RAGAINĖJE ĮAMŽINTAS MARTYNO MAŽVYDO ATMINIMAS

Į pradžiąLeidinio informacijaPaieška


Po kelių derybų ir delsimo metų Ragainėje ant buvusios liuteronų bažnyčios pastato š.m. vasario 19 d. buvo atidengta atminimo lenta. Joje lietuvių ir rusų kalbomis iškalta:Memorialinė lenta

 

 

“Šioje evangelikų liuteronų bažnyčioje kunigavo ir buvo palaidotas Pirmosios lietuviškos knygos (1547) autorius, vienas žymiausių lietuvių raštijos kūrėjų Martynas Mažvydas”

 

 

Sudarkytas, visai nebeprimenantis bažnyčios ir apleistas pastatas bei dulkiantis, apniukęs G. Ignatov,  R. Motuza, kleb. A. Gauronskas, kun. A. Eidintas dangus šventei teikė slogią nuotaiką. Tačiau žinantys, kiek dirbtinių kliūčių ir apsileidimo teko įveikti, kol atėjo ši niūriai šventiška diena, galėjo pagaliau pasidžiaugti nors ir menku, bet konkrečiu Kaliningrado srities ir Lietuvos kultūrinio bendradarbiavimo proveržiu. Todėl svečių – Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininko Žibarto Jackūno, prof. Domo Kauno, naujojo Lietuvos konsulo Karaliaučiuje Jono Voronavičiaus bei šeimininko – srities vicegubernatoriaus A. Mansurovo – kalbos daugiau bylojo apie ateities gražaus sugyvenimo perspektyvas. Atminimo lentą pašventino Tilžės ir Ragainės parapijų klebonas Andrius Eidintas. Pavasariškai skambėjo lietuviškos klasės Ragainėje mokytojų L. Žemgulienės ir Jono Glinskio auklėtinių – lietuvių vaikučių dainelės.

Šventė tęsėsi kultūros namuose, kur dalyvaujant autoriams, buvo atidaryta Vilniaus dailininkų tapybos paroda bei koncertavo Lietuvos operos ir baleto teatro pučiamųjų kvartetas, atlikęs F.J. Haidno bei D.A. Rosini kūrinius.

Į Martyno Mažvydo atminimo lentos atidengimo šventę su savo vadovais atėjo kelios dešimtys vietinių lietuvių, atvažiavo Regioninių problemų ir tautinių mažumų departamento direktorius R. Motuzas, Kultūros viceministras Naglis Puteikis bei šios ministerijos darbuotojas A. Galinskis, bažnyčios apmatavimus patikslinti atvykę architektai Rasa Armalaitė ir Vytautas Abramauskas, Karaliaučiuje gyvenantys Rusijos ir Lietuvos kultūros bei verslo rėmimo centro vadovai Aleksandras Bosas ir Alvydas Muliuolis, vicekonsulas Marius Juška, Karaliaučiaus bei vietiniai valdininkai.

DONELAIČIO ŽEMĖ, 1998 03 – 04, Nr. 3 – 4

Nuotraukoje (iš kairės į dešinę): Tilžės istorijos muziejaus direktorius G. Ignatov, Tautinių mažumų ir regionių problemų departamento direktorius  R. Motuza, klebonas A. Gauronskas, kun. A. Eidintas parodos atidaryme.

Į pradžiąLeidinio informacijaPaieška