Laiko ženklai

Į turinįPapildoma informacijaPaieška


Lietuvoje minimas pirmosios lietuviškos knygos 450 jubiliejus. Šiai sukakčiai skiriami specialūs leidiniai, parodos, konferencijos, ji įamžinta progine moneta, paminklais. Martyno Mažvydo knyga šiandien pagerbiama Seimo plenariniame posėdyje.
 
Ši sukaktis – tai proga apmąstyti lietuviško žodžio kelią, prisiminti jo šviesiuosius ir tamsiuosius etapus, pagerbti žmones, jam puoselėti atidavusius savo gyvenimą. Per visą istoriją lietuviška knyga buvo ne tik žinių šaltinis, bet ir tautos telkėja, nacionalinės tapatybės saugotoja.
 
Net mūsų dienomis, kai yra daugybė kitų žmones siejančių saitų, kaip tik knyga yra jungiamoji istorijos negandų išblaškytos lietuvių tautos grandis: Martyno Mažvydo "Katekizmo" jubiliejaus minėjimas – pirmasis bendras nepriklausomybę atgavusios Lietuvos ir Amerikos lietuvių kultūrinis projektas.
 
Pirmoji lietuviška knyga duoda pretekstą ir platesniems pamąstymams apie tautos, valstybės, kultūros kelius bei likimą. Kodėl Vilnius, kuriame išspausdinta pirmoji latviška knyga, pasirodė pirmosios baltarusiškos knygos, taip ir netapo lietuviškos raštijos lopšiu?
 
Martyno Mažvydo "Katekizmas", išvydęs pasaulį religinių kovų sukūryje ir skirtas visų pirma protestantizmo tiesoms propaguoti, kartu skatino ir šios religijos akcentuojamą žmogaus individualumą bei aktyvumą. Pirmieji knygos žodžiai "Imkit mane ir skaitykit" – tai ir apeliavimas į individualųjį asmenybės pradą, aktyvų santykį su pasauliu.
 
Kokie būtume šiandien, jei anuomet viršų būtų paėmęs protestantizmas?
 
Ką galime padaryti, kad lietuvių kultūros paveldas neišnyktų be pėdsako tame krašte, kuriame pasirodė pirmasis lietuvių raštijos paminklas, pirmieji lietuviški laikraščiai?
 
Kaip išmintingai, nepakliūnant į nieko gera neduodančias politikavimo pinkles, susikalbėti su dabartine Karaliaučiaus krašto gyvenotojų dauguma ir vietos valdžia?
 
Tai klausimai, kurie visą laiką yra Lietuvos kultūriniame, intelektualiniame akiratyje. Pirmosios lietuviškos knygos metai juos tik suaktualina ir skatina naujas interpretacijas.
 
Pastarųjų dienų jubiliejiniai renginiai – šventiška Pirmosios lietuviškos knygos metų pradžia. Kad ir kokia skambi ji būtų, tačiau išliekamąją vertę ir prasmę turi tik darbai.
 
Pirmosios lietuviškos knygos 450 metų sukakties minėjimo valstybinė komisija, sukurta dar 1978 metais, nesėdėjo rankų sudėjusi. Jos parengta programa, patvirtinta Seimo, neliko tik simbolinis dokumentas: išleisti fundamentalūs veikalai, mokslo žmonės gavo galimybę tęsti arba užbaigti seniai pradėtus, daug intelekto ir kūrybinių pastangų reikalaujančius darbus.
Rimtos, solidžios literatūros leidyba nebėra vien valstybės "monopolis". Privačios leidyklos, dar prieš penkerius metus užvertusios rinką visokiausiu skaitalu, bent jau pirminį tokios lektūros poreikį, regis, patenkino. Ir nors menkiavertės knygos dar užima nemažą knygynų prekystalių plotą, negalima nematyti leidinių, plečiančių mūsų kultūrinius horizontus. Anaiptol ne visos jos finansuotos iš valstybės biudžeto.
 
Dar svarbiau, kad jos suranda savo skaitytoją. Pakartotiniai tiražai, tuštėjantys leidyklų produkcijos sandėliai liudija visuomenės poreikį ieškoti knygose dvasios ir proto peno. tai būtų bene reikšmingiausias jubiliejinių metų faktas, Martyno Mažvydo, kukliu leidiniu prieš 450 metų įvedusio Lietuvą į civilizuotų kraštų šeimą, darbo įprasminimas.
 
Knyga – tokia kultūros erdvė, kurioje telpa viskas ir visi. Jubiliejiniai metai davė impulsą ir skulptorių, dailininkų grafikų, kompozitorių saviraiškai. Paminklai, ekslibrisų rinkiniai, Mažvydo knygos giesmų "įgarsinimas" jau tampa mūsų dvasinio gyvenimo savastimi.
 
Ja būtų galėjusi tapti ir kompozitorės Audronės Žigaitytės opera "Mažvydas" – kūrinys, prieš dešimtmetį jau pelnęs klausytojų pripažinimą Klaipėdos muzikinio teatro scenoje. Tačiau Operos ir baleto teatras, išgyvendinęs iš savo repertuaro beveik visus nacionalinius veikalus, nepasinaudojo proga, nors, kaip žinoma iš teatro vadovo J. Aleksos viešų pasisakymų, tokių ketinimų būta. Išankstinis įsitikinimas, kad nacionalinė opera neturės pasisekimo ir atneš teatrui vien nuostolius – mažų mažiausiai keistas požiūris į nacionalinio meno puoselėjimą.
 
Pirmosios lietuviškos knygos ženklas, kuriuo pažymėti 1997-ieji, ragina atidžiau pažvelgti ir į knygų saugyklas – bibliotekas. Pirmųjų Lietuvos nepriklausomybės metų revoliuciniai pertvarkymai ne vieną mūsų krašto kampelį paliko šių kultūros židinių. Stirtos nežinia kur dingusių knygų, surinktų iš uždaromų "nereikalingų" bibliotekų – vienas gėdingiausių dabartinės Lietuvos kultūros faktų.
 
Tas pats pasakytina ir apie požiūrį į bibliotekininkų darbą. Jie tebėra vieni iš mažiausiai apmokamų darbuotojų. Aukštąjį išsilavinimą turinčio specialisto atlyginimas, iš kurio galima tik balansuoti ant skurdo ribos, liudija mažų mažiausiai intelektualinio darbo nuvertinimą. Ar ne dėl tos pačios priežasties ir Martyno Mažvydo vardu pavadintos nacionalinės bibliotekos įkurtuvių naujame priestate data nukelta į neapibrėžtą ateitį?

LIETUVOS RYTAS, 1997.01.09


Į turinįPapildoma informacijaPaieška