M. Mažvydo pirmosios lietuviškos knygos 450 metų jubiliejaus emblema

PIRMOSIOS LIETUVIŠKOS KNYGOS MINĖJIMAS KLIVLENDE

 Į turinįPapildoma informacijaPaieška


Lietuviškos knygos 450-ties metų minėjimas Klivlende

 

Knygų prekyba per Knygos minėjimą Klivlende

 

Lituanistinės mokyklos Klivlende mokiniai po pamokos apie M. Mažvydą ir pirmąją lietuvišką knygą.

 Knygos sukaties minėjimo dalyvių priėmimas Lietuvos garbės konsulės Ingridos Bublienės rezidencijoje Klivlende.

 

Skelbimas apie minėjimą

Pirmosios lietuviškos knygos Martyno Mažvydo “Katekizmo” – 450-mečio sukakties minėjimas Klivlende įvyks lapkričio 15 ir 16 dienomis Dievo Motinos parapijos viršutinėje salėje.

Lapkričio 15 d., šeštadienį, – programa moksleiviams ir jaunimui;

Lapkričio 16 d., sekmadienį, 11:30 ryto – parodos atidarymas ir paskaita, kurią skaitys Vilniaus universiteto Knygotyros katedros vedėjas ir veikalo “Mažosios Lietuvos knyga” autorius – prof. dr. Domas Kaunas. Parodą Amerikoje lydi M. Mažvydo bibliotekos Lituanistikos skyriaus vedėja ir keliaujančios parodos autorė Silvija Vėlavičienė.

JAV LB Cleveland, OH apylinkės valdyba

DIRVA , 1997.11.11, Nr. 43, p. 11


PaieškaPapildoma informacijaĮ turinį