Pirmosios lietuviškos knygos 450 metų sukaktis

DOKUMENTAI, BIBLIOGRAFIJA, KRONIKA

Į pradžiąInformacijaPaieškaRėmėjai


Pirmosios lietuviškos knygos
450 metų sukakties minėjimo
valstybinė komisija

 

PIRMOSIOS LIETUVIŠKOS KNYGOS SUKAKTIS

Dokumentai, bibliografija, kronika

 

 

 

Vilnius: Pradai
1998

 

 

UDK 002.2(091)(474.5)
Pi-123

 

Parengėjai:

RASA BŪDVYTYTĖ,
PETRONĖLĖ GRYBAUSKIENĖ,
DANUTĖ SIPAVIČIŪTĖ

Sudarytojas - redaktorius:
prof. DOMAS KAUNAS

Atsakomoji redaktorė:
TERESĖ GUSTIENĖ

 

© Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 1998
© Pirmosios lietuviškos knygos 450 metų sukakties minėjimo valstybinė komisija

ISBN 9986-943-10-8 

 

TURINYS

DOKUMENTAI

PIRMOSIOS LIETUVIŠKOS KNYGOS 450 METŲ SUKAKTIES MINĖJIMO VALSTYBINĖS PROGRAMOS LEIDINIAI

PIRMOSIOS LIETUVIŠKOS KNYGOS 450 METŲ SUKAKTIES MINĖJIMO BIBLIOGRAFIJA

PIRMOSIOS LIETUVIŠKOS KNYGOS 450 METŲ SUKAKTIES MINĖJIMO KRONIKA


Pi-123  PIRMOSIOS LIETUVIŠKOS KNYGOS SUKAKTIS: dokumentai, bibliografija, kronika / Pirmosios lietuviškos knygos 450 metų sukakties minėjimo valstybinė komisija, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; [parengėjai: Rasa Būdvytytė, Petronėlė Grybauskienė, Danutė Sipavičiūtė; sudarytojas - redaktorius Domas Kaunas] - Vilnius: Pradai,1998 //  Pratarmės: prof. V. Landsbergio, prof. D. Kauno, rengėjų;  turinys liet., angl., vok., pratarmės liet., angl. - Vert.: L. Slavinskienė.


Į pradžiąInformacijaPaieškaRėmėjai