M. Mažvydo pirmosios lietuviškos knygos 450 metų jubiliejaus emblema

 

Nepaprastas Mažvydo metų atradimas


Bibliotekininkė Daiva Baniulienė, tvarkydama Lietuvos Mokslų akademijos bibliotekos knygas, atsitiktinai surado be galo svarbų Lietuvos raštijos istorijai leidinį. Tai Jano Sekluciano "Katechizmu text prosti dla prostego ludu", 1545 m. išleistas Karaliaučiuje. Nustatyta, kad būtent šiuo katekizmu pasinaudojo Martynas Mažvydas, ruošdamas spaudai savąjį. Konvoliutas, kuriame tarp kitų penkių skirtingo formato įvairiais amžiais leistų veikalų buvo įrištas Sekluciano katekizmas, ilgai gulėjo bibliotekos Rezerviniame fonde tarp tūkstančių kitų neskaitomų ir nežinomų knygų, kol pateko į Retų spaudinių skyrių. Tai retas egzempliorius užsienyje ir galbūt vienintelis Lietuvoje (didžiųjų bibliotekų kataloguose jo nerasta). Manoma, kad leidinys į Vilnių pateko iš Karaliaučiaus valstybinio archyvo. Plačiau apie šį metų atradimą Lietuvos aidas, 1997 08 20 Nr.162.

LIETUVOS AIDAS, 1997.08.20, Nr. 162


PaieškaPapildoma informacijaĮ turinį