KNYGOTYRA

Į turinįPapildoma informacijaPaieška


Knygotyra. Knygos viršelis

VILNIAUS UNIVERSITETAS

KNYGOTYRA

1998

25(32) TOMAS

 

Mokslo darbai

Tomas skiriamas pirmosios lietuviškos knygos
450 metų sukakčiai paminėti

 

VILNIUS
Mintis
1998

 

 

 


TURINYS

 Straipsniai

JUSTINAS MARCINKEVIČIUS. Žodžio tarnyba
LETAS PALMAITIS. Prūsų raštija
GERTRUD BENSE. Pirmojo lietuviško giesmyno tekstai šiandieninių tyrimų šviesoje. Santrauka
LIIVI AARMA. Daugiau kaip prieš 410 metų Vilniuje spausdintos katalikiškos estų knygos. Santrauka
JERZY SERCZYK. Lenkų knyga Karaliaučiuje ankstyvaisiais naujųjų amžių epochos laikais (XVI-XVII a.). Santrauka
STASĖ MATULAITYTĖ. Senieji Vilniaus kalendoriai (XVI-XVII a.)
AISTĖ PALIUŠYTĖ. Embleminės iliustracijos Jonušui Radvilai (1612-1655) dedikuotose leidiniuose
JOLITA LIŠKEVIČIENĖ. XVI a. pabaigos - XVII a. Vilniaus  spaustuvių knygų grafika
JŪRATĖ TRILUPAITIENĖ. Natų leidyba Lietuvos XVI-XVII a. muzikinio   gyvenimo kontekste
ELMANTAS MEILUS. Žemaitijos Kunigaikštystės miestelių knygininkai XVIII a.
LEVAS VLADIMIROVAS. Lietuvos bibliofilija XVIII amžiuje
MENACHEM M. FELDMAN. Iš Vilniaus žydų spaustuvių istorijos. Santrauka
DOMAS KAUNAS. Lietuviško atviruko pirmtakas
STEINGRIMUR JONSSON. Spausdinta knyga Lietuvoje ir Islandijoje. Palyginamoji studija. Santrauka
ANDRIS VILKS. Ką liudija Latvijos archyvas apie lietuvišką knygą  Rygoje XIX ir XX amžių sandūroje. Santrauka
AUŠRA NAVICKIENĖ, JANET ZMROCZEK. Lietuviškų knygų rinkinys Britų bibliotekoje
ARVYDAS PACEVIČIUS. Lietuvos vienuolynų bibliotekų komplektavimo šaltiniai XVIII a. pabaigoje -XIX a. pirmojoje pusėje
ZITA MEDIŠAUSKIENĖ. Lietuviška knyga carinės cenzūros brūzgynuose (XIX amžiaus pirmoji pusė)
NIJOLĖ LIETUVNINKAITĖ. Lietuvos kalendoriai 1904-1917 metais
REMIGIJUS MISIŪNAS. Lietuvių išeivių knygų leidyba Vakarų Europoje 1945-1952 m. - pradinis pokario išeivijos knygų leidybos etapas
OSVALDAS JANONIS, REGINA VARNIENĖ. XVI a.-XX amžiaus pirmosios pusės lietuvių spaudos retrospektyvioji bibliografija. Santrauka
ŽIEDŪNĖ ZAVECKIENĖ. Slapyvardžiai ir jų aiškinimas
VANDA STONIENĖ. Lietuvos knyga ir visuomenė XX amžiuje
 
Publikacijos
DOMAS KAUNAS. Archyviniai dokumentai apie Mažosios Lietuvos senosios raštijos ir spaudos darbuotojus
 
Apžvalgos
ELENA MACEVIČIŪTĖ, IRENA KRIVIENĖ. UNESCO programa “Pasaulio atmintis”ir Vilniaus universiteto bibliotekos senųjų fondų išsaugojimo projektas.
 
Recenzijos
DAIVA NARBUTIENĖ. Reikšmingas paleotipų katalogas

Į turinįPapildoma informacijaPaieška