M. Mažvydo pirmosios lietuviškos knygos 450 metų jubiliejaus emblema

Alfonsas ČEPAUSKAS

MAŽOSIOS FORMOS MEISTRAI –
M. MAŽVYDO KATEKIZMO SUKAKČIAI
 

Į turinįPapildoma informacijaPaieška


Humanizmo ir reformacijos idėjų propaguotojas Martynas Mažvydas 1547 metais Karaliaučiuje išleido pirmąją lietuvišką knygą "Catechismus prasti žadei", kuri turėjo didžiulę reikšmę tolesniam lietuvių švietimui ir kultūrai. Norėdami paminėti šio svarbaus įvykio 450 metų sukaktį, Vilniaus miesto savivaldybės Kultūros ir meno skyrius ir Lietuvos ekslibrisininkų klubas paskelbė tarptautinį ekslibrisų konkursą "Catechismus – 450".

Jame panoro dalyvauti ir šia tema sukurtus ekslibrisus atsiuntė 132 dailininkai iš 27 valstybių. Nesnaudė ir mūsų mažojo žanro meistrai. 34 lietuvių dailininkai konkursui sukūrė apie 100 ekslibrisų.

Šiandien konkurso darbų paroda "Catechismus – 450" atidaroma Vilniaus Martyno Mažvydo bibliotekoje. Eksponuojami ekslibrisai skirti poetui J. Marcinkevičiui, bibliografui D. Kaunui, kultūrologui J. Tumeliui, aktoriui R. Adomaičiui, kitiems iškiliems asmenims, Vilniaus universitetui, Mažosios Lietuvos muziejui, Nacionalinei Martyno Mažvydo bibliotekai, Mokslų akademijos, Kauno viešajai ir kitoms bibliotekoms, leidykloms, kultūros ir mokslo institucijoms.

Subtilūs, meniškai išraiškingi ir turiningi, juodai balti ar persiliejančių akvarelinių spalvų  D. Gražienės, E. Labutytės, N. Šaltenytės, M. Liugailos, O. Šimaitytės – Račkauskienės ir kitų oforto meistrų darbai. Meistriški, modernūs R. Vaigeltaitės, A. Matuliausko, Š. Škimelio, liaudies grafikos tradicijų persmelkti G. Kalpoko, V. Galdiko, P. Šiaučiūno ir kitų lino raižiniai.

Ekspresyvūs ir spalvingi tolimų šalių dailininkų argentiniečių – C. Lara'os, E. Davicino, M. Schvarzmano, meksikiečių – D. Bekmann, A. Tavera'os, A. Vega'os ekslibrisai. Darbų pateikė ir kaimynai – Lenkijos, Ukrainos, Baltarusijos, Rusijos dailininkai. Dėmesį patraukia mecotintos technika atlikti J. Borovitskio, spalvinti G. Pykulitskio ofortai, J. S. Baturos, Z. Jozwiko lino raižiniai.

Įsijausti į M. Mažvydo laiką, perteikti vaizduojamos epochos dvasią – nelengvas uždavinys. Matyti, kad daugelis dailininkų ieškojo žinių apie lietuvių kultūrą, architektūrą, švietimo institucijas ir sumaniai lietuviškus elementus įpynė į savo darbus. Tačiau yra ir tokių ekslibrisų, kuriuose galime pamatyti visai abstrakčių minties ir formos interpretacijų.

Konkurso laureatais tapo M. Liugaila, D. Gražienė, R. Vaigeltaitė, N. Šaltenytė, J. Borovitskis (Rusija), B. Pykulitskis (Ukraina).

Trylika dailininkų apdovanoti leidyklų, kūrybinių sąjungų ir kitų organizacijų prizais, vertingomis dovanomis ir padėkos raštais. Bet konkursas dar nesibaigė. Italijoje gyvenantis lietuvių kultūros propaguotojas Enzo Pellai įsteigė "Italijos ir Lietuvos draugystės premiją", kuri bus paskirta lietuvių dailininkui už meniškiausią ekslibrisą. Jį išrinks parodos lankytojai.

LIETUVOS RYTAS, 1997.01.03, Nr. 1


Į turinįPapildoma informacijaPaieška