Pirmosios lietuviškos knygos 450 metų sukakties minėjimo

BIBLIOGRAFIJA

Sukakties minėjimai lietuvių išeivių bendruomenėse

Į pradžiąLeidinio informacijaPaieška


412
Martyno Mažvydo "Katekizmas" (1547) - pirmoji lietuviška knyga : sukakties minėjimas Jungtinėse Amerikos valstijose = Martinus Mosvidius "Catechismus (1547) - the first Lithuanian book : commemoration of the anniversary in the United States of America, 1997 / [teksto autorė Silvija Vėlavičienė ; dailininkė Eglė Valiūtė]. - [Vilnius] : Lietuvos nac. M. Mažvydo b-ka, 1997. - 1 lankstinys (6) p. : iliustr. - Tekstas lygiagr. liet., angl.

* * *

413
Alantienė, Irena
Šviesus kultūrinis žiburys suspindėjo Detroito židiny [JAV] / Irena Alantienė // Draugas. - Chicago, 1997, lapkr. 20, p. 2.
414
Aleksėjūnienė, Aldona
Nemano mokykloje paminėtas M. Mažvydas [Ragainė, Karaliaučiaus (Kaliningrad) kraštas]  / Aldona Aleksėjūnienė // Lietuvos rytas. - 1997, birž. 18, p. 35.
415
Avižonienė, Liuda
Rengia M. Mažvydo katekizmo paminėjimą / Liuda Avižonienė // Draugas. - Chicago, 1997, spal. 7, p. 6.
416
Balašaitienė, Aurelija Marija
Martynas Mažvydas šiapus Atlanto : [minėjimas Klivlende, JAV] / Aurelija M. Balašaitienė // Tėviškės žiburiai. - Mississauga, 1998, saus. 2, p. 4-5.
417
Balašaitienė, Aurelija Marija
Martynas Mažvydas Amerikos žemyne : [minėjimas Klivlende, JAV] / Aurelija M. Balašaitienė // Darbininkas. - Brooklyn, 1997, lapkr. 15.
418
Bendikas, Valteris
Pirmosios lietuviškos knygos sukakties minėjimai Čikagoje [JAV] / Valteris Bendikas. - Iliustr. // Šaltinis. - 1998, Nr. 1, p. 52-61.
419
Bendikas, Valteris
Tėviškės parapija prisiminė Martyną Mažvydą [Čikaga, JAV] / Valteris Bendikas // Draugas. - Chicago, 1997, lapkr. 18, p. 6.
420
Daujotaitė-Leonova, Rūta
Karaliaučiaus lietuvių sielos šventė : [minėjimas, Kaliningrad] / Rūta Daujotaitė-Leonova. - Iliustr. // Donelaičio žemė. - 1998, sausis-vasaris (Nr. 1/2).
421
Gečienė, Teresė
Minėsime Mažvydą : [numatomi renginiai Filadelfijoje, JAV] / Teresė Gečienė // Draugas. - Chicago, 1997, spal. 31, p. 4.
422
Gečienė, Teresė
Pirmosios lietuviškos knygos minėjimai Filadelfijoje [JAV] / Teresė Gečienė // Dirva. - Cleveland, 1997, spal. 28, p. 6-7.
423
Gečienė, Teresė
Pirmosios lietuviškos knygos sukaktis Philadephijoje [JAV] / Teresė Gečienė // Šaltinis. - 1998, Nr. 1, p. 73-74.
424
Gečys, Algimantas
Philadelphijoje paminėta pirmosios lietuviškos knygos sukaktis [JAV] / Algimantas S. Gečys // Darbininkas. - Brooklyn, 1997, gruod. 19, p. 2.
425
Gečys, Algimantas
Philadelphijoje paminėta pirmosios lietuviškos knygos sukaktis / Algimantas Gečys // Pasaulio lietuvis. - Lemont, 1998, Nr. 4, p. 23-25.
426
Gustaitis, Algirdas
Kalifornijoje švęsta Martyno Mažvydo "Katekizmo" sukaktis [JAV] / Algirdas Gustaitis. - Iliustr. // Draugas. Priedas: Mokslas, menas, literatūra. - Chicago, 1997, lapkr. 15.
427
The year of the book the Catechism of Martynas Mažvydas. - Angl. // Bridges. - Arlington, 1997, no. 1, p. 23-22.
428
Iškilmingi Mažvydo "Katekizmo" minėjimo renginiai [Čikaga, JAV] // XXI amžius. - 1997, lapkr. 19, p. 9.
429
Jasaitis, Jonas
Martynas Mažvydas keliauja per pasaulį : neseniai jis lankėsi Cleveland, OH ir Los Angeles [JAV] / Jonas Jasaitis, Algirdas Gustaitis. - Iliustr. // Dirva. - Cleveland, 1997, lapkr. 25, p. 1, 10.
430
Jau įrengta Martyno Mažvydo biblioteka Tilžėje [Sovetsk, Karaliaučiaus (Kaliningrad) kraštas] // Donelaičio žemė. - 1998, birželis (Nr. 6).
431
JAV lietuviai minėjo pirmosios lietuviškos knygos sukaktį // Lietuvos rytas. - 1997, spal. 22, p. 3.
432
Jockus, Arvydas
Arvydas Jockus. Mažvydo metai Amerikoje / Arvydas Jockus. - Iliustr. // Lietuvos aidas. - 1997, gruod. 31, p. 15.
433
Jockus, Arvydas
Mažvydo metai Amerikoje / Arvydas Jockus // Donelaičio žemė. - 1998, sausis-vasaris (Nr. 1/2).
434
Joneliūnas, Vituolis
Trečioji Karaliaučiaus krašto lietuvių šventė Ragainėje [Neman, Kaliningrado sritis] / Vituolis Joneliūnas. - Iliustr. // Lietuvos aidas. - 1997, liep. 3, p. 13.
435
Jurkus, Paulius
Pirmosios lietuviškos knygos šventė [Niujorke] / Paulius Jurkus. - Iliustr. // Darbininkas. - Brooklyn, 1997, lapkr. 14, p. 7-8.
436
Jurskytė, Snieguolė
Pagerbta pirmoji lietuviška knyga [Filadelfijoje, JAV] / Snieguolė Jurskytė // Draugas. - Chicago, 1997, gruod. 2.
437
Kairys, Alfonsas
M. Mažvydas Užatlantėje / Alfonsas Kairys // Klaipėda. - 1998, geg. 2, p. 10.
438
Kairys, Alfonsas
M. Mažvydas Užatlantėje / Alfonsas Kairys // Vienybė. - 1998, bal. 28.
439
Kairys, Alfonsas
M. Mažvydas Užatlantėje / Alfonsas Kairys. - Iliustr. // Apžvalga. - 1998, kovo 27 - bal. 2 (Nr. 12), p. 10.
440
Kaltenis, Vytautas
Ekspedicija Martyno Mažvydo Ragainėje [Neman, Kaliningrado sritis] / Vytautas Kaltenis. - Iliustr. // Diena. - 1996, rugpj. 16, p. 9.
441
Kaltenis, Vytautas
Pirmosios lietuviškos knygos 450 metų sukakties minėjimas Karaliaučiaus krašte : [ekumeninės pamaldos Ragainės (Neman) bažnyčioje, vietos gyventojų ir svečių iš Lietuvos susitikimas, mokslinė konferencija Karaliaučiuje (Kaliningrad)] / Vytautas Kaltenis. - Iliustr. // Lietuvos aidas. - 1997, liep. 22, p. 4.
442
"Katekizmas", Punsko lietuviškoje Kovo 11-osios gimnazijoje..." : [minėjimas Lenkijoje] // Respublika. - 1997, kovo 18, p. 17.
443
Kaunas, Domas
Ačiū tautiečiams : [minėjimas Toronte, Kanada] / Domas Kaunas, Silvija Vėlavičienė // Tėviškės žiburiai. - Mississauga, 1997, gruod. 9, p. 7.
444
Kaunas, Domas
Lietuviškos knygos bičiuliams / Domas Kaunas // Draugas. - Chicago, 1998, saus. 6, p. 5.
445
Kaunas, Domas
Mus suvedė Mažvydas : [pokalbis su prof. D. Kaunu apie jubiliejinius renginius JAV ir Kanadoje] / parengė Gediminas Zemlickas. - Iliustr. // Mokslo Lietuva. - 1998, geg. 21, p. 6-7.
446
Kitapus Nemuno - dar daug klaustukų : [3-ioji Karaliaučiaus krašto lietuvių šventė Ragainėje (Neman, Kaliningrado sritis). Dalyvavo Seimo pirmininkas V. Landsbergis] // Lietuvos rytas. - 1997, birž. 30, p. 2.
447
Kitkauskas, Napaleonas
Kaip Ragainė [Neman, Karaliaučiaus (Kaliningrad) kraštas] švęs lietuviškos knygos 450 metų jubiliejų / Napaleonas Kitkauskas. - Iliustr. // Donelaičio žemė. - 1994, gruodis (Nr. 12).
448
Kriaučiūnas, Juozas
Mažvydo ir jo "Katekizmo" minėjimas [Putname, JAV] / Juozas Kriaučiūnas // Draugas. - Chicago, 1997, gruod. 18, p. 2.
449
Kubilienė, Irena
Pirmosios lietuviškos knygos šviesa : [minėjimas Ragainėje (Neman), Karaliaučiaus (Kaliningrad) kraštas] / Irena Kubilienė. - Iliustr. // Donelaičio žemė. - 1997, liepa-rugpjūtis (Nr. 7/8).
450
Kunčinas, Jurgis
Mažvydo keliais : [renginiai Karaliaučiaus (Kaliningrad) krašte] / Jurgis Kunčinas // Metai. - 1997, Nr. 10, p. 154-155.
451
Landsbergis, Vytautas
Amerikos lietuvių bendruomenei: sveikinimas pirmosios lietuviškos knygos 450-ųjų metinių proga / Vytautas Landsbergis // Draugas. Priedas: Mokslas, menas, literatūra. - Chicago, 1997, lapkr. 8.
452
Lauraitis, Antanas
Lyg į didžiausią šventę : [Šilutės rajono F. Bajoraičio viešosios bibliotekos ir H. Zudermano klubo surengtas minėjimas Ragainėje, Karaliaučiaus kraštas (Neman, Kaliningrado sritis] / Antanas Lauraitis // Klaipėda. - 1997, birž. 11.
453
Mareckaitė, Gražina
Amerikos ąžuolai : [renginiai JAV] / Gražina Mareckaitė // Dienovidis. - 1998, saus. 2-8 (Nr. 1) - 16-22 (Nr. 3).
454
Mareckaitė, Gražina
Martyno Mažvydo minėjimas Čikagoje : [Newberry bibliotekoje ir Balzeko lietuvių kultūros muziejuje, JAV] / Gražina Mareckaitė. - Iliustr. // Draugas. Priedas: Mokslas, menas, literatūra. - Chicago, 1997, lapkr. 8.
455
Mareckaitė, Gražina
Mažvydas Čikagoje : [sukakties minėjimo renginiai, JAV] / Gražina Mareckaitė // Dienovidis. - 1997, lapkr. 7-13 (Nr. 41), p. 18.
456
Martinaitytė-Nelson, Nijolė
Nijolės MARTINAITYTĖS žodis, pradedant Mažvydo dienas Čikagoje1997 m. spalio 25 d. [JAV] // Draugas. Priedas: Mokslas, menas, literatūra. - Chicago, 1997, lapkr. 8.
457
Martinaitytė-Nelson, Nijolė
Celebration of the 450 th anniversary of the first Lithuanian book in print : [minėjimas S. Balzeko lietuvių kultūros muziejuje, Čikaga, JAV] / Nijolė Martinaitytė-Nelson. - Angl. // Lithuanian museum review. - Chicago, 1997, iss. 171, p. 2.
458
Martyno Mažvydo "Katekizmo" 450 m. sukakties paminėjimas [Los Andželas, JAV] // Tėviškės žiburiai. - Mississauga, 1997, gruod. 9, p. 4.
459
Martyno Mažvydo "Katekizmo" 450 metų minėjimas // Draugas. - Chicago, 1997, spal. 28, p. 6.
460
Martyno Mažvydo Katekizmo 450 metų minėjimas [Los Andželas, JAV] // Klaipėda. - 1997, spal. 31, p. 11.
461
Martyno Mažvydo "Katekizmo" sukaktis Kalifornijoje [JAV]. - Iliustr. // Šaltinis. - 1998, Nr. 1, p. 63-65.
462
Masaitis, Feliksas
Paminėta lietuviškos knygos sukaktis : [minėjimas Amerikos lietuvių tautos sąjungos Los Andželo skyriuje]. / Feliksas Masaitis // Dirva. - Cleveland, 1997, rugpj. 19, p. 4.
463
Mažvydiana // Tėviškės žiburiai. - Mississauga, 1997, spalio 21, p. 6.
464
Mažvydo Katekizmo 450 metų Sukakties minėjimas [Prisikėlimo šventovėje Toronte, Kanada] // Išganytojo parapijos balsas. - Torontas, 1997, lapkr. 16 (Nr. 3), p. 3.
465
Mažvydo "Katekizmo" sukakties minėjimai JAV / Mažvydo "Katekizmo" minėjimo JAV komitetas. - Iliustr. // Draugas. Priedas: Mokslas, menas, literatūra. - Chicago, 1997, , bal. 19
466
Mažvydo sukaktis Philadelphijoje [JAV] // Draugas. Priedas : Mokslas, menas, literatūra. - Chicago, 1998, saus. 10.
467
Miklas, Kęstutis K.
Martyno Mažvydo katekizmo 450 metų sukaktis New York / Kęstutis K. Miklas. - Iliustr. // Draugas. - Chicago, 1997, geguž., p. 7.
468
Miklas, Kęstutis K.
Pirmosios lietuviškos knygos minėjimas Niujorke / Kęstutis K. Miklas // Dirva. - Cleveland, 1997, spal. 28, p. 6.
469
Milkovaitis, Karolis
Pirmasis lietuviško spausdinto žodžio apaštalas : [paskaita Amerikos lietuvių tautos sąjungos rengtame minėjime, Los Andželas] / Karolis Milkovaitis. - Iliustr. // Draugas. - Chicago, 1997, rugpj. 19-23.
470
Morkevičienė B.
Kur vaikščiojo M. Mažvydas : [išvyka į Ragainę (Neman), Karaliaučiaus (Kaliningrad) kraštas] / B. Morkevičienė // Pamarys. - 1997, birž. 18.
471
Narkeliūnaitė, Salomėja
Pirmosios lietuviškos knygos 450-metis : [minėjimas Niujorke] / Salomėja Narkeliūnaitė // Tėvynė. - New York, 1997, Nr. 2, p. 1, 11.
472
Palys, Petras
"Lietuvos istorijoje nedaug tokių datų" : [minėjimas Brukline, JAV] / P. Palys. - Iliustr. // Draugas. - Chicago, 1997, spal. 31, p. 4.
473
Paminėtas pirmosios lietuviškos knygos jubiliejus [Karaliaučiuje (Kaliningrad)] // Lietuvos žinios. - 1997, gruod. 9, p. 2.
474
Pirmoji knyga Karaliaučiaus [Kaliningrad] krašte : [minėjimas] // Tėviškės žinios. - 1997, birž. 5, p. 5.
475
Pirmosios lietuviškos knygos 450 metų sukakties minėjimas Karaliaučiaus krašte // Lietuvos aidas. - 1997, liep. 22, p. 4.
476
Pirmosios lietuviškos knygos minėjimas Kanadoje [Toronte, Kanada] // Tėviškės žiburiai. - Mississauga, 1997, spal. 21, p. 10.
477
Pirmosios lietuviškos knygos 450 metų sukaktis Karaliaučiuje [Kaliningrad] bus minima spalio pradžioje // Donelaičio žemė. - 1997, birželis (Nr. 6).
478
Pirmosios lietuviškos knygos jubiliejui artėjant : [dėl minėjimo Karaliaučiaus (Kaliningrad) krašte] // Donelaičio žemė. - 1996, liepa-rugpjūtis (Nr. 7/8).
479
Pirmosios lietuviškos knygos - M. Mažvydo Katekizmo 450-mečiui - skirta trečioji Karaliaučiaus krašto lietuvių kultūros šventė  : [kvietimas ir programa] // Naujasis varpas. - 1997, birželis, p. 1.
480
Pirmosios lietuviškos knygos Martyno Mažvydo katekizmo 450 metų sukakties šventė..." [Toronte, Kanada] // Tėviškės žiburiai. - Mississauga, 1997, lapkr. 11, p. 10.
481
Pirmosios lietuviškos knygos minėjimas Clevelande..." [JAV] // Dirva. - Cleveland, 1997, lapkr. 11, p. 11.
482
Pirmosios lietuviškos knygos minėjimas [Detroite, JAV] // Draugas. - Chicago, 1997, lapkr. 13, p. 2.
483
Pirmosios lietuviškos knygos sukakties minėjimas Martyno Mažvydo gimtinėje[Karaliaučiaus (Kaliningrad) krašte] // Lietuvos aidas. - 1997, birž. 6, p. 4, 13.
484
Ragainės lietuviai jau giedojo Mažvydo giesmes; Ragainės (Nemano) lietuvių kultūros draugija šį pavasarį jau ne kartą organizavo bažnyčios, kuri mena Martyną Mažvydą, patalpų remonto talkas; Ragainės (Nemanas) lietuviškų pradinių klasių moksleiviai pradžiugino lietuvių širdis [Karaliaučiaus (Kaliningrad) kraštas]. - Iliustr. // Naujasis varpas. - 1997, birželis, p. 3.
485
Senkevičius, Česlovas
Lietuviškosios raštijos pradininkai : pirmosios lietuviškos knygos - Mažvydo katekizmo 450 metų sukakties renginiai Toronte [Kanada] / Ž. Senkevičius // Tėviškės žiburiai. - Mississauga, 1997, gruod. 16, p. 7.
486
Senkevičius, Česlovas
Lietuviškos raštijos pradininkai : pirmosios lietuviškos knygos - Mažvydo katekizmo 450 metų sukakties renginiai Toronte [Kanada] / Č. Senkevičius. - Iliustr. // Šaltinis. - 1998, Nr. 1, p. 69-71.
487
Simonavičiūtė, Alma
M. Mažvydo "Katekizmo" 450 metų sukaktį paminėjo JAV lietuvių bendruomenė / Alma Simonavičiūtė // Klaipėda. - 1998, saus. 17, p. 7.
488
Stubra, Albinas
Paminėjimas Martyno Mažvydo bažnyčioje Ragainėje [Neman, Karaliaučiaus (Kaliningrad) kraštas] / Albinas Stubra // Klaipėda. - 1997, saus. 8, p. 12.
489
Stubra, Albinas
Ragainėje [Neman] paminėtas Pirmosios lietuviškos knygos jubiliejus [Karaliaučiaus (Kaliningrad) kraštas] / Albinas Stubra. - Iliustr. // Klaipėda. - 1997, liep. 21, p. 3.
490
Šaltis, Eugenijus
Vaikai nori kalbėti lietuviškai : [Tilžės (Sovetsk) sekmadieninėje lietuviškoje mokykloje, Karaliaučiaus (Kaliningrad) kraštas] / Eugenijus Šaltis // Tauragiškių balsas. - 1997, saus. 25, p. 2.
491
Šamborskienė D.
Šauni buvo II-ji lietuvių kultūros šventė Karaliaučiuje [Kaliningrad] / D. Šamborskienė // Naujasis varpas. - 1998, birželis, p. 1.
492
Šamborskis, Sigitas
Pirmosios lietuviškos knygos jubiliejaus paminėjimas Karaliaučiaus krašte - tikra sielos šventė : [minėjimas Ragainėje (Neman) ir Karaliaučiuje (Kaliningrad)] / Sigitas Šamborskis. - Iliustr. // XXI amžius. - 1997, rugpj. 13, p. 8.
493
Šarterienė, Aldona
"Katekizmo prasti žodžiai" 1547-1997 minėjimai Hagene [Vokietija] / Aldona Šarterienė, Pranas Mirbachas // Vokietijos LB valdybos informacijos. - Lampertheim, 1997, Nr. 3, p. 5.
494
Šiaurys Vyt.
Paminėtos pirmoji ir vėliausioji knygos : [M. Mažvydo "Katekizmo" 450-mečio minėjimas ir Elenos Jonaitienės knygos "Elena's journey" pristatymas, Sidnėjus, Australija] / Vyt. Šiaurys // Mūsų pastogė. - Bankstown, 1997, rugs. 15, p. 3.
495
Šilas, Vytautas
450 metų lietuviškos knygos žemėje [Karaliaučiaus (Kaliningrad) krašte] / Vytautas Šilas. - Iliustr. // Apžvalga. - 1997, saus. 10-16 (Nr. 1), p. 7.
496
Šmulkštienė, Aldona
Pirmoji lietuviška knyga : [minėjimas Čikagoje, JAV] / Aldona Šmulkštienė // Tėviškės žiburiai. - Mississauga, 1997, gruod. 16, p. 7.
497
Švenčiant 450 metų gimtadienį... knygos / sesė Nijolė. - Iliustr., faks. // Skautų aidas. - Oak Lawn, 1997, Nr. 3, p. 3-5.
498
Tęsiasi pirmosios lietuviškos knygos minėjimai // Dirva. - Cleveland, 1997, spal. 21, p. 6.
499
Tilžėje ir Ragainėje [Sovetsk ir Neman, Karaliaučiaus (Kaliningrad) kraštas] 1997 m. liepos 17-18 dienomis rengiamas Pirmosios lietuviškos knygos 450 metų sukakties minėjimas-konferencija. Rengėjai kun. A. Gauronskas ir kun. A. Eidintas // Donelaičio žemė. - 1997, gegužė (Nr. 5).
500
Tilžėje siūloma įkurti Martyno Mažvydo biblioteką  [Sovetsk, Karaliaučiaus (Kaliningrad) kraštas]: [Valstybinės komisijos projektas] // Donelaičio žemė. - 1997, lapkritis (Nr. 11).
501
1997 lietuviškos knygos metai // Vokietijos LB valdybos informacijos. - Lampertheim, 1997, Nr. 1, p. 1.
502
Tupikas, Pranciškus
Pirmosios lietuviškos knygos minėjimas Washingtone / Pranas Tupikas // Darbininkas. - Brooklyn, 1997, gruod. 5, p. 7.
503
Vaitkevičienė, Regina
Mūsų, lietuvninkai, čia žemės, mūsų kalneliai ir Romintos šilai... : [Radviliškio rajono kultūros bei švietimo darbuotojų viešnagė Karaliaučiaus (Kaliningrad) krašte] / Regina Vaitkevičienė. - Iliustr. // Mūsų kraštas. - 1996, gruod. 14, p. 5.
504
Vasiliauskienė, Vanda
Lietuviškos knygos jubiliejaus pirmasis renginys [Karaliaučiaus (Kaliningrad) kraštotyros muziejuje] / Vanda Vasiliauskienė // Donelaičio žemė. - 1996, liepa-rugpjūtis (Nr. 7/8).
505
Veblaitis, Julius
Martynas Mažvydas Vašingtone... : [minėjimas] / Julius Veblaitis // Dirva. - Cleveland, 1997, gruod. 30, p. 7.
506
Vėlavičienė, Silvija
Penkiasdešimt dienų anapus Atlanto : [jubiliejiniai renginiai JAV ir Kanadoje] / Silvija Vėlavičienė. - Iliustr. // Tarp knygų. - 1998, Nr. 2, p. 15-18.
507
Veličkaitė, Aušra
Keliaujančios Mažvydianos prelegentai Čikagoje : [dr. Leonardas Vytautas Gerulaitis, prof. Domas Kaunas ir Silvija Vėlavičienė] / Aušra Veličkaitė. - Portr. // Draugas. Priedas: Mokslas, menas, literatūra. - Chicago, 1997, spal. 18.
508
Veličkaitė, Aušra
Keliaujanti Mažvydiana Šiaurės Amerikoje : bendras Lietuvos ir Amerikos lietuvių kultūrinis projektas / Aušra Veličkaitė. - Iliustr., portr. // Draugas. Priedas: Mokslas, menas, literatūra. - Chicago, 1997, spal. 11.
509
Vodapalienė, Elvyra
Martyno Mažvydo minėjimas Lietuvos ambasadoje [Vašingtone] / Elvyra Vodapalienė // Draugas. - Chicago, 1997, gruod. 23.
510
Žinios apie Karaliaučiaus [Kaliningrad] krašto lietuvių bendruomenę bei svarbiausius įvykius nuo 1988 iki 1997 metų // Naujasis varpas. - 1997, birželis, p. 4-5.
511
Žitkauskas, Juozas
Didingoje mažlietuvių žemėje : [renginiai Karaliaučiaus (Kaliningrad) krašte] / Juozas Žitkauskas // Voruta. - 1997, rugpj. 1-8 (Nr. 29), p. 3.
512
Stubra, Al'binas
V Ragajne (Neman) sostojalos' meroprijatie, posvjaščennoe pervoj litovskoj knige [Karaliaučiaus (Kaliningrad) kraštas] / Al'binas Stubra. - Rus. // Klajpeda. - 1997, 21 ijulja, p. 3.
513
Stubra, Al'binas
Služba v kirche Martinasa Mažvidasa v Nemane (Ragajne)  [Karaliaučiaus (Kaliningrad) kraštas] / Al'binas Stubra. - Rus. // Klajpeda. - 1997, 8 janv., p. 12.

Į pradžiąLeidinio informacijaPaieška