4.
648
Syčiojus K.
Vasario 16-osios iškilmės Tilžėje : [Šilutės rajono F. Bajoraičio viešosios bibliotekos parengta senųjų lietuviškų knygų paroda, Sovetsk, Karaliaučiaus (Kaliningrad) kraštas] / K. Syčiojus // Šilokarčema. - 1997, vas. 21.
649
Skirta pirmosios lietuviškos knygos jubiliejui : [paroda Mažeikių rajono viešojoje bibliotekoje] // Santarvė. - 1997, bal. 24.
650
Stančikienė, Nijolė
Pasitinkant pirmosios lietuviškos knygos jubiliejų : [paroda Molėtų rajono viešojoje bibliotekoje] / Nijolė Stančikienė // Vilnis. - 1996, spal. 8.
651
Stankienė, Idalija
Lietuviškos knygos jubiliejui : [paroda Kelmės rajono Žemaitės viešojoje bibliotekoje] / Idalija Stankienė // Bičiulis. - 1997, saus. 11.
652
Stankus, Jonas
Lietuviškos knygos jubiliejui : [paroda Mažeikių rajono viešojoje bibliotekoje] / Jonas Stankus // Santarvė. - 1997, saus. 9, p. 6.
653
Strockienė, Janina
Senų vadovėlių paroda : [paroda "Tarpukario laikų vadovėliai Lietuvoje", skirta Lietuvos mokyklos 600 ir pirmosios lietuviškos knygos 450 metų jubiliejui, Pakruojis] / Janina Strockienė // Šiaulių kraštas. - 1997, gruod. 11, p. 18.
654
Strolienė, Nijolė
Lietuviškai knygai - 450 metų : [paroda Kretingos rajono viešojoje bibliotekoje] / Nijolė Strolienė. - Iliustr. // Pajūrio naujienos. - 1997, geg. 13, p. 5.
655
Šikšnienė, Roza
Lietuviška knyga Šilutės muziejuje / Roza Šikšnienė // Šilokarčema. - 1997, bal. 25, p. 3.
656
Šimtmečiai neištrynė lietuviškų žodžių : [senųjų spaudinių paroda Vilniaus universitete]. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - 1997, saus. 9, p. 3.
657
Šiukščienė, Virginija
Knygą ir mokyklą sujungia vadovėlis : [mokyklinių vadovėlių paroda, skirta pirmosios lietuviškos knygos 450 metų jubiliejui, Šiauliai] / Virginija Šiukščienė. - Iliustr. // Šiaulių naujienos. - 1997, rugs. 17, p. 11.
658
Tebelškienė, Aurelija
Atidaryta nuolatinė paroda "Senoji Lietuvos spauda ir lituanika" [Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje] / Aurelija Tebelškienė. - Iliustr. // Tarp knygų. - 1998, Nr. 2, p. 31-32.
659
Tomkuvienė, Onutė
[Kaišiadorių] Viešojoje bibliotekoje - lietuviškos knygos paroda / Onutė Tomkuvienė // Atspindžiai. - 1997, vas. 7, p. 3.
660
Undžienė, Dangira
Keliaujanti paroda : [Vilniaus universiteto bibliotekos parengta senųjų leidinių paroda Mažeikių rajono viešojoje bibliotekoje] / Dangira Undžienė // Santarvė. - 1997, geg. 17.
661
Vaičekauskienė, Ela
XVIII-XIX a. lietuviškosios knygos : [paroda Šilutės rajono F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje] / E.Vaičekauskienė. - Iliustr. // Pamarys. - 1997, saus. 11, p. 5.
662
Valys, Julijonas
Malonios akimirkos bibliotekoje : [paroda Radviliškyje] / Julijonas Valys // Mūsų kraštas. - 1997, saus. 15, p. 2.
663
Vitkauskienė, Irena
Pirmajai lietuviškai knygai skirta paroda - Žemaitijoje : [paroda Plungės rajono viešojoje bibliotekoje] / Irena Vitkauskienė // Lietuvos aidas. - 1997, geg. 9, p. 4.
664
Zalieckas D.
Apaštalaujančios knygos : [paroda Plungės rajono viešojoje bibliotekoje] / D. Zalieckas // Žemaitis. - 1997, geg. 10, p. 3.
665
Židonienė, Valerija
Atverstos knygos šviesa : [paroda Ukmergės rajono viešojoje bibliotekoje] / Valerija Židonienė // Gimtoji žemė. - 1997, gruod. 24, p. 5.
666
Ob istokach litovskoj pismenosti :[paroda "Senoji Lietuvos spauda ir lituanistika" Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje]. - Rus.// Vil'njus. - 1998, no 1, p. 201-202
667
Stankjavičene, Raisa
Obraščajas' k istokam pismenosti : [paroda "Senoji Lietuvos spauda ir lituanistika" Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje] Raisa Stankjavičene. - Rus. // Ėcho Litvy. - 1998, 20 janv., p. 5.  

Į pradžiąLeidinio informacijaPaieška