M. Mažvydo pirmosios lietuviškos knygos 450 metų jubiliejaus emblema

Mažvydo giesmės – kompaktiniame diske (CD)

Į turinįPapildoma informacijaPaieška


Diske rasite 19 giesmių ir psalmių, atliekamų Danieliaus Sadausko, pritariant vargonams ir kitiems instrumentams bei M.K. Čiurlionio menų gimnazijos moksleivių ansambliui. CD pateikiamos M. Mažvydo Kalėdų giesmės. Jus turėtų nudžiuginti ir CD įrašyta Antano Baranausko giesmė-poema "Anykščių šilelis".

 

KOMPAKTINIO DISKO TURINYS

MARTYNAS MAŽVYDAS

GIESMĖS

 1. Iš dangaus ateimi aukšta 1.53
 2. Dekavokem nu mes visi 0.54
 3. Prašimas apie dvase šventaie 2.01
 4. Psalmas 50 3.15
 5. Bernelis gime Bethlehem 3.49
 6. Pagimde mumus še diena 2.06
 7. Oratio Dominica 5.05
 8. Maria mergaite čista 2.10
 9. Ponui musu užgimus 2.41
 10. Ape Dvase šventa 2.56
 11. Giesme ape svetasti 4.39
 12. Giesme ape berneli Jesu 2.31
 13. Pagirtas buk Jesu Christe 1.36
 14. Su saldžia linksmybe 2.05
 15. Psalmas 102 4.43
 16. Patrem. Mes tikim 3.31
 17. Tas est Dieva prisakimas 1.17
 18. Christau, Diena esi ir švesibe 2.59

ANTANAS BARANAUSKAS (1835 – 1902)

GIESMĖ-POEMA

19. Anykščių šilelis 18.05

Bendra trukmė 68.16

GIESMĖS IŠ CATECHISMUSA PRASTY SZADEI (3, 4, 7, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18)
GIESMES CHRIKŠČIONIŠKAS I DALIS (1, 2, 5, 6, 8, 9, 13, 14)

ARANŽAVO

ALGIMANTAS PAULIUKEVIČIUS (6),
MINDAUGAS URBAITIS (5, 8, 11, 14),
KRISTINA VASILIAUSKAITĖ (3, 4, 7, 10, 12, 15, 18)

ATLIKĖJAI

baritonas – DANIELIUS SADAUSKAS
vargonai – ŽIVILĖ SURVILAITĖ (5, 14), GEDIMINAS KVIKLYS (3, 7, 10, 18)
kanklės – AUDRA STANKIENĖ (8, 11)
liutnia, gitara – ALGIMANTAS PAULIUKEVIČIUS (4, 6, 15)
violončelė – RAIMUNDAS JASIUKAITIS (11), GEDIMINAS DERUS (5, 14)
obojus – JUOZAS RIMAS (5, 14)
varpai – ZENONAS BAGAVIČIUS (5, 14)
ansamblis – ARTIUM MUSICUM
dirigentas – TOMAS BAKUČIONIS (12)

M.K. ČIURLIONIO MENŲ GIMNAZIJOS MOKSLEIVIAI

dirigentė DITA VASILIAUSKIENĖ (2, 9, 13)

tekstą ir natas iššifravo DANIELIUS SADAUSKAS (1, 2, 5, 6, 8, 9, 13, 14)

Jūs galite pasiklausyti keleto M. Mažvydo giesmių .

©1997 Danielius Sadauskas, Lietuva
Made in Australia by atd


PaieškaPapildoma informacijaĮ turinį