Pirmosios lietuviškos knygos 450 metų sukakties minėjimo

BIBLIOGRAFIJA

Sukakties inicijuoti kultūros ir švietimo renginiai, vaizdo ir garso dokumentai, paveldo apsauga

Į pradžiąLeidinio informacijaPaieška


885
Lietuviškos kolekcinės monetos : [50 litų moneta, nukalta pirmosios lietuviškos knygos 450-osioms metinėms]. - [Vilnius] : Lietuvos bankas, 1997. - 1 lankstinys (6 p). : iliustr.
886
Litauische Kolleekteionsmünzen : [50 Litas Münze, wurde zu den 450 Jahrestag des ersten litauischen Buches ausgegeben]. - [Vilnius] : Lietuvos bankas, 1997. - 1 lakstinys (6 p). : iliustr. - Vok.
887
Lithuanian commemorative coins : [50 Litas coin, issued to mark the 450th anniversary of the first Lithuanian book]. - [Vilnius] : Lietuvos bankas, 1997. - 1 lankstinys (6 p.) : iliustr. - Angl.
 

* * *

888
Antanėlis, Audrius
"Viskas dėl skylučių" : [atsiliepimas į T. Jučo interviu, išspausdintą "Respublikoje", 1997, sausio 20, apie pašto ženklą, skirtą M. Mažvydo "Katekizmo" 450-osioms metinėms pažymėti] / Audrius Antanėlis. - Iliustr. // Respublika. - 1997, vas. 10, p. 3.
889
Aš ir pirmoji lietuviška knyga : (mintys iš moksleivių rašinių) // Paskutinis suolas. - 1997, vas. 10, p. 2.
890
Augulis, Alfonsas
Kyla Tilžės [Sovetsk] bažnyčia [Karaliaučiaus (Kaliningrad) kraštas] / Alfonsas Augulis. - Iliustr. // Donelaičio žemė. - 1998, sausis-vasaris (Nr. 1/2).
891
Aukštaitis, Julius
Üžuolai M. Mažvydui atminti : Lietuvai pagražinti draugijos veikla / Julius Aukštaitis. - Iliustr. // Žaliasis pasaulis. - 1997, geg. 15-31 (Nr. 10), p. 4.
892
Ažaneckienė, Danguolė
Lėlių teatrų šventė [Plungėje, skirta lietuviškos knygos jubiliejui] / D. Ažaneckienė. - Iliustr. // Žemaitis. - 1997, kovo 1.
893
Balčėnienė, Daiva
Kalbėkite širdimi : [meninio skaitymo šventė Elektrėnuose] / Daiva Balčėnienė // Elektrėnų žinios. - 1997, balandis, p. 4.
894
Bernatavičiūtė A.
Lietuvių kalbos savaitei praėjus : [šventė Šalčininkų 1-ojoje vidurinėje mokykloje] / A. Bernatavičiūtė // Šalčia. - 1997, geg. 9.
895
Berželionis, Algirdas
Teošia M. Mažvydo šilelis [Varėnos rajonas] / Algirdas Berželionis // Mūsų girios. - 1996, Nr. 6, p. 15.
896
Budreckienė, Nijolė
Pirmosios lietuviškos knygos jubiliejui : [Pamario krašto spaudos darbuotojai O.Sekunna ir F.Bajoraitis] / N. Budreckienė // Šilokarčema. - 1996, lapkr. 29.
897
Bulgakovienė, Giedrė
M. Mažvydo metais privalu būtų... : [pokalbis su Alytaus miesto viešosios bibliotekos direktore G. Bulgakoviene] / kalbėjosi Gediminas Vaitekūnas. - Iliustr. // Mokslas ir gyvenimas. - 1997, Nr. 3, p. 8-9.
898
Butkevičienė, Birutė
"Aš be galo myliu savo darbą" : [pokalbis su Vilniaus universiteto bibliotekos direktore B. Butkevičiene minint M. Mažvydo "Katekizmo" 450-ųjų metinių sukaktį / užrašė] Zita Paulauskaitė. - Iliustr. // Žemaičių saulutė. - 1997, birž. 20, p. 2, 4.
899
Dailės pleneras "Atmintis" : [3-ioji lietuvių kultūros šventė Karaliaučiaus (Kaliningrad) krašte] // Naujasis varpas. - 1998, sausis-vasaris (Nr. 1), p. 7.
900
Damanskytė, Audronė
Vaikų kūrybingumo puoselėtojas : [Telšių rajono viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus parengta dailės darbų paroda] / Audronė Damanskytė // Kalvotoji Žemaitija. - 1997, gruod. 9, p. 2.
901
Daugaitė, Jolita
Tradicinis literatų vakaras vyko Utenos aukštesniojoje žemės ūkio ir maisto pramonės mokykloje / Jolita Daugaitė // Utenis. - 1997, vas. 4, p. 7.
902
Džiugas, Rimantas
Klausėsi įspūdžių, aptarė planus, skaniai pasijuokė : [bibliotekininkų seminaras Radviliškio rajono viešojoje bibliotekoje] / Rimantas Džiugas // Mūsų kraštas. - 1996, rugs. 7, p. 3.
903
Fedaravičius, Kostas
Pirmasis puslapis perskaitytas : [mokslo, kultūros ir literatūros dienos Jonavoje] / Kostas Fedaravičius // Ūkininkas. - 1997, Nr. 11, p. 9.
904
Gintarė Jautakaitė ir Vašingtono lietuviai - Klaipėdai : [kompozitorės ir dainininkės labdaros koncertas, rinkęs lėšas pirmosios lietuviškos knygos M. Mažvydo paminklo statybai] // Klaipėda. - 1996, spal. 30, p. 3.
905
Gintarė Jautakaitė ir Vašingtono lietuviai - Klaipėdai : [labdaros koncertas Vašingtone] // Dirva. - Cleveland, 1996, lapkr. 5, p. 10.
906
Gintarės Jautakaitės koncerto [Vašingtone] pajamos - Mažvydo paminklo [Klaipėdoje] statybai // Donelaičio žemė. - 1996, lapkritis (Nr. 11).
907
Gutovskis, Fryderis
Renginiai M. Mažvydo jubiliejui : [pokalbis su vargoninku F. Gutovskiu apie 3-iąjį tarptautinį ekumeninės muzikos ir chorų vadovų seminarą, Nida] / užrašė] Alma Vainutienė // Klaipėda. - 1996, spal. 16, p. 14.
908
Ignatavičius, Tadas
Savivaldybės aikštei [Vilniuje] siūlomas Martyno Mažvydo vardas / Tadas Ignatavičius // Lietuvos rytas. - 1998, geg. 28, priedas "Sostinė", p. 5.
909
Januševičius, Benediktas
Baltijos šalių knygos Leipcige : [tarptautinė knygų mugė, Vokietija] / Benediktas Januševičius // Literatūra ir menas. - 1996, gruod. 21, p. 5.
910
Januševičius, Benediktas
Lietuviškos knygos Leipcige : [apie ekspoziciją pirmosios lietuviškos knygos sukakčiai tarptautinėje knygų mugėje, Vokietija] / Benediktas Januševičius // Literatūra ir menas. - 1997, kovo 29, p. 16.
911
Januševičius, Benediktas
Literatūrinė žiema: moderato... o gal fortissimo? : [literatūrinis renginys "Trys Karaliai", Panevėžys] / Benediktas Januševičius. - Iliustr. // Literatūra ir menas. - 1997, vas. 8, p. 2.
912
Jaškūnienė, Eglė
Autorinė knyga - kas tai? : [1-oji tarptautinė dailininkų knygos trienalė, Vilnius] / Eglė Jaškūnienė // 7 meno dienos. - 1997, lapkr. 14, p. 9.
913
Jauniškis, Balys
Konkursas baigėsi : [moksleivių piešinių konkursas] / Balys Jauniškis. - Iliustr. // Moksleivis. - 1997, Nr. 3/4, p. 4-5.
914
Jonušaitė, Neringa
Reformatų draugija atsigręžė į praeitį : [Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugijos 2-asis suvažiavimas Mokytojų namuose Vilniuje]] / Neringa Jonušaitė. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - 1996, geg. 13, p. 3.
915
Jučys, Teodoras
"Viskas dėl skylučių" : [pokalbis su "Lietuvos pašto" komerciniu direktoriumi T. Jučiu apie pašto ženklą / užrašė] Audrius Antanėlis. - Iliustr. // Respublika. - 1997, saus. 20, p. 3.
916
Kaliningradas tyli : [Lietuvos kultūros ministerijos kreipimasis į Kaliningrado srities administraciją dėl tekstų memorialinėms lentoms, skirtoms Pirmajai lietuviškai knygai Karaliaučiuje ir Ragainėje (Neman) įamžinimui] // Donelaičio žemė. - 1997, balandis (Nr. 4).
917
Kastravickienė, Renata
Štai knygos! : Varėnos viešojoje bibliotekoje vyko leidyklos "Baltos lankos" pristatymas, skirtas Pirmosios lietuviškos knygos 450 metų jubiliejui / Renata Kastravickienė // Merkio kraštas. - 1997, birž. 14.
918
Kaunas, Domas
Lietuviškos knygos metai: tikrovė ir vizijos / Domas Kaunas // Tarp knygų. - 1996, Nr. 12, p. 1-2.
919
Kaunas, Domas
Vilniuje nėra nei Martyno Mažvydo gatvės, nei aikštės / Domas Kaunas // Lietuvos rytas. - 1996, geg. 2, p. 51.
920
Knygų ir spaudos mugė Vilniuje. - Iliustr. // Knygnešys. - 1996, Nr. 5, p. 2.
921
Koncerto Vašingtone pajamos - Martyno Mažvydo paminklui [Klaipėdoje : Gintarės Jautakaitės koncertas] // Lietuvos rytas. - 1996, spal. 30, p. 3.
922
Kurtinaitienė, Janina
Žemė-žmogus-knyga : [respublikinė šventė "Gyvenimo knygą skaityk laps į lapą", skirta M. Mažvydui ir V. Kudirkai, Jonava] / Janina Kurtinaitienė // Santaka. - 1997, rugs. 27, p. 5.
923
Labdaros koncertas Vašingtone - Mažvydo paminklo statybai [Klaipėdoje : kompozitorės ir dainininkės Gintarės Jautakaitės koncertas] // Kauno diena. - 1996, spal. 30, p. 25.
924
Laiku neišleistas M. Mažvydo "Katekizmo" jubiliejui skirtas pašto ženklas // Lietuvos aidas. - 1997, saus. 9, p. 15.
925
Lauraitis, Antanas
Miesto gimtadienis pražydus kaštonams : [pašto vokų ir medalių parodos, skirtos pirmosios lietuviškos knygos jubiliejui, atidarymas Šilutės rajono F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje] / Antanas Lauraitis // Klaipėda. - 1997, birž. 4
926
Liniauskas, Jonas
M. Mažvydo giraitė : [pasodinta giraitė tarp Zervynų ir Pauosupio kaimų, Varėnos rajonas] / Jonas Liniauskas. - Iliustr. // Literatūra ir menas. - 1996, geg. 4, p. 15.
927
M. Mažvydo jubiliejiniams metams : [3-iasis tarptautinis ekumeninės muzikos ir chorų vadovų seminaras Nidoje] // Klaipėda. - 1996, rugs. 25, p. 9.
928
Masikonis, Vytautas
Eilėraščiai skambėjo iki pirmųjų gaidžių : M. Mažvydui ir V. Kudirkai atminti / Vytautas Masikonis // Valstiečių laikraštis. - 1997, rugs. 27, p. 8.
929
Meilus, Algirdas
Svečiuose - "Baltos lankos" : [leidyklos pristatymas Molėtuose] / Algirdas Meilus // Vilnis. - 1997, bal. 11.
930
Metai po knygos ženklu. Lietuvos bibliotekininkų draugijos kreipimasis  į profesijos bičiulius, mokytojus, rašytojus, leidėjus, skaitančią visuomenę, Seimą ir Vyriausybę : [dėl M. Mažvydo pirmosios lietuviškos knygos 450 m. jubiliejaus programos vykdymo] // Tarp knygų. - 1997, Nr. 1, p. 1.
931
Metai su knygos ženklu : Lietuvos bibliotekininkų draugijos kreipimasis į kolegas, mokytojus, rašytojus, leidėjus, skaitytojus, Seimą ir Vyriausybę : [dėl M. Mažvydo pirmosios lietuviškos knygos 450 m. jubiliejaus programos vykdymo] // Literatūra ir menas. - 1996, gruod. 21, p. 15.
932
Mezginaitė, Elena
Viena diena Panevėžyje: nuo M. Mažvydo iki H. Kunčiaus : [respublikinė literatūros šventė] / Elena Mezginaitė // Lietuvos rytas. - 1997, vas. 11, p. 50.
933
Milišauskas, Vytautas
Žaliuoja M. Mažvydo giraitės / Vytautas Milišauskas. - Iliustr. // Mūsų girios. - 1997, Nr. 6, p. 16-17.
934
Mokykla pagerbė knygnešius : [popietė Knygnešio dienai ir Lietuviškos knygos metams]. - Iliustr. // Plungė. - 1997, kovo 25, p. 3.
935
Nagulevičienė, Irena
Paskutinis lapas nukrito : [šventė, skirta A. Kulviečiui ir M. Mažvydui Jonavoje] / Irena Nagulevičienė. - Iliustr. // Naujienos. - 1996, lapkr. 5, p. 5.
936
Palubinskas, Vladas
Lithuania-On-Line naujienos : 450 metų lietuviškam raštui / Vladas Palubinskas // Naujoji komunikacija. - 1997, gruod. 13 (Nr. 17), p. 5.
937
Panevėžio respublikinės literatūros šventės "Trys karaliai", skirtos M. Mažvydo pirmosios lietuviškos knygos 450-osioms metinėms, programa // Literatūra ir menas. - 1997, saus. 25, p. 15.
938
Paroda bažnyčioje, kur kunigavo Martynas Mažvydas : ["Atminties" pleneras Ragainėje (Neman), Karaliaučiaus (Kaliningrad) kraštas] // Lietuvos aidas. - 1997, spal.14, p. 4.
939
Pašto ženklai pirmosios knygos sukakčiai // Tėviškės žinios. - 1997, saus. 4, p. 2.
940
Pilienė A.
Metai su knygos ženklu : [Trakų rajono bibliotekų būklė] / A. Pilienė // Galvė. - 1997, saus. 24.
941
Pirmoji knyga pagerbta sidabro moneta. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - 1997, saus. 3, p. 6.
942
Poderytė, Dalia
Naujoje mokykloje galės mokytis ir neįgalieji : [Martyno Mažvydo mokyklos atidarymas Vilniuje, Pilaitės mikrorajone] / Dalia Poderytė. - Iliustr. // Vakarinės naujienos. - 1998, rugs. 1, p. 2.
943
Pradėti Ragainės [Neman] bažnyčios liekanų tyrimai [Karaliaučiaus (Kaliningrad) kraštas] // Donelaičio žemė. - 1998, liepa-rugpjūtis (Nr. 7/8).
944
Priminti Mažosios Lietuvos nuopelnai Lietuvos kultūrai : [Tautos namų santaros ir bendrijos "Mažoji Lietuva" sveikinimas M. Mažvydo "Katekizmo" 450-ųjų metinių proga] // Donelaičio žemė. - 1997, sausis-vasaris (Nr. 1/2).
945
Repšys, Valentinas
Svėdasuose kvepia poezija : [poezijos mylėtojų šventė, Anykščių rajonas] / Valentinas Repšys // Anykšta. - 1997, kovo 1, p. 6.
946
Rimdžius, Juozas
M. Mažvydo paminklas pagyvintų oficialią aikštės aplinką : [atsiliepimas į T. Ignatavičiaus straipsnį "Savivaldybės aikštei (Vilnius) siūlomas Martyno Mažvydo vardas", išspausdintą "Lietuvos ryte", 1998, gegužės 28] / Juozas Rimdžius // Lietuvos rytas. - 1998, birž. 11, priedas "Sostinė", p. 4.
947
Rinkis sąsiuvinį lietuvišką : [UAB "Ženklas" išleisti bloknotai, skirti M. Mažvydo "Katekizmo" 450-osioms metinėms]. - Iliustr. // Vakarinės naujienos. - 1996, lapkr. 28, p. 8.
948
Sereičikaitė, Marija
Šilas Zervynose pavadintas M. Mažvydo vardu [Varėnos rajonas] / Marija Sereičikaitė // Lietuvos rytas. - 1996, geg. 23, p. 17.
949
Skačkauskas, Žilvinas
Į filatelistų rankas ženklas su klaida, be abejo, pateks : [pašto ženklas, skirtas M. Mažvydo "Katekizmo" sukakčiai] / Žilvinas Skačkauskas. - Iliustr. // Šiaulių naujienos. - 1997, saus. 25, p. 10.
950
Sriubas, Balys
Prie 1997-ųjų slenksčio ; Prabilęs gimtąja kalba : [M. Mažvydo "Katekizmas" filatelijoje] / Balys Sriubas. - Iliustr. // Lietuvos aidas. - 1996, gruod. 20, 27.
951
Sriubas, Balys
Vytautas Didysis ir Pirmoji knyga : [M. Mažvydas filatelijoje] / Balys Sriubas // Lietuvos aidas. - 1997, saus. 24, p. 22.
952
Stulgienė V.
Ar būsime Šilutės patriotai? : [dėl pirmosios lietuviškos mokyklos pavadinimo Martyno Mažvydo vardu] / V. Stulgienė // Klaipėda. - 1998, saus. 28, p. 27.
953
Teks palaukti : [pašto ženklai, skirti M. Mažvydo "Katekizmo" 450-osioms metinėms] // Tėviškės žinios. - 1997, saus. 9, p. 5.
954
Vaitkus, Kęstutis
Jubiliejinių metų knygos / Kęstutis Vaitkus // Žemaičių saulutė. - 1998, saus. 2, p. 4.
955
Vaitonis, Andrius
Šventė Panevėžyje : [respublikinė literatūros šventė "Trys karaliai"] / Andrius Vaitonis. - Iliustr. // Respublika. - 1997, vas. 5, p. 23.
956
"Vakar Alytaus miesto "Dzūkijos" vidurinėje mokykloje prasidėjo Lietuvių kalbos savaitė" // Respublika. - 1997, vas. 6
957
Valantienė, Genovaitė
Kalbos savaitė "Gabijoje" : [šventė, skirta pirmosios lietuviškos knygos 450-mečiui ir Lietuvos mokyklos 600-mečiui, Mažeikiai] / Genovaitė Valantienė // Santarvė. - 1997, geg. 3, p. 3.
958
Viešosios bibliotekos salėje moksleivių kūrybinių darbų skaitymai [skirti pirmosios lietuviškos knygos metinėms] // Vakarinė Palanga. - 1997, spal. 8, p. 11.
959
Vilkys, Aloyzas
Apžvelgėm spaudos ir knygos raidą : [knygos dienos Akmenės rajono viešojoje bibliotekoje] / Aloyzas Vilkys. - Iliustr. // Vienybė. - 1997, geg. 21.
960
Žilevičius, Rimantas
"Tautos gyvastis - knyga" : [respublikinė literatūros šventė "Trys karaliai", Panevėžys] / Rimantas Žilevičius // Sekundė. - 1997, vas. 6, p. 3.
961
Žukas, Saulius
Martyno Mažvydo "Katekizmas ir kiti raštai" : ["Baltų lankų" leidyklos serijos "Bibliotheca Baltica" pristatymas] / užrašė Vladas Braziūnas. - Iliustr. // Literatūra ir menas. - 1994, bal. 30, p. 15.

Į pradžiąLeidinio informacijaPaieška