M. Mažvydo pirmosios lietuviškos knygos 450 metų jubiliejaus emblema

THE ROUTES TAKEN BY BOOK SMUGGLERS IN LITHUANIA

 HomeInformationSearch


The Roads of Book Smuglers in Lithuania

The map drawn by Rimvydas Kunskas, in the book by  Prof. Antanas Tyla.
Garšvių knygnešių draugija, (The Society of Garšviai Book Smugglers) Vilnius, “Mintis”, 1991.


HomeInformationSearch