M. Mažvydo pirmosios lietuviškos knygos 450 metų jubiliejaus emblema

Nika AUKŠTAITYTĖ

Kaip profesorius Levas Vladimirovas grąžino
Vilniaus universiteto bibliotekos lobius

 Į turinįPapildoma informacijaPaieška


Šiandien švenčiame Spaudos atgavimo, kalbos, knygos dieną. Šio amžiaus antrosios pusės lietuviškos knygos istorijoje bene svarbiausia asmenybė – ilgametis Vilniaus universiteto bibliotekos direktorius profesorius Levas Vladimirovas, prieš pusmetį atšventęs 85-erių metų sukaktį. Jei ne jis, galbūt šiemet Martyno Mažvydo "Katekizmo" 450 metų jubiliejų minėtume neturėdami pirmosios lietuviškos knygos originalo.

(...)

"Sumedžioti" M. Mažvydo "Katekizmą" padėjo asistentė žydaitė ir Antanas Sniečkus

Tik vienintelį kartą mane parėmė vyriausybė, konkrečiai – Antanas Sniečkus, kai ieškojome M. Mažvydo "Katekizmo", kuris buvo atsidūręs Odesos universiteto bibliotekoje. Norint jį atgauti, teko pademonstruoti nemenkus diplomatinius sugebėjimus. Sužinojęs, kad to universiteto Retų spaudinių skyriaus vedėja yra žydė, aš į Odesą pasiunčiau savo asistentę žydaitę, kuri atmintinai išmoko tekstą apie tai, kaip turi atrodyti "Katekizmas". Ji Odesoje greitai surado bendrą kalbą su skyriaus vedėja. Bet patys susigrąžinti "Katekizmo" negalėjome. A. Sniečkus paskambino Ukrainos komunistų partijos centro komiteto pirmajam sekretoriui, su kuriuo buvo draugai - kartu medžiodavo, ir "Katekizmą" atidavė mainais į didžiulį  XVI a. jūrų atlasą (juk Odesa – uostamiestis), kurio turėjome du egzempliorius, bei Lietuvos statutą (jis gi galiojo ir Ukrainos teritorijoje), nes turėjome tris jo egzempliorius. Tai yra įdomiausia mano gyvenimo istorija, o "Katekizmas" – vertingiausia iš grąžintų knygų. Vienas vokietis, rašęs apie mane, pavadino mane knygų medžiotoju.

LIETUVOS AIDAS, 1997.05.07, Nr. 87


Į turinįPapildoma informacijaPaieška