M. Mažvydo pirmosios lietuviškos knygos 450 metų jubiliejaus emblema

Mažosios Lietuvos enciklopedijos ruošimas – tai paminklo Mažajai Lietuvai statyba

 Į turinįPapildoma informacijaPaieška


DONELAIČIO ŽEMĖ gavo Mažosios Lietuvos fondo (MLF) 1997 m. II aplinkraštį ir XXII apyskaitą. Kaip visada leidinyje gausu svarbios ir įdomios informacijos: primenama Prūsos mokyklos 740 metų sukaktis, rašoma apie knygų leidybą, MLF paramą lietuvių kalbos sekmadieninėms mokykloms ir fakultatyvams Karaliaučiaus krašte, apžvelgiami laiškai, primenamos sukaktys ir kt. Jaučiant nuoskaudą dėl paviršutiniško išeivijos atlikto milžiniško darbo įvertinimo rengiant enciklopedijas užsienyje, su giliu susirūpinimu aptariamos Mažosios Lietuvos enciklopedijos (MLE) rengimo problemos ir šio darbo eiga Lietuvoje. "Mums visiems MLE parengimas yra paminklo statymas Mažajai Lietuvai, yra šventas uždavinys, neatidedamas reikalas," – rašo prof. V. Pėteraitis.

Kiekvienas MLF aplinkraštis pateikia daug išliekamąją vertę turinčios informacijos, todėl prof. D. Kaunas fondui siūlo 2 – 3 mėnesius leisti biuletenį, pavadindamas jį "Mažosios Lietuvos fondo žiniomis".

DONELAIČIO ŽEMĖ, 1997.11, Nr. 11(54)

KARALIAUČIAUS KRAŠTO MYLĖTOJŲ LAIKRAŠTIS
Leidžia K. Donelaičio draugija


PaieškaPapildoma informacijaĮ turinį