M. Mažvydo pirmosios lietuviškos knygos 450 metų jubiliejaus emblema

 

Eglė ČERNIAUSKAITĖ

Catechismus – 450

 

Į turinįPapildoma informacijaPaieška


Catechismus - 450. Ekslibrisų parodos katalogo viršelis

Jau ketvirtame "Dienovidžio" numeryje akademikas Zigmas Zinkevičius (turbūt reikėtų pridėti – ir švietimo ir mokslo ministras, tačiau akademiniam pasauliui jis pirmiausia žinomas lituanistas, daug nusipelnęs dėstytojas, kelių tomų "Lietuvių kalbos istorijos" autorius) mūsų skaitytojams pasakoja apie pirmąją lietuvišką knygą, jos išleidimo peripetijas. Pasakoja primindamas, atrodytų, seniai – bent jau iš mokyklos laikų – žinomus, daug kartų girdėtus dalykus. Ir drauge ragindamas susimąstyti, kokią reikšmę valstybei – taigi ir mums, šiandieniniams jos gyventojams, – turi beveik prieš penketą amžių pasirodžiusi 79 puslapių nedidelio formato knyga, išleista, kaip spėja tyrinėtojai, 200–300 egzempliorių tiražu.

Pirmoji knyga, pirmasis elementorius, seniausias lietuviškas katekizmas ir giesmynas, pirmoji eiliuota lotyniška dedikacija "Didžiajai Lietuvos Kunigaikštystei", pirmasis originalus lietuviškas eilėraštis – paties Martyno Mažvydo eiliuota prakalba "Knygelės pačios bylo lietuvninkump ir žemaičiump", pirmasis lietuviškas akrostichas, kurį sudaro 3–17 šios prakalbos eilutė... Ne veltui pirmojo lietuvių kalbos raštijos paminklo sukaktis įtraukta į UNESCO jubiliejinių datų kalendorių, minima Lenkijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, kitur.

Katekizmo jubiliejus kaip dera turėtų būti paminėtas ir Lietuvoje: vyko minėjimai, susitikimai, išleista ir ketinama išleisti nemažai knygų, sukurti dokumentinį filmą, nukaldinta jubiliejinė penkiasdešimties litų moneta, medalis, "Lietuvos paštas" išleido proginius pašto ženklus, blokus bei vokus...

Nacionalinė M. Mažvydo biblioteka ir Istorijos institutas sausio 8–9 d. surengė pirmosios knygos sukakčiai skirtą mokslinę konferenciją – devintuosius tarptautinius "Mažvydo skaitymus". M. Mažvydo bibliotekoje atidengtas skulptoriaus Gedimino Jokūbonio sukurtas paminklas.

Rengdamiesi šiam jubiliejui, Vilniaus miesto savivaldybės Kultūros ir meno skyrius bei Lietuvos ekslibrisininkų klubas prieš metus – 1996–ųjų pradžioje – paskelbė tarptautinį ekslibrisų konkursą "Catechismus-450". Šimtas trisdešimt du dailininkai iš 27 šalių pateikė konkursui netoli trijų šimtų "knygos ženklų", įamžinančių garbius, Lietuvos istorijai, kultūrai, menui, mokslui nusipelniusius žmones, skirtų Vilniaus universitetui, leidykloms, bibliotekoms, kitoms kultūros, meno ir mokslo institucijoms.

Įdomu stebėti, kaip pirmosios lietuviškos knygos pasirodymą traktuoja įvairia technika dirbantys, savito meninio braižo dailininkai iš užsienio šalių, kaip Mažvydo laikų dvasią, lietuvių buitį, liaudies architektūrą ir meną įsivaizduoja įvairių kartų menininkai, atstovaujantys skirtingoms mokykloms. Žiuri sprendimu konkurso laureatais tapo lietuvių menininkai: pirmoji premija atiteko Mariui Liugailai, dvi antrosios – Danutei Gražienei ir Robertai Vaigeltaitei. Nijolei Šaltenytei, Jurijui Borovitskiui iš Rusijos bei ukrainiečiui Bogdanui Pykulitsiui skirtos trečiosios premijos. Dar trylikai konkurso dalyvių įteikti įvairių organizacijų apdovanojimai. O Lietuvos dailininkui, kurio sukurtą ekslibrisą išrinks parodos žiūrovai, bus įteikta Italijoje gyvenančio lietuvių kultūros gerbėjo Enzo Pella įsteigta "Lietuvos ir Italijos draugystės premija".

Paroda Nacionalinėje M.Mažvydo bibliotekoje ir "Akademijos" galerijoje veikia iki vasario 8 d. Nacionalinėje bibliotekoje surengta pirmosios lietuviškos knygos sukakčiai pagerbti skirta paroda "Senosios meno knygos" (iš meno ir lituanistikos skyrių fondų).

DIENOVIDIS, 1997.01.10, Nr. 2


PaieškaPapildoma informacijaĮ turinį