M. Mažvydo pirmosios lietuviškos knygos 450 metų jubiliejaus emblema

Daiva BANIULIENĖ

Surasta Mažvydo amžininko knyga

 Į turinįPapildoma informacijaPaieška


Be daugelio dalykų – konferencijų, parodų ir koncertų, jubiliejiniai Mažvydo metai dovanojo ir vieną malonų atradimą. Tvarkant Mokslų akademijos bibliotekos knygas, šių eilučių autorei į rankas pateko konvoliutasDaiva Baniulienė su unikaliu radiniu – sudėtinė iš kelių veikalų knyga. Šis konvoliutas, ilgai gulėjęs Rezerviniame bibliotekos fonde tarp tūkstančių kitų neskaitomų ir nežinomų knygų, pateko į Retų spaudinių skyrių. Iš šešių konvoliutą sudarančių skirtingo formato ir net skirtingais amžiais leistų veikalų ketvirtuoju numeriu pažymėtas Jano Sekluciano 1545 m. Karaliaučiuje, J. Weinreicho spaustuvėje, išleistas Sekluciano "Katechizmu text prosti dla prostego ludu". Tai yra retas egzempliorius užsienyje ir galbūt vienintelis Lietuvoje (Vilniaus didžiųjų bibliotekų kataloguose jo nerasta). Mums jis svarbus ne tik tuo, kad yra išleistas prieš 452 metus ir papildo paleotipų (knygų, išleistų Europoje nuo 1501 m. sausio 1 d. iki 1551 m. sausio 1 d.), kurių turime apie 600, rinkinį. Šis leidinys be galo svarbus Lietuvos raštijos istorijai, nes juk nustatyta, kad būtent šiuo katekizmu pasinaudojo M. Mažvydas, ruošdamas spaudai savąjį.

Janas Seklucianas gimė 1510 m. Lenkijos mieste Bydgoščiuje. Baigęs mokslus dirbo karališkuoju raštininkuJano Sekluciano Katekizmo titulinis lapas Poznanės muitinėje, bet dėl savo protestantiškų pažiūrų ir straipsnių platinimo buvo priverstas išvykti iš Lenkijos į Karaliaučių, kur jį globojo Prūsijos kunigaikštis Albrechtas. Čia J. Seklucianas turėjo palankias sąlygas kūrybai ir leidybinei veiklai. Leidyba buvo remiama ir skatinama paties Albrechto, kuris norėjo paskleisti protestantizmą tarp lietuvių ir lenkų. Todėl propagandos tikslais buvo skatinama literatūra nacionalinėmis kalbomis. Be paminėto "Katechizmu text prosti dla prostego ludu", J. Seklucianas 1547 m. išleido didesnės apimties "Katechizmus to jest nauka naprzedniejsza", parengė pirmą giesmyną lenkų kalba "Piesni duchowne a nabozne...", 1551 m. išleido S. Murzynowskio verstą "Nowy Testament" ir kt., mėgino norminti lenkų rašyba. J. Seklucianas, palikęs gilų pėdsaką lenkų raštijos istorijoje, mirė 1578 m.

Bet grįžkime prie "Katechizmu text prosti dla prostego ludu". Jis parengtas ar pagal M. Liuterio "Enchiridioną", ar pagal F. Melanchtono mažąjį katekizmą. Tai nedidelio formato, 16 puslapių gotišku šriftu išspausdintas leidinys. Antraštė įrėminta dailiuose ornamentiniuose rėmuose. Spaustuvė nurodyta leidinio pabaigoje. Po įžangos – prakalbos į skaitytoją – yra šios 4 dalys: malda Tėve mūsų, Tikėjimo ižpažinimo malda, 10 Dievo įsakymų ir kt., pabaigoje – atmintinė tėvams. Ši knygelė jau laukia tyrinėtojų dėmesio.

Įdomi šios knygos atsiradimo mūsų bibliotekoje istorija. Sprendžiant iš antspaudų, esančių konvoliuto viršeliuose ir ant kiekvieno spaudinio atskirai, šis vertingas leidinys į biblioteką pateko iš tuometinio Karaliaučiaus valstybinio archyvo (Preusisches Staatsarchiv in Königsberg O/Pr., prieš tai buvęs Konigliches Staatsarchiv Königsberg O/Pr.). Galima spėti, kad šį leidinį kartu su tūkstančiais kitų knygų ir rankraščių į Vilnių atvežė 1945 – 1946 m. ekspedicijų į Karaliaučiaus bibliotekas dalyviai (vadovas akademikas J. Jurginis). Taigi dabar, po 50 metų, kai švenčiame Mažvydo ir pirmosios lietuviškosios knygos jubiliejų, iš naujo atrasta ši reikšminga lietuvių raštijos istorijai knyga bus prieinama visiems ir galbūt padės atskleisti naujas pirmos lietuviškos knygos paslaptis.

LIETUVOS AIDAS, 1997.08.20, Nr. 162


PaieškaPapildoma informacijaĮ turinį