M. Mažvydo pirmosios lietuviškos knygos 450 metų jubiliejaus emblema

KNYGA APIE "KATEKIZMO" AUTORIŲ

 Į turinįPapildoma informacijaPaieška


Pirmosios lietuviškos knygos 450 metų jubiliejaus išvakarėse “Šviesos” leidykla 5000 egzempliorių tiražu išleido Vilniaus universiteto profesoriaus Albino Jovaišo knygą “Martynas Mažvydas”. Knygoje nušviesta lietuvių kalbos situacija XV – XVI amžiuje, renesanso epocha ir reformacijos sąjūdis, rašoma apie M. Mažvydo pirmtakus, M. Mažvydo kilmę, jo veiklą Lietuvoje ir išvykimo į Prūsiją priežastis, mokymąsi Karaliaučiaus universitete, veiklą Ragainėje, Mažvydo ir jo žmonos Benignos testamentą ir, žinoma, plačiausiai apie “Katekizmą” – Pirmąją lietuvišką knygą bei kitus M. Mažvydo veikalus.

Būtų labai gražu, jei Regioninių problemų ir tautinių mažumų departamentas nupirkęs bent kelias dešimtis knygų išdalintų Karaliaučiaus krašte dirbantiems lietuvių kalbos mokytojams.

DONELAIČIO ŽEMĖ, 1997 01 – 02, Nr. 1 – 2


Į turinįPapildoma informacijaPaieška