M. Mažvydo pirmosios lietuviškos knygos 450 metų jubiliejaus emblema

Gražina MARECKAITĖ

Martyno Mažvydo minėjimas Čikagoje

 Į turinįPapildoma informacijaPaieška


Knygos sukakties minėjimo Čikagoje, JAV komiteto surengto priėmimo dalyvių grupė:
Silvija Vėlavičienė, Liuda Rugienienė, Alė Kėželienė, Regina Narušienė ir Domas Kaunas.

<...>Martyno Mažvydo minėjimo Čikagoje išvakarėse pirmuosius žingsnius savo atrandamoje Amerikoje žengė ir šių eilučių autorė, spalio 25 dieną patekusi į lietuviškos knygos iškilmes The Newberry Library. Didingas Newberry bibliotekos pastatas ir Johann Sebastian Bach paroda gretimoje salėje pakėlė visų mūsų, Mažvydo tėvynainių, dvasią, suteikė dar didesnio iškilmingumo Pirmosios lietuviškos knygos minėjimui, kuris buvo skirtas platesnei Čikagos visuomenei ir todėl vyko anglų kalba. Juo maloniau, kad senojo lietuviško minėjimas sutampa su Newberry bibliotekos interesais: lietuviškosios raštijos pradininko pagerbimas įsiterpė į kitus šios bibliotekos vykdomus tyrinėjimus, kaip amerikietiška-europietiška genealogija, Renesanso literatūra, Majų hieroglifai, Šekspyro kūryba, juodųjų teologija, šv. Augustino raštai ir įvairiausios pasaulinės kultūros sritys. Pirmą kartą tarp šių sienų skambėjo Martyno Mažvydo vardas.

JAV Lietuvių Bendruomenės Kultūros tarybos Mažvydo Katekizmo minėjimo komiteto pirmininkė Nijolė Martinaitytė-Nelson ir Newberry bibliotekos programų direktorė Mary Janzen pasveikino susirinkusius ir paskelbė Mažvydo dienų Čikagoje pradžią. Lietuvos Vyčių choro giedamos giesmės iš pirmojo lietuviško giesmyno pasibeldė į minėjimo dalyvių širdis, kaip jau daugelį amžių į mūsų širdis beldžiasi Mažvydo žodžiai – intymūs ir meilūs, švelnūs ir rūstūs, su vos girdima abejone ir viltimi: imkiet, skaitykiet, neužtrukiet, neatmeskiet, prisiartynkiet, prijmkiet,– jūs, mano bralei ir mano seseris...

Margame triukšmingame pasaulyje tik mes, lietuviai, galime tiksliai ir teisingai girdėti tų žodžių, atskambančių pro šimtmečių tolumas, prasmes ir niuansus. Žodžio stebuklas leidžia mums suvokti savo tautinį ir žmogišką identitetą. Mažvydas – lyg tas senolis, kurio taip šaukėsi Maironis, norėdamas išgirsti nors vieną, bet “gyvą žodelį iš senųjų laikų”. Išgirdome ir supratome. Ar tai ne stebuklas?<...>

Minėjimo proga Newberry biblioteka parengė senųjų lietuviškų knygų ekspoziciją iš savo fondų, o Mažvydo minėjimo komiteto iniciatyva nutarta nuveikti dar vieną gerą darbą lietuvių raštijos labui – sudaryti ir išleisti Newberry Library kolekcijoje saugomų lietuviškų knygų katalogą <...>

DRAUGAS, 1997.11.08, 1997, Nr. 221(38)


PaieškaPapildoma informacijaĮ turinį