Pirmosios lietuviškos knygos 450 metų sukakties minėjimo

BIBLIOGRAFIJA

Pirmoji lietuviška knyga

Į pradžiąLeidinio informacijaPaieška


1228
Šešplaukis, Alfonsas
Pirmoji kietuviška knyga naujųjų tyrinėjimų šviesoje / Alfonsas Šešplaukis ; dailininkas Gediminas Pempė. - Kaunas : Kauno Kultūros rūmų knygynas salonas, 1997 [i.e. 1998]. - 95, [1] p. - Bibliogr.: p. 91-95 (53 pavad.). - ISBN 9986-667-11-9
 
* * *
 
1229
Adamow, Boris
Der erste Druckmeister : [apie Karaliaučiaus spaustuvininką Hansą Veinreichą, išspausdinusį M. Mažvydo "Katekizmą"] / Boris Adamow. - Faks. - Vok. // Königsberger Express. - Kaliningrad, 1997, Nr. 8, p. 17.
1230
Dumpys, Hansas
Evangelikų Liuteronų Kunigo Martyno Mažvydo "Katekizmui" 450 metų Jubiliejus (1547-1997) / Hansas Dumpys // Svečias. - 1998, Nr. 1, p. 3-5.
1231
Eckert, Rainer
Das erste litauische Buch und die Reformationsbewegung : [pranešimas 8-ajame tarptautiniame baltistų kongrese, Vilnius] / Rainer Eckert. - Bibliogr. išnašose. - Vok. // Baltistica. - 1998, 5 priedas, p. 97-104.
1232
450 years for the first lithuanian book. - Angl. // The U. N. bulletin: In Lithuania. - 1997, no. 12, p. 11.
1233
Gerulaitis, Leonardas Vytautas
The first Lithuanian book in print / Leonardas Vytautas Gerulaitis. - Angl. // Lituanus. - Chicago, 1998, no. 2, p. 23-41.
1234
Jovaišas, Albinas
"Katekizmas" - pirmoji lietuviška knyga / Albinas Jovaišas // Šaltinis. - 1998, Nr. 1, p. 14-17.
1235
Juška, Albertas
Elementorius - pirmosios lietuviškos knygos dalis / Albertas Juška // Šaltinis. - 1998, Nr. 1, p. 24-27.
1236
Karaciejus, Juozas
Pirmoji knyga ir jos adresatas / Juozas Karaciejus. - Iliustr. - Santr. angl. - Bibliogr. išnašose // Darbai ir dienos. - T. 4 (1997), p. 93-98.
1237
Kavaliūnas, Jonas
Mažvydo "Katekizmas" - pirmoji lietuviška knyga / Jonas Kavaliūnas // Pasaulio lietuvis. - Lemont, 1997, Nr. 10, p. 28-30.
1238
Kavaliūnas, Jonas
Pirmoji lietuviška knyga / Jonas Kavaliūnas // Pasaulio lietuvis. - Lemont, 1997, Nr. 4, p. 30-32.
1239
Klimka, Libertas
Dar kartą apie M. Mažvydo Katekizmo datą / Libertas Klimka // Lietuvos aidas. - 1997, vas. 7, p. 15.
1240
Krause, Friedhilde
Das erste litauische Buch / Friedhilde Krause. - Vok. // Marginalien. - Wiesbaden, 1996, H. 3, p. 60-63.
1241
Lapinskas, Justinas
Lietuvių mitologinės būtybės pirmojoje lietuviškoje knygoje / Justinas Lapinskas. - Bibliogr.: 8 pavad. ir išnašose // Voruta. - 1997, vas. 1-6 (Nr. 5), p. 6.
1242
Levonaitė, Benedikta
Litauens erstes Buch / Benedikta Levonaitė. - Vok. // Baltische Rundschau. - 1997, Januar-Februar (Nr. 1), p. 1, 8.
1243
Loodus, Mihkel
Kuidas esimene leedukeelne raamat koju jöudis : [apie Martyno Mažvydo "Katekizmo" knygos egzempliorių, 1956 m. rastą Odesos mokslinėje bibliotekoje ir grąžintą] Lietuvai] / Mihkel Loodus. - Iliustr. - Est. // Sönumileht. - [Tallinn], 1997, 23. april.l
1244
Lott, Mare
Ledu raamat 450 / Mare Lott. - Est. // Sirp. - Tallinn. - 1997, 2. mai.
1245
Matulevičienė, Rasytė
Iš lietuviškos knygos istorijos / Rasytė Matulevičienė // Šalčia. - 1997, saus. 17.
1246
Palionis, Jonas
Kada išspausdintas M. Mažvydo Katekizmas? / Jonas Palionis // Lietuvos aidas. - 1997, saus. 22, p. 17.
1247
Palionis, Jonas
Kada išspausdintas M. Mažvydo Katekizmas / Jonas Palionis // Klaipėda. - 1997, kovo 16, p. 26.
1248
Pirmajai lietuviškai knygai - Martyno Mažvydo katekizmui - 450 metų : pirmoji lietuviška knyga saugoma Universitete. - Iliustr. // Universitas Vilnensis. - 1997, saus. 20 (Nr.1), p. 1.
1249
Pirmoji lietuviška knyga. - Iliustr. // Kregždutė. - 1997, saus. 8, p. 4.
1250
Piročkinas, Arnoldas
Kodėl Karaliaučiuje, o ne Vilniuje : [M. Mažvydo "Katekizmo" pirmasis leidimas] / Arnoldas Piročkinas // Donelaičio žemė. - 1997, lapkritis (Nr. 11).
1251
Rabikauskas, Paulius
Una linguasalvate dal risveglio della fede / Paulius Rabikauskas. - It. // L'Osservatore Romano. - Citte del Vaticano, 1997, 9-10 gigna, p. 3.
1252
Subačius, Giedrius
The errors of Martynas Mažvydas : [apie M. Mažvydo "Katekizmo" teksto klaidas] / Giedrius Subačius // Lituanus. - Chicago, 1998, no. 2, p. 42-47.
1253
Šilbajoris, Rimvydas
Notes on Mažvydas little book of good news / Rimvydas Šilbajoris. - Angl. // Lituanus. - Chicago, 1998, no. 1, p. 50-62.
1254
Urbonienė, Dainora
Baltų dievo Perkūno pėdsakai M.Mažvydo "Katekizme" ir Maironio kūryboje : [pranešimas, skaitytas Lietuvos maironiečių draugijos konferencijoje "Nuo M. Mažvydo iki Maironio", Vilnius] / D. Urbonienė // Sandrava. - 1997, balandis (Nr. 13), p. 3, 6.
1255
Vaigonytė E.
Bibliofiliniame leidinyje - mokslinė studija : [recenzija] / E. Vaigonytė. - Rec. kn.: Pirmoji lietuviška knyga naujųjų tyrinėjimų šviesoje / A. Šešplaukis. Kaunas, 1997 // Tarp knygų. - 1998, Nr. 6, p. 46.
1256
Vasiliauskienė, Marytė
Pirmoji lietuviška knyga : [apie prof. Domo Kauno pranešimą "Pirmoji lietuviška knyga ir jos reikšmė" Toronte, JAV] / M. Vasiliauskienė // Tėviškės žiburiai. - Mississauga, 1995, rugs. 26, p. 6-7.
1257
Zinkevičius, Zigmas
Dėl Jono Palionio replikos "Kada išspausdintas M. Mažvydo Katekizmas?" [išspausdintos "Lietuvos aide", 1997 m. sausio 22 d.] / Zigmas Zinkevičius // Lietuvos aidas. - 1997, saus. 31, p. 15.
1258
Zinkevičius, Zigmas
Kaip atsirado pirmoji lietuviška knyga? / Zigmas Zinkevičius. - Iliustr. // Dienovidis. - 1996, lapkr. 22, p. 7.
1259
Adamov, Boris
Litovskaja pismenost' rodilas' v Keningsberge / Boris Adamov. - Rus. // Graždanin. - Kaliningrad,1996, 21-27 nojabr., p. 8.
1260
Adamov, Boris
Nezamečennyj jubilej / Boris Adamov. - Rus. // Svobodnaja zona. - Kaliningrad,1997, 14 fevr., p. 7.
1261
Adamov, Boris
Pervy tipograf : [apie Karaliaučiaus spaustuvininką Hansą Veinreichą, išspausdinusį M. Mažvydo "Katekizmą"] / Boris Adamov. - Rus. // Graždanin. - Kaliningrad,1997, 10-16 ijulja, p. 4.
1262
Matuljavičene, Rasite
Iz istorii pervoj litovskoj knigi / Rasite Matuljavičene. - Rus. // Šal'čja. - 1997, 17 janv.
1263
450 let pervoj litovskoj knige - "Katechisu Martinasa Mažvidasa". - Rus. // Sugardas. - 1997, janv., 4-9, p. 3.
 

Į pradžiąLeidinio informacijaPaieška