Rūta SLUŠNYTĖ

"Katekizmą" jau galima skaityti 186 pasaulio šalyse

Į turinįPapildoma informacijaPaieška


Apie Martyno Mažvydo "Katekizmo" 450 metų jubiliejų, labai norėdami, dabar gali sužinoti net ir Zimbabvės gyventojai. Tai yra įmanoma todėl, kad jau parengtas šiai sukakčiai skirtas kompiuterinis leidinys, platinamas Internetu.

Leidinį, atspindintį Martyno Mažvydo "Katekizmo" 450 metų sukakties įvykius Lietuvoje ir pasaulyje, parengė profesoriaus Laimučio Telksnio vadovaujama mokslininkų grupė, dirbanti Matematikos ir informatikos institute.

Daug kam gali pasirodyti keista, kad mokslininkai informatikai ėmėsi pristatyti pasauliui Lietuvos kultūrą. Pasak profesoriaus L. Telksnio, humanitariniais tikslais buvo panaudoti metodai, anksčiau taikyti kariniais tikslais.

Pavyzdžiui, institute sukurtą povandeninių laivų, lėktuvų atpažinimo metodiką mokslininkai panaudojo triukšmams šalinti iš autentiškų etnografinių dainų įrašų.

Naujasis kompiuterinis leidinys "Lietuviškos knygos metai" – tai ne tik tekstai, bet ir paveikslai, vaizdo ir garso įrašai. Leidinio hipertekstai (pažodžiui verčiant – daugiaplaniai, į gilumą einantys tekstai) pateikiami lietuvių, anglų ir vokiečių kalbomis.

"Lietuviškos knygos metus" dabar gali matyti 186 pasaulio šalių gyventojai. Bet kuris iš jų, galintis naudotis Internetu ir mokantis vieną šių kalbų, gali pasidairyti po M. Mažvydo knygos jubiliejui skirtas parodas, paskaityti šia proga išspausdintus straipsnius, netgi paklausyti M. Mažvydo psalmių.

Beje, kitataučiui, kuriam sunku perskaityti Martyno Mažvydo vardą, irgi padeda garso įrašas "Katekizmo" autoriaus vardą per kompaktinių diskų grotuvą aiškiai ištaria aktorius Remigijus Vilkaitis.

Naujasis kompiuterinis leidinys turėtų sudominti ir lietuvius, juk anaiptol ne kiekvienas gali pavartyti M. Mažvydo "Katekizmą". "Lietuviškos knygos metuose" galima atsiversti ir paskaityti bet kurį šios knygos puslapį.

LIETUVOS RYTAS, 1997.05.17


Į turinįPapildoma informacijaPaieška