Aldona ALEKSĖJŪNIENĖ

Nemano mokykloje paminėtas M. Mažvydas

Į turinįPapildoma informacijaPaieška


Šilutės rajono švietimo ir kultūros darbuotojai, H. Sudermanno klubo nariai Kaliningrado srities Nemano (buv. Ragainė) antroje vidurinėje mokykloje surengė pirmosios lietuviškos knygos – M. Mažvydo "Katekizmo" 450-mečio minėjimą. Šioje mokykloje vienuolika pradinukų mokosi lietuvių kalbos.

Mokytojos D. Žibaitienės režisuotos Just. Marcinkevičiaus dramos "Mažvydas" ištraukomis, dainomis ir eilėraščiais Šilutės pirmosios vidurinės mokyklos dramos būrelio nariai stengėsi sudominti saujelę žiūrovų rusų mokykloje, kurioje lietuvybę kantriai puoselėja kasdien iš Pagėgių į Nemaną važinėjantis pensininkas pedagogas Jonas Glinskis.

Kai kuriuos tekstus vaikams teko versti į rusų kalbą, nes lietuviškas jų žodynas labai skurdus.

Daugelyje Kaliningrado srities lietuvių šeimų lietuviškai namuose kalba jau tik seneliai.

Mokytojas J. Glinskis "Lietuvos rytui" tvirtino, kad, norėdamas surinkti vienuolikos mokinių klasę Nemane, prieš porą metų jis ne kartą lankė baigiančius nutautėti jų tėvus mieste ir aplinkiniuose kaimuose.

Šiemet į pirmą klasę jam pavyko užrašyti devynis lietuviukus, kurių tėvų adresus ir tautybę mokytojui padėjo nustatyti paštininkė, bibliotekininkė ir ... vaikų konsultacijos kartoteka.

Mokytojas džiaugiasi, kad Rusijos ir Lietuvos pasieniečiai jį per Panemunės postą ties Sovietsko tiltu visada praleidžia be eilės pagal specialų leidimą į pamokas.

J. Glinskis "Lietuvos rytui" sakė, kad pirmosios lietuviškos knygos 450 metų sukakties minėjimuose, kurie dvi dienas vyko Černiachovske (buv. Įsrutis) ir Nemane, dalyvavo tik keletas vidinių nesutarimų suskaldytos Kaliningrado srities lietuvių bendruomenės narių.

LIETUVOS RYTAS, 1997 06 18


Į turinįPapildoma informacijaPaieška