M. Mažvydo pirmosios lietuviškos knygos 450 metų jubiliejaus emblema

Modestas PATAŠIUS

Didelio vyro mažos knygutės

Į turinįPapildoma informacijaPaieška


"Jau daugiau nei metai laukiu nesulaukiu, kas ryšis sumušti mano rekordą. Nejaugi man kaip sportininkui reikės varžytis su savimi!?" – šypsosi pačios mažiausios lietuviškos knygos, įrašytos į Lietuvos rekordų knygą, autorius Vilius Užtupas. O rekordas toks: pavadinimas "Lietuviškai knygai 450 ", dydis – 14,1 x 16,5 mm, storis – 5,1 mm, svoris – 0,95 g, 64 psl., 120 egz. Ankstesnis rekordas priklauso Sigito Parulskio poezijos knygai "Laiškas", kurią 11 numeruotų egzempliorių tiražu išleido leidykla "Baltos lankos". Knygutė buvo 19,8 x 15,5 mm dydžio, 4 mm storio, 0,96 svorio, 40 psl.

<...> Šiuo metu be "rekordininkės" esu išleidęs 6 mažaformates knygutes apie lakūnus: "Atlanto nugalėtojai Darius ir Girėnas", "Atlanto nugalėtojas Feliksas Vaitkus", "Lakūnas konstruktorius Jurgis Dobkevičius", "Karo lakūnas sklandytojas Jonas Pyragius", "Aviacijos generolas Antanas Gustaitis", "Karo lakūnas Juozas Kumpis". Lakūnams dar žadu skirti 4 knygutes, viena iš jų apie žuvusį lietuvį Rimantą Stankevičių, šiuo metu garsinantį Lietuvą aviacijos sporto entuziastą Jurgį Kairį bei dar apie kelis aviatorius.

Be šių knygučių kartu su kunigu Jonu Kastyčiu Matulioniu esame išleidę 2 miniatiūrines knygutes religine tematika: "Jonas Paulius II", "Poteriai ir tikėjimo tiesos". O kiek esu išleidęs mažaformačių knygučių ir suskaičiuoti sunku <...>.

Kodėl toks didelis vyras ėmėsi tokios keistos leidybos?

Šiuo savo darbu jokių turtų nesusikroviau, tik prisidariau skolų. Greitai man stuktels 70 metų, visą gyvenimą buvau susijęs su knyga, tad dabar būdamas pensininkas, nieko neveikti negaliu, nemoku. Be darbo būtų baisiai liūdna.

Ar sudėtinga padaryti tokią mažą knygutę?

Tos knygutės reikalauja labai kruopštaus rankų darbo. Net patyrę spaustuvininkai su savo šiuolaikine technika nelabai gali man padėti.

Ar anksčiau "konkurentų" turėjote?

Miniatiūrinių tikrai niekas neleido, tik mažaformates. Sovietmečiu prie Spaudos komiteto net buvo sudaryta tokių leidinių sekcija, kuriai ir aš priklausiau. Tuo metu teko daug keliauti po SSSR, artimąjį užsienį, tad iš kelionių visada parsiveždavau ir tų šalių leidinukų. Kartą pagalvojau, o kodėl nepabandžius pačiam. Anksčiau mūsuose buvo išleistos kelios knygutės skirtos Maironio, S. Nėries, K. Kubilinsko ir kt. poezijai.

Jūsų kolegos šiuo metu gyvena ne pačias geriausias dienas.

Kas teisybė, tai teisybė. Tačiau yra buvę ir linksmų nutikimų. Kartą su kolegomis važiuoju į Maironio tėviškę Pasandravį. Ten turėjo vykti didelis poeto minėjimas, tad paėmiau į kelionę ir 100 knygučių "Maironio "Pavasario balsams" 100 metų". Tilpo jos į nediduką lagaminėlį. Kolegos gi iš Rašytojų sąjungos bei "Baltų lankų" leidyklų vežėsi literatūros prisikrovę po pilną autobusiuką. Ir ką sau galvojate, jie kartu paėmus pardavė knygų už kokį 130 litų, aš gi iš savo "čemodanėlio" pardaviau visas 100 knygučių. Vadinasi kartais žmonėms tos mažos knygutės labiau patinka nei normalaus formato.

Daug Jūsų knygučių skirtos Lietuvos aviatoriams. Gal teko ir Jums laikyti vairolazdę?

Man skraidyti neteko, o štai mano tėvas Povilas, su aviacija buvo labai glaudžiai susijęs. Prieškario Lietuvoje jis tarnavo krašto aviacijos specialistų kuopoje, remontuodavo to meto lėktuvus, buvo pažįstamas, ir net kelis kartus skridęs su legendiniu Dariumi. Tėvo pasakojimai apie aviaciją ir uždegė norą domėtis jos istorija.

Kokie artimiausi planai?

Jų nors vežimu vežk. Labai norėčiau išleisti išsamią knygutę kaip Lietuva ruošėsi ir kaip paminėjo Dariaus ir Girėno skrydžio per Atlantą 60-metį. Dar norėčiau išleisti knygutę apie Lietuvos spaustuvių istoriją, nuo pat pradžių pirmos spaustuvės 1522 metų iki šių dienų. Esu gana plačiai išnagrinėjęs 611 spaustuvių veiklą, tad labai norėtųsi, kad šis darbas nenueitų vėjais. Et, ką čia visus planus suminėsi...

Gal žadate išleisti ir pačią didžiausią Lietuvos knygą?

Ne, tokių planų neturiu. Tegul ją leidžia kiti dideli vyrai, man užteks ir miniatiūrinių.

Linkiu sėkmės savo bei kitų Jūsų mokytų žurnalistų vardu.

KAUNO PIRMADIENIS, 1996.02.19 – 25, Nr. 7


PaieškaPapildoma informacijaĮ turinį