SVEIKINIMAS AMERIKOS LIETUVIŲ BENDRUOMENEI

 Į turinįPapildoma informacijaPaieška


AMERIKOS LIETUVIŲ BENDRUOMENEI

1997.10.14, Vilnius

 Sveikinimas pirmosios lietuviškos knygos 450-ųjų metinių proga

Gražiai Martynas Mažvydas aplankė Lietuvą 1997-aisiais. Pasivaikščiojo po bibliotekas, muziejus, mokyklas ir koncertų sales, pasilypėjo ant granito postamento Klaipėdoje, pabylojo mokslinėse konferencijose, televizorių ekranuose, naujų knygų ir kasdienės spaudos puslapiuose. Pasakė naudingų dalykų, pamokė lietuviško žodžio ir rašto dar sykį. Išgirdo apie Martyną Mažvydą ir mūsų kaimynai. Pasikvietė jį estai, latviai, rusai, baltarusiai, lenkai, vokiečiai, skandinavų šalys. Panoro išgirsti apie Mažvydą ir JAV Kongreso biblioteka. Pirmosios lietuviškos knygos autorius lyg viską suprantantis tėvas nužvelgė tėviškės išeivius. Paragino juos išleisti pirmąją Amerikos lietuvišką ir daugelį kitų naudingų knygų, pagerbti tautos išminčius, burtis ir išlikti po svetimu dangum. Martynas Mažvydas neapsirinka: jis Jumis tiki ir pasitiki, laukia gyvos lietuviškos kalbos, naujų darbų vardan vienos – anų ir šių dienų Lietuvos. Gera turėti tokį Mažvydą.

Lietuviškos knygos metai – dvasios metai. Šia proga nuoširdžiai sveikinu Amerikos lietuvių bendruomenę, linkiu kūrybingos minties ir vaisingo darbo, meilės saviesiems ir senajai tėvynei. Tegu pavyzdžiu Jums būna pirmosios lietuviškos knygos autorius Martynas Mažvydas.

Vytautas Landsbergis

Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkas,
Pirmosios lietuviškos knygos 450 metų sukakties minėjimo
Valstybinės komisijos pirmininkas

DRAUGAS, 1997.11.08, Nr. 221(38)


PaieškaPapildoma informacijaĮ turinį